Svadba u Kulpinu

Ubúda nás

Podľa prvých výsledkov sčítania obyvateľstva z roku 2022 v Srbsku žije 6,690.887 obyvateľov. V porovnaní so sčítaním z roku 2011 celkový počet obyvateľov sa znížil o asi pol milióna, presnejšie o 495.975, teda o 6,9 %. Pokles počtu obyvateľov bol zaznamenaný vo všetkých krajoch (okolo 10 %) okrem Belehradského regiónu, kde počet obyvateľov vzrástol o cca 1,6 %. Vo Vojvodine žije 1,749.356 osôb, čo je v porovnaní so sčítaním spred desať rokov menej o 182.453 obyvateľov. Báčskopetrovská obec má najnovšie 11.631 ( v roku 2011: 12 952), Kovačická 21.496 (v roku 2011: 24.249) a Staropazovská 62.645 obyvateľov (v roku 2011: 65.088). V Báčskopetrovskej obci, ktorá je väčšinovo slovenská, ubudlo 1.321 obyvateľov, v Kovačickej obci ubudlo 2.753, kým Staropazovská obec, ktorá je väčšinovo srbská, je chudobnejšia o 2.443 obyvateľov. Teda, úpadok počtu obyvateľstva je výraznejší v slovenských prostrediach. Také výsledky upozorňujú, keď však vieme, že veľký počet Slovákov sa vysťahoval do zahraničia v posledných rokoch a ešte vždy sú formálne obyvateľmi Srbska, pričom mnohí sa v zahraničí natrvalo plánujú osadiť, výsledky sú ešte viac alarmujúce.

 

Ubúda nás

 

Viac o výsledkoch vlaňajšieho sčítania obyvateľstva TU:
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/HtmlL/G20221350.html

Podľa sčítania obyvateľstva z roku 2002 Srbsko malo vtedy takmer 7,5 milióna obyvateľov, v roku 2011 už iba asi 7,1 milióna obyvateľov a v roku 2022 ďalších pol milióna ubudlo.

Za pokles môže najmä nízka pôrodnosť a tiež hromadný odchod ľudí za lepšími životnými podmienkami. Srbská ekonomika je desaťročia v recesii a od 90-tych rokov a po sérii etnických vojen na Balkáne, krajinu opustili stovky tisíc ľudí, vrátane mladých profesionálov, hľadajúcich lepší život. Rodiny v Srbsku majú v súčasnosti pre ekonomické problémy často iba jedno dieťa. Z vlaňajšej štatistiky petrovského pána farára Jána Vidu, ktorý je administrátorom aj v cirkevných zboroch Erdevík a Lug, sa tento úpadok jasne vidí. Pohrebov je dvojnásobne viac ako krstov.

 

Ubúda nás

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články