Združenie športových rybárov Zubáč

25 rokov po bombardovaní

„Vypnite prúd a plyn, otvorte okná, spustite rolety, vezmite si najnevyhnutnejšie veci a ponáhľajte sa do úkrytu," zneli naliehavé upozornenia z rádio a TV prijímačov keď sirény ohlasovali vzdušný útok. Dnes si pripomíname 25 rokov od začiatku leteckých útokov NATO na Juhoslovanskú zväzovú republiku (JZR/SRJ). Brutálny, nemilosrdný zásah NATO jednotiek „Milosrdného anjela" sa začal 24. marca 1999 a skončil 10. júna. Zavraždených bolo viac ako 2.500 civilistov, vrátane 79 detí a asi 1.000 vojakov a policajtov. Pri príležitosti štvrťstoročia NATO agresie na našu krajinu vo viacerých mestách v Srbsku dnes otvorili dokumentárne výstavy a jednu výstavu otvorili aj v Žiline. Usporiadaná bola pod patronátom Veľvyslanectva Srbskej republiky v Slovenskej republike a hlavným organizátorom bolo Združenie Srbov na Slovensku. Výstavu otvoril Aleksandar Nakić, srbský veľvyslanec na Slovensku.

 

Výstava v Novom Sade v Historickom archíve (Foto: Istorijski arhiv grada Novog Sada)

 

Výstava v Novom Sade v Historickom archíve (Foto: Istorijski arhiv grada Novog Sada)

 

Výstava v Žiline

 

Výstava v Žiline

 

Výstava v Žiline

 

Výstava v Žiline

 

Stane Ribič, predseda Združenia Srbov na Slovensku a Aleksandar Nakić

 

Stane Ribič, predseda Združenia Srbov na Slovensku a Aleksandar Nakić

 

NATO túto operáciu vykonalo bez súhlasu Bezpečnostnej rady OSN porušujúc chartu Spojených národov, ale aj morálne kanóny univerza – najprv búrala mosty a potom chrámy, nemocnice, domovy pre seniorov, mediálne ustanovizne a na rad prišli aj pohyblivé terče – bomby namierili na vlaky a autobusy... Po bombardovaní rafinérií a chemických tovární sa do vzduchu uvoľňoval dusík, dioxíny, ťažké kovy, ktoré sme najprv vdychovali a neskôr sa nám dostali do vody a do zeme a následne aj do reťazca výživy. Rádioaktívne látky, ktorými boli americké bomby „obohatené", zapríčinili aj mnohé iné formy ťažkých porúch a ochorení. Počas 11- týždňovej leteckej operácie došlo celkovo k 2.300 leteckým útokom na 995 objektov. Spustených bolo 14.000 bômb a podľa niektorých zdrojov na územie bývalej Juhoslávie padlo až pätnásť ton ochudobneného uránu. Použitá bola aj kazetová munícia (Ženevskou konvenciou zakázaná) a v projektiloch, okrem ochudobneného uránu, bol ešte aj omnoho nebezpečnejší plutónium ...

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články