Svadba u Kulpinu

Zdigitalizované matriky Vojvodiny z 18. a 19. storočia

Vojvodinskému archívu sa podarilo zdigitalizovať Zbierku matrík Vojvodiny z 18. a 19. storočia a umožniť tak využívanie týchto údajov v digitálnej podobe. Ide o matriky narodených, pokrstených, sobášov a úmrtí a to srbských pravoslávnych farností, rímskokatolíckych farských úradov, evanjelických farských úradov, reformovaných farských úradov a židovských rabinátov. Modernizáciou práce archívu súbežne s vývojom nových technológií sa umožňuje jednoduchší prístup k archívnym materiálom a zároveň sa predchádza ich poškodzovanie či zničenie. Matričné knihy v pôvodnej podobe sú uložené v depo archívu. Spustením tejto služby pri 92. výročí od svojho založenia sa Vojvodinský archív zaradil medzi málopočetné európske kultúrne inštitúcie, ktoré poskytujú online prístup k archívnym materiálom.

 

Zdigitalizované matriky Vojvodiny z 18. a 19. storočia

 

Zdigitalizované matriky Vojvodiny z 18. a 19. storočia

 

Zdigitalizované matriky Vojvodiny z 18. a 19. storočia

 

Archív Vojvodiny v čele s riaditeľom Nebojšom Kuzmanovićom nedávno dokončil veľký a významný projekt. Zverejnená bola tematická internetová platforma, na ktorej sú sprístupnené cirkevné matriky. Tematická internetová platforma (Digitálny multimediálny sprievodca) v súčasnosti obsahuje 38.259 matričných kníh, t. j. 386.623 záznamov archívneho materiálu s možnosťou vyhľadávania podľa náboženskej príslušnosti, roku vzniku a druhu kníh. Platforma je založená na aplikácii „Google Maps" s možnosťou navigácie na mape Srbska a výberu matriky podľa konfesií z dnešného územia Báčky a Banátu.

K mape sa dostanete na tomto odkaze https://maticneknjige.org.rs a pre prístup k digitálnemu úložisku je potrebné otvoriť okienko PRIJAVA a vyplniť Prihlášku. O niekoľko dní e-mailom dostanete svoje Používateľské meno a tajné heslo.

Tento veľký počin vykonal Vojvodinský archív s podporou Ministerstva kultúry.

 

kp

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články