Združenie športových rybárov Zubáč

V súvislosti s vyhlásením volieb do národnostných rád

Slováci pod neustálym politickým tútorstvom

V Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) v Srbsku dlhodobo dominovali Demokratická strana a Anna Tomanová Makanová. Už sa zdalo, že bude aj doživotnou predsedníčkou NRSNM. A keď sa táto vláda konečne skončila, predčasne sme sa tešili, že Slováci budú mať konečne samostatnú inštitúciu, oslobodenú od straníckych obmedzení a politického poručníctva. Ale bohužiaľ, stranícky štát je u nás tvrdý. Po zamaskovaných „žltých" Radu si rôznymi okľukami privlastnili pokrokári. Všetko musí byť pod straníckou kontrolou.

 

V súvislosti s vyhlásením volieb do národnostných rád

 

Ani Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v aktuálnom zložení zrejme však nenaplnila očakávania vládnej Srbskej pokrokovej strany (SNS). Tento záver sa sám natíska po náhlom odstúpení predsedníčky Rady Libušky Lakatošovej iba niekoľko týždňov pred vyhlásením nových volieb do národnostných rád. Hoci ona patrí k starým členom vládnej strany, ak nie aj k jej zakladateľom, „rýchlo" stratila dôveru svojich vplyvných straníckych spolubojovníkov pretože nedokázala zosúladiť konanie členov Rady, vlastnú nezávislosť a stanovené „domáce úlohy" SNS.

Aby už nedochádzalo k improvizáciám a prekvapeniam, vládna strana sa rozhodla nespolupracovať viac so stranou Slováci vpred! a podobne, ale ísť do nedávno vyhlásených volieb do Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny pod rúškom regionálnych listín s rôznymi názvami: Slováci spolu (Sriem), Aj dedičstvo aj budúcnosť – Slováci (Banát) a Matica slovenská (Báčka). Aby tak všetko domotali a zamaskovali. Regionalizmus sa prejavuje podľa miesta bydliska každého z navrhovaných kandidátov a pokrokárstvo podľa prítomnosti a angažovanosti významných členov SNS pri zbieraní podpisov na kandidatúru, ale aj podľa straníckej orientácie jednotlivých kandidátov. Monolitickosť sriemskej volebnej listiny však narúša „votrelec", kandidát Kysáča (Báčka), ktorému ako druhému na kandidátke zrejme prisľúbili zaistené miesto v Rade. Na druhej strane, niektorým Slovákom „odporučili" ani neuvažovať a včas ustúpiť od samostatnej kandidatúre. Kým množstvo kandidátov z troch „simulovaných" zoznamov si zjavne neuvedomuje, do čoho ide, druhá časť z nich je otvorene pripravená každých pár rokov zmeniť stranícky dres a nonšalantne sa podieľať na manipulácii slovenských občanov kvôli mizerným kreslám. Na zoznamoch sú totiž aj ľudia, ktorí mali kedysi blízko k DS, potom členovia menšinovej strany Slováci vpred! a tam je, celá dôležitá, aj bývalá kandidátka na poslanca z LDP Čedomira Jovanovića. Nezasvätení by sa možno opýtali, kto koho tu využíva: SNS Slovákov bažiacich po postavení a vplyve, alebo ambiciózni Slováci vládnucu stranu? Politický osud viacerých bývalých pokrokárskych čelných osobností však jasne ukazuje, že každá ambícia má hranice, ktoré nesmie nikto prekročiť. Na druhej strane demisia Libušky Lakatošovej svedčí, že sa za akýkoľvek náznak samostatnosti draho platí. A potom verme tomu, čomu kandidáti z oboch zoznamov skutočne alebo falošne veria a čo vždy zdôrazňujú: že svojím nasadením a vedomosťami zlepšia kultúrny život a inštitucionálne postavenie slovenskej menšiny v Srbsku! Keď raz pristali na hru a dovolili manipulovať s názvom a politickým pozadím volebnej listiny do Národnostnej rady, budú súhlasiť s každou ďalšou manipuláciou a hnilým kompromisom so SNS. Kto sa raz chytí do tohto kola, neexistuje žiadna cesta von, okrem rezignácie (čo je najmenšia cena).

A kandidáti ani nemusia veľa robiť pre slovenskú menšinu v Srbsku. V celom politickom živote Srbska sa, žiaľ, rýchlo „zakorenil" zvyk, že „úspešný" politik a verejný pracovník uspokojí najskôr seba, až potom prostredie, z ktorého pochádza a ktoré ho zvolilo: miestne spoločenstvo, obec, či kraj. Kto by ešte chcel myslieť širšie a pozerať sa na všeobecné a spoločné dobro. Kto by sa ešte chcel starať o zaostalých a zanedbaných, predstierať solidaritu. Slováci nie sú výnimkou. Už podľa miesta bydliska kandidáta je vidieť, že Stará Pazova a jej divadelná družina budú profitovať a pre iné sriemske dediny, najmä tie malé, čo zostane. Jednotlivé kultúrno-umelecké súbory nebudú mať finančné problémy a budú napredovať s pokrokármi. Zopakujme, že volebné štáby pokrokárov, skúmajúc vraj slovenskú verejnú mienku, sa rozhodli administratívne „rozdeliť" voličov slovenskej menšiny na tri časti, Banát, Sriem a Báčku, a na základe toho zostaviť tri volebné listiny. Všetko je podriadené víťazstvu vo voľbách. V skutočnosti je „prepísaný" „recept" z republikových volieb: tak ako čo najväčší počet poslancov pochádza z Belehradu, obrovského rezervoáru hlasov, tak sa aj „sriemski" Slováci zvádzajú predovšetkým na Starú Pazovu, kde žije značný počet príslušníkov tejto menšiny, vrátane niektorých Srbov, ktorí sa v predchádzajúcich voľbách náhle oficiálne prihlásili za Slovákov. Rovnako je to aj s Banátskou listinou Aj dedičstvo aj budúcnosť - Slováci, na ktorej je väčšina kandidátov z dvoch najväčších slovenských miest, Kovačice a Padiny.

Pokrokári „štedro povolili" účasť Matice slovenskej u Srbska (MSS) na voľbách len v Báčke, čím ju úplne ponížili. Ale aj tam je povinnosťou Matice len „pozbierať" hlasy slovenskej pospolitosti pre okyptených (pokrokárskych) kandidátov do Národnej rady, čo je politické zneužitie. Zároveň bol podaný zoznam „prijateľných" kandidátov v azbuke, ktorú Slováci nepoužívajú, a s nesprávne vytlačenými priezviskami niektorých kandidátov. Jasne sa vidí nakoľko je „navrhovateľom" z tieňa blízky slovenský jazyk a kultúra. A niektorí kandidáti sú najaktívnejším členom Matice úplne neznámi.

Je to totožné s nehanebným pokusom Demokratickej strany a Anny Tomanovej Makanovej pred niekoľkými rokmi prostredníctvom navrhovaného spoločného vystúpenia vo voľbách presadiť „svojich" straníckych súdruhov. Aj vtedy vládnuca, ale „žltá" strana „veľkodušne" ponúkla vytvorenie spoločnej volebnej listiny, na ktorej by Maticu slovenskú reprezentovali iba členovia Matice blízki DS. Vtedy sa teda z tohto najstaršieho združenia Slovákov mala stať Matica slovenská v Srbsku „podčiarknutá žltým" a teraz sa zvedie na pokrokovú Maticu slovenskú v Báčke! Viaceré miestne orgány Matice slovenskej v Banáte a Báčke neakceptujú porušenie procedúry a sú pripravené verejne sa dištancovať od okýpteného, nelegitímneho zoznamu. Na znak protestu a úplného nesúhlasu s tým, čo bolo urobené, podpredsedníčka MSS Jarmila Hromčíková, predsedníčka dozornej rady MSS Rozalija Hudecová a člen dozornej rady Pavel Baláž oznámili svoje neodvolateľné odstúpenie.

Nie je to najhoršie. Tak, ako čo pred desiatimi rokmi niektorí demokrati zo slovenskej menšiny uvažovali o anachronizme Matice a jej zrušení, môže sa ľahko stať, že niektorý z pokrokárov príde s myšlienkou zastaviť činnosť Matice, alebo ju vymedziť do lokálnych rámcov, ako je to v súčasnosti pre národnostné voľby, keď sa Matica obmedzuje len na Báčku.

 

Ivan Zafirović,
Dipl.sociolog

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články