Rada MS

Janko Čmelík

Pred 80 rokmi 12. mája 1942 v Sriemskej Mitrovici popravili Janka Čmelíka. Súdili mu na jar v tom istom roku a predtým ho trýznili najsurovejšími spôsobmi, aby prezradil mená svojich spolubojovníkov. No on nič neprezradil. Nezriekol sa ani komunistických ideí a ani v ukrutných bolestiach neklesol duchom. Odsúdili ho na smrť zastrelením a na popravisko ho niesli na nosidlách. Nevládneho a takmer na smrť umučeného popravili ho 12. mája 1942. O rok neskôr, ako jeden z prvých piatich Vojvodinčanov, bol vyhlásený za národného hrdinu Juhoslávie.

 

Janko Čmelík, maľba Zuzky Medveďovej sa nachádza v zbierke Galérie Zuzky Medveďovej

 

Janko Čmelík, maľba Zuzky Medveďovej sa nachádza v zbierke Galérie Zuzky Medveďovej

 

Pamätná tabuľa Janka Čmelíka je malý pamätník venovaný pamiatke Janka Čmelíka v Ružinove, Bratislave, ktorá sa nachádza v miestnej časti Pošeň (foto: https://sk.wikipedia.org)

 

Pamätná tabuľa Janka Čmelíka je malý pamätník venovaný pamiatke Janka Čmelíka v Ružinove, Bratislave, ktorá sa nachádza v miestnej časti Pošeň (foto: https://sk.wikipedia.org)

 

Jeden z najvýznamnejších organizátorov povstania a národnooslobodzovacieho hnutia vo Vojvodine a priamy spolupracovník Janka Čmelíka, Jovan Veselinov Žarko v knihe Svi smo mi jedna partija, ktorú vydal Zväz združenia bojovníkov NOV SAP Vojvodina, Nový Sad 1971 o Jankovi Čmelíkovi medzi iným písal:

„Janko nepísal knihy ani nehovoril v parlamente, on nezanechal rukopisy, podľa ktorých ho treba hodnotiť. Janko Čmelík patrí do tej plejády členov našej strany, ktorí v najťažších podmienkach spoločenského a politického boja, ilegality a policajných perzekúcií boli v prvých bojových šíkoch robotníckej triedy národov a národností proti buržoáznym režímom a systémom moci, ktoré tie režimy nastolili. On v úplnosti cítil a vyjadroval všetky túžby pracujúceho, jeho každodenné starosti, potreby a ťažkosti. Janko patrí medzi vzorných a vynikajúcich straníckych pracovníkov, ktorí sa vyznačovali politickými a organizačnými schopnosťami a bez reptania prijal vždy každú úlohu, pracujúc vždy s vôľou a oduševnením."

Janko Čmelík sa narodil 16. novembra 1905 v Starej Pazove v slovenskej poľnohospodárskej rodine. V rokoch 1912 až 1916 navštevoval základnú školu v Pazove. V mladom veku sa začal zaujímať o politiku a bol členom Chorvátskej roľníckej strany. Neskôr sa pripojil k komunistom a v roku 1935 sa stal členom Komunistickej strany Juhoslávie. V roku 1937 ho zvolili za vodcu komunistickej organizácie v Starej Pazove a v roku 1938 sa stal i členom komunistickej organizácie pre Sriem.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články