MOMS Kulpín

Stretnutie slovenských zborov z Vojvodiny 2022

V sobotu 22. októbra v sieni SVD v Petrovci odznel 12. koncerte slovenských zborov z Vojvodiny a hostí v organizácii Komorného zboru Musica viva v čele s jeho dirigentkou Marienou Stankovićovou Krivákovou. Na koncerte vystúpilo šesť zborov: Mladší cirkevný spevokol Vivit z Aradáča, Miešaný komorný zbor Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika v Novom Sade, Komorný zbor Nádeje z Pivnice, Komorný zbor Zvony zo Selenče, Miešaný spevácky zbor Tília zo Starej Pazovy a domáci zbor Musica viva. Program moderovala Andrea Stanivuková, ktorá menovite privítala predsedníčku NRSNM Tatianu Vujačićovú, seniora sriemskeho SEAVC Igora Feldyho, predsedníčku Rady pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri Matici slovenskej na Slovensku a predsedníčku MOMS Petrovec Katarínu Melegovú Melichovú, podpredsedu Matice slovenskej v Srbsku Juraja Súdiho a predsedu Rady Miestneho spoločenstva Petrovec Jána Lačoka. Stretnutie otvorila predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Jasna Šprochová.

 

Stretnutie slovenských zborov z Vojvodiny 2022

 

Stretnutie slovenských zborov z Vojvodiny 2022

 

Stretnutie slovenských zborov z Vojvodiny 2022

 

Stretnutie slovenských zborov z Vojvodiny 2022

 

Stretnutie slovenských zborov z Vojvodiny 2022

 

Stretnutie slovenských zborov z Vojvodiny 2022

 

Stretnutie slovenských zborov z Vojvodiny 2022

 

Stretnutie slovenských zborov z Vojvodiny 2022

 

Stretnutie slovenských zborov z Vojvodiny 2022

 

Ako prvý vystúpil Mladší cirkevný spevokol Vivit z Aradáča, ktorý pôsobí pri Cirkevnom zbore Slovenskej evanjelickej cirkvi v Aradáči 11 rokov. Vedúcou a dirigentkou zboru je Viera Godová a na včerajšom koncerte zbor zaspieval skladby Roberta Lovryho Kiež viac Ťa milujem, Stuarta K. Hineho Nebeský Bože a chrámovú pieseň Len príď ku krížu.

V poradí druhý vystúpil 22-ročný domáci Komorný zbor Musica viva pod vedením Marieny Stankovićovej Krivákovej a za klavírneho sprievodu hudobníka Vladimíra Kováča. Predviedli skladby: Wolfganga Amadea Mozarta Ave verum, Aleksandra Borodina Polovecké tance z opery Knieža Igor, slovenskú ľudovú pieseň v úprave Jána Nosála Keby som ja mala...a skladbu Georga Weisa a Boba Thieleho What A Wonderful World.

Miešaný komorný zbor Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika v Novom Sade vznikol v roku 1998. Tento zbor je zároveň cirkevným spevokolom novosadského cirkevného zboru Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi. Umeleckou vedúcou zboru je Anna Crveniová, inštrumentálny sprievod Marek Stupavský. Hostia z Nového Sadu tiež zaspievali štyri skladby: duchovnú pieseň: Čo mi môže..., slovenskú ľudovú pieseň v úprave Anny Crveniovej Vy stromečky okolo lesíka, slovenskú ľudovú pieseň v úprave Jána Valašťana Dolinského Na zelenej lúke... a skladbu Gejzu Dusíka: Rodný môj kraj.

Komorný zbor Nádeje z Pivnice bol založený v roku 2004 a to ďakujúc spoločnému úsiliu farárky Anny Valaškovej a učiteľky Anny Stojnevovej, vďaka ktorej zbor úspešne pôsobí a doposiaľ vydal 3 cd-čká. V ich prednese odzneli tri chrámovú piesne: Pieseň o zmierení, Našiel si ma Pastieru a Ljubiti bližnjeg svog. Hudobný sprievod Sandra Grňová.

Komorný zbor Zvony zo Selenče, ktorý pracuje od roku 1993 sa včera predstavil s nasledovným hudobným programom: skladbou Clauda Fraysseho Kto vypovedať vie, tradicionálom Otče náš, vyslyš nás a skladbami dvoch anonymných skladateľov Tak, tu stojím a slov nemám a Vzdávame Ti slávu. Po predvedení štyroch ohlásených skladieb Selenčania po slovensky zaspievali ešte známu skladbu Pukni zoro Roberta Pešuta, známejšieho ako Manjifiko. Umeleckým vedúcim, dirigentom a klavírnym korepetítorom je Juraj Súdi.

Miešaný spevácky zbor Tília zo Starej Pazovy má bohatý a rôznorodý repertoár a pôsobí od roku 2001. Pre včerajšie vystúpenie si zvolili skladby Jána Valašťana Dolinského Slovenčina moja, Balantierovu Uspávanku, skladbu Johna Petersona Láska z kríža a spirituál Nobody Knows. Dirigentka Ana Đurđevićová sa práce so zborom nevzdáva a včera dirigovala z invalidného vozíka.

Na záver stretnutia všetci účinkujúci spoločne zaspievali skladbu Eugena Suchoňa Aká si mi krásna. Dirigovala Mariena Stankovićová Kriváková, ktorá predtým všetkým umeleckým vedúcim odovzdala Ďakovný diplom a priliehavý darček.

Podujatie podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Obec Báčsky Petrovec a MOMS Petrovec.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články