MOMS Kulpín

Pozor, dieťa na javisku!

Detský týždeň, ktorý v tomto roku trvá do nedele 9. októbra 2022 a prebieha pod heslom „Čo dieťaťu treba, by vyrástlo do neba?!" si chceme pripomenúť veršami z knihy Pozor, dieťa na javisku! – divadelné hry pre deti autora Michala Babiaka:

Svet, svet, svet plný krás!
Bol by to ďas
keby bár raz
nešľahol jas
jak dúhy pás,
nespadol mráz
na šedivý vlas
kým naplní sa čas!

 

Pozor, dieťa na javisku!

 

Pozor, dieťa na javisku!

 

„ ...nevedel som si seba predstaviť ako režiséra detského predstavenia a už vôbec nie ako niekoho, kto píše scenáre divadelných hier pre deti," uvádza Michal Babiak, (u ktorého sa „zobudil kúsok z dieťaťa") v doslove vlastnej knihy Pozor, dieťa na javisku! – divadelné hry pre deti. Knihu vydalo Slovenské vydavateľské centrum a Slovenský kultúrny klub v Srbsku v roku 2021 a do nej je zaradených päť inscenácií pre deti, medzi ktorými sú aj veršované inscenácie a muzikál. Sú to divadelné hry: Dobrodružstvá Smelého Zajka, Rozprávka o rybárovi a rybke, O pyšnej princeznej Krásomile a šikovnom kráľovi Miloslavovi a Peter Pan a Santa Claus. Knihu ilustrovala Emília Valentíková Labátová.

Michal Babiak, docent na Katedre estetiky v Bratislave, literárny a hudobný kritik, režisér a dramaturg, sa narodil 14. decembra 1961 v Kulpíne, v slovenskej dolnozemskej rodine. Je autorom a spoluautorom viacerých kníh. Na Slovensku bol viackrát odmenený za svoju režijnú a teatrologickú činnosť, v rumunskom Nadlaku získal v roku 2014 Cenu Ondreja Štefanka za činnosť, ktorou výrazne a dlhodobo prispel k rozvoju slovenského zahraničného sveta. Cenu Pro Cultura Slovaca získal v roku 2018 za vedecko-výskumnú činnosť v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov, za prínos v oblasti divadelného umenia, za dlhodobú podporu slovenského dolnozemského umenia a kultúry a za šírenie dobrého mena slovenského dolnozemského umenia a kultúry doma a v zahraničí. Cenu Nového života za svoju literárnu tvorbu získal doteraz 4-krát – za roky 2004, 2007 a 2015 a najnovšie za rok 2020.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články