Združenie športových rybárov Zubáč

Chabne kapacita našich lesných pľúc

Symbolicky na samom začiatku jari, keď sa príroda prebúdza, sa 21. marec oslavuje ako Svetový deň lesov. Valné zhromaždenie ustanovilo tento deň v roku 1971 s cieľom zdôrazniť význam stromov a početné výhody, ktoré nám lesy prinášajú, ale aj zvýšiť povedomie o potrebe ich ochrany. Vojvodina stále nesie prívlastok „najmenej zalesnený región v Európe". V Európe je zalesnených 45, v Srbsku 30 a vo Vojvodine iba asi 7 percent plôch a až v 14 vojvodinských obciach (zo 45) zeleň zaberá iba jedno percento, ba aj menej! Podľa medzinárodných štandardov na zdravý vzduch treba zabezpečiť minimum 14-percentné zalesnenie. Ako sa dostať z toho nášho jedného percenta po tých potrebných 14, keď si aj sami pílime konár na ktorom sedíme?

 

Foto: Planet Warriors

 

Foto: Planet Warriors

 

Obyvateľstvu Vojvodiny sa výrazne znižuje „kapacita lesných pľúc", ktoré prečisťujú vzduch. Okrem nedostatočného zalesňovania, v pokrajine existuje aj výrazný trend znehodnocovania, degradácie, nekontrolovaného klčovania lesov a najvýraznejším problémom v tomto procese je určite nekontrolované odlesňovanie na Fruškej hore. Viac TU: https://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/11222-ekologicka-vzbura

V celej Vojvodine jedine obec Srbobran má vypracovaný viacročný plán zalesňovania obce. Ostatné obce akoby nie veľmi trápil tento problém. Európska únia si dala za cieľ vysadiť v nasledujúcom období 3 miliardy stromov. Je zrejmé, že výsadba stromov a rozmnožovanie lesov je jediný spôsob, ako zmierniť následky znečistenia a klimatických zmien, ktorým sme vystavení.

Báčskopetrovská obec je jednou z najchudobnejších na lesné porasty. Ešte veľa miest v Báčskom Petrovci lipne po chládku. O tom viac TU: https://www.storyteller.rs/este-vela-miest-v-bacskom-petrovci-lipne-po-chladku/ .

Každý druhý mesiac Združenie Zelený kruh v Báčskom Petrovci vydáva nové číslo časopisu Ekolist. Tlačené vydania sú distribuované formou predplatného, hovorí riaditeľka redakcie Jadranka Marčoková a existuje aj bezplatné elektronické vydanie eEkolist-u, ktoré prichádza v PDF formáte do e-mailových schránok našich čitateľov. Otvoriť si ho možno TU: https://ekolist.org/

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články