MOMS Kulpín

Prvý Festival slovenského insitného maliarstva

V tomto roku Kovačica oslavuje 220. výročie príchodu Slovákov do tohto banátskeho mesta. Pri oslavách 150 rokov od založenia Kovačice sa uskutočnila prvá výstava kovačických maliarov. Dnes, po 70 rokoch, Kovačica je už metropolou insitného maliarstva. Ako každá metropola, aj Kovačica si zaslúži mať svoj festival, samozrejme, venovaný maliarstvu. Na tohtoročnom prvom Festivale slovenského insitného maliarstva v Srbsku budú predstavené najnovšie knihy a filmy o kovačickej insite, tiež krátka história Kovačice 1802-2022, digitalizované obdobie kovačickej insity 1991-2021, uskutoční sa konferencia a otvoria výstavy obrazov. Prvá výstava bude v Kovačici a druhá v Belehrade. Prvá bude venovaná Eve Husárikovej pri príležitosti jej osemdesiatin a druhou bude prezentovaná naša insita s dôrazom na tvorbu Evy Husárikovej. Pri tejto príležitosti bude predstavená aj poštová známka s maliarkiným motívom. Vernisáž bude 1. októbra 2022 o 15:00 na nádvorí Galérie Babka Kovačica a Galérie insitného umenia Kovačica. Výstavu Evy Husárikovej otvorí prof. Dr. Pavol Rybár, predseda Výboru pre rozvoj, prezentáciu a ochranu slovenského insitného maliarstva v Srbsku Nadácie Babka Kovačica.

 

Prvý Festival slovenského insitného maliarstva

 

Prvý Festival slovenského insitného maliarstva

 

V pondelok 3. októbra 2022 o 13:00 v Ústave pre výskum kultúrneho rozvoja v Belehrade bude konferencia pod názvom Slovenská národnostná menšina, kultúra a význam s otvorením výstavy: Slovenské insitné maliarstvo v Srbsku.

Príbehy o živote v Kovačici sú inšpiráciou pre desiatky umelcov, ktorí v Kovačici pôsobia a tvoria. Výstavou bude predstavená iba časť ich kreativity. Špeciálne miesto v rámci tejto výstavy bude venované slovenskej výtvarníčke Eve Husarikovej. Jej obraz „Kovačická dievka" bol vystavený v najväčšom počte galérií a múzeí na svete. Eva Husáriková maľuje od roku 1969. Vo svojej tvorbe sa inšpiruje slovenskými zvykmi, ľudovými krojmi a množstvom etnografických detailov. Na jej počesť vydal Ústav pre výskum kultúrneho rozvoja personalizovanú poštovú známku so zámerom upozorniť verejnosť na kultúrny význam slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Prostredníctvom výstav doma i v zahraničí sa šíri rozprávka o slovenskej komunite. Hovorí o nás, o našom živote.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články