Svadba u Kulpinu

Slovenský svetový kalendár a Slováci v Austrálii

Najnovšia, 8. edícia Slovenského svetového kalendára na priestupný rok 2024 prináša príspevky z 20 krajín sveta – od Argentíny až po Austráliu, od Kanady a USA až po Blízky východ a Izrael. Aj v najnovšom ročníku tohto kalendára sa dozvedáme tak o minulosti, ale aj o aktuálnych dianiach medzi krajanskými komunitami. Spoznávame významné osobnosti krajanského života v jednotlivých krajinách z minulosti, ale aj v súčasnosti. O Slovákoch v Austrálii píše Katarína Mosnáková-Bagľašová v texte s titulkom V príprave kniha KORENE – Rodinné profily austrálskych Slovákov z bývalej Juhoslávie. Vyberáme časť z jej textu: "Slovenská komunita v Austrálii sa snaží už vyše jedného polstoročia zachovávať národnú identitu, jazyk a pestovať kultúrne tradície. Slováci do Austrálie prichádzali hlavne z ekonomických a sociálnych dôvodov, tak v medzivojnovom období, ako i po skončení 2. svetovej vojny. Túto komunitu v 60. a 70. rokoch posilnila silná vlna slovenských emigrantov z bývalej Juhoslávie, ktorí si ihneď začali organizovať národnostný spoločenský a kultúrny život. Sústavnou a odovzdanou prácou dosiahli to, že dnes patria medzi najsilnejšie a najtvorivejšie kolektívy Slovákov v Austrálii. O nich na Slovensku predsa len málo vieme. Pripravovaná kniha Korene (Rodinné profily austrálskych Slovákov z bývalej Juhoslávie) tento nedostatok určite napraví...

 

Slovenský svetový kalendár a Slováci v Austrálii

 

Dnes v Austrálii žije približne 15 000 Slovákov, najmä v mestách Melbourne (štát Viktória), Brisbane (Queensland), Sydney (Nový južný Wales), Hobart (Tasmánia), Perth (Západná Austrália) a Adelaide (Južná Austrália). Slováci si tu založili rôzne združenia, spolky, cirkevné zbory, začali vydávať periodickú tlač a odštartovali rozhlasové vysielania v slovenskom jazyku. Najprv bolo založené v Sydney Združenie austrálskych Slovákov (1950), ktoré pôsobí až do dnešných čias v Melbourne a malo svoje pobočky i v Adelaide a Brisbane. Toto združenie okrem iného bienálne organizovalo kongresy a bolo vydavateľom časopisu Slovenský štít, ktorý do svojich dejín zapísal vyše 40 ročníkov. Združenie austrálskych Slovákov vo Viktórii, Melbourne, je v súčasnosti jediné, ktoré je činné v Austrálii.

Už takmer jedno desaťročie kolektív autorov v mene Slovenského domu v Melbourne pripravuje knihu KORENE – Rodinné profily austrálskych Slovákov z bývalej Juhoslávie. Zostavovateľkou je Elena Lomenová a členovia redakcie sú Ján Beláni, Anna Bovdišová a Vladimír Peška. Pripravovaná kniha prinesie základné údaje z dejín dolnozemských Slovákov v Austrálii, o založení a existencii Slovenského spolku Ľudovíta Štúra, Slovenskej ev. cirkvi a Slovenskej školy ako troch základných pilierov komunity, potom sú tu rodinné profily dolnozemských Slovákov v Melbourne spracované a podložené sociologickým terénnym výskumom a výsledky výskumov. Všetko je ilustrované vzácnym fotografickým materiálom. Kniha Korene (Rodinné profily austrálskych Slovákov z bývalej Juhoslávie) bude prvým komplexným dielom o našich krajanoch v Austrálii, tiež vzácnym historickým, kulturologickým, etnologickým a dokumentačným materiálom. Ako taká bude mať prínos nie len do kultúrneho a spoločenského života austrálskych Slovákov, ale aj všeobecne do celoslovenskej kultúry."

Celý text je zverejnený na strane 49 Slovenského svetového kalendára, a celý kalendár je sprístupnený aj v elektronickej podobe a možno si ho prečítať TU:

https://www.slovenskykalendar.com/download/SSK-2024.pdf

 

kp

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články