MOMS Kulpín

Pohľady k výšinám

"Písal sa rok 1993, mnohí mladí muži, synovia, manželia i otcovia v tom čase mobilizovaní, bojovali na rôznych frontoch. Porekadlo síce hovorí, že ´keď hovoria zbrane, múzy mlčia´, ale cirkev nesmela a nechcela mlčať, musela prehovoriť do duše, či už ako napomenutie, možno výčitku, ale aj ako povzbudenie k schopnosti premôcť zneistenie a strach. Tak sme hľadali spôsob: Ako? Ako to bude najlepšie, akým spôsobom podoprieť nalomenú nádej tých zneistených? Bolo treba prehovoriť počuteľne...," napísal v doslove knihy Pohľady k výšinám Mgr. Juraj Šefčík, vtedajší farár evanjelického a. v. cirkevného zboru v Kulpíne, ktorý bol spolu s redaktorkou Rádia Nový Sad RTV Katarínou Pucovskou ideovým tvorcom duchovnej relácie Pohľady k výšinám. Relácia sa vysiela už 30 rokov na vlnách verejnoprávneho pokrajinského servisu RTV. Rovnomenná kniha, postila, obsahuje kázne duchovných SEAVC v Srbsku, odvysielané cez túto rádio reláciu. Knihu vydal Biskupský úrad SEAVC v Srbsku a hlavným a zodpovedným redaktorom je Jaroslav Javorník, biskup, ktorý v predslove napísal, že si knihou chcú pripomenúť 30. výročie pravidelného vysielania duchovnej relácie Pohľady k výšinám. Výkonnou redaktorkou knihy je Katarína Pucovská, ktorá bola od samotného začiatku až dodnes redaktorkou aj rozhlasovej relácie Pohľady k výšinám.

 

Pohľady k výšinám

 

Od začiatku vysielania duchovnej rozhlasovej relácie Pohľady k výšinám išlo o spoluprácu Rádio-televízie Vojvodiny (RTV) – Slovenskej redakcie rádia a Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi (SEAVC) v Juhoslávii, resp. v Srbsku. V tom čase nebolo však jednoduché do vysielacej schémy štátneho rozhlasu zaradiť náboženské obsahy.

„Musím povedať, že to bol smelý krok, lebo oficiálne tieto veci neboli doriešené a ešte ani jedna redakcia nepripravovala a nevysielala duchovno-náboženské relácie. Vtedajší šéfredaktor Slovenskej redakcie Juraj Hriešik to nechal na našu zodpovednosť. K veci sa bolo treba vyjadriť, k postihnutým povzbudzujúco a k aktérom aj citlivo kriticky. Potešilo nás, keď vtedy úradujúci biskup SEAVC Andrej Berédi dal súhlasné vyjadrenie, síce s poznámkou, len aby sme z toho nemali opletačky," ozrejmuje v knihe Juraj Šefčík.

Duchovné úvahy – kázne, ktoré sú základom relácie, majú na starosti kňazi SEAVC a o ostanú obsahovú časť, tiež technickú stránku a výber hudby sa stará redaktorka relácie. Do knihy sú zaradené kázne, ktoré boli v Pohľadoch k výšinám vysielané v období 2006 – 2021.

Mgr. Jaroslav Javorník, PhD., biskup SEAVC v Srbsku v predslove knihy Pohľady k výšinám uviedol: „Práve táto relácia nám pomohla, aby sme mnohým priniesli do ich domácností Božie slovo cez rozhlasové vlny. Postilou v knižnom podaní chceme naplniť ešte jeden náš cieľ, aby niektoré kázne znovu boli použité v našich chrámoch a osobitne tam, kde je bohoslužobný život odkázaný na predčitateľskú službu. V čase, keď tretina našich zborov nemá kňazov, chceme veriť, že aj týmto skromným dielom prispejeme k obohateniu predčitateľskej službe."

V knihe sú zhrnuté kázne na všetky nedele liturgického roka, ako aj kázne sviatočné a príležitostné. Úhrne ich je 73 a autormi kázní sú súčasní a aj niektorí bývalí kňazi SEAVC v Srbsku.

Editori: Jaroslav Javorník, Katarína Pucovská.

Jazyková úprava: Anna Horvátová. Technický redaktor Daniel Huďan, Vytlačila: Tlačiareň Ondrej print – HD, Hložany. Náklad: 300 výtlačkov.

Rozhlasové relácie Pohľady k výšinám si možno vypočuť na portáli RTV Vojvodiny. V dnešnú poslednú nedeľu liturgického roka s duchovnou úvahou sa prihovoril Igor Feldy, senior sriemsky a farár staropazovský. Do relácie sa možno započúvať TU: https://media.rtv.rs/sk/slovacka-redakcija-rns3/87684

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články