Voľby

Slovníkové spracovanie súčasnej slovenčiny a práca s textovými korpusmi

Druhý v poradí workshop, ktorý pripravil Mgr. Samuel Koruniak, PhD spolu s Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov, sa uskutočnil v piatok 18. novembra 2022 a bol určený predovšetkým pre slovenské novinárky/slovenských novinárov (ale aj pre študentky/študentov slovakistiky, prekladateľky/prekladateľov) a bol zameraný na efektívnu prácu so slovníkmi, ako aj využívanie a prácu s textovými korpusmi. Prvú časť workshopu mala na starosti doc. Dr. Zuzana Týrová a ďalšie časti odborníčky z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied z Bratislavy Mgr. Bronislava Chocholová, PhD. a Mgr. Natália Kolenčíková, PhD a Mgr Kristína Bobeková zo Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v BA, ktorá pred poslednou časťou prezentovala kolokačné slovníky so zameraním na podstatné mená a prídavné mená, ako aj databázu terminologických slovníkov. Posledným vzdelávacím pásmom bola prednáška s praktickou časťou Mgr. Romany Krolčíkovej, ktorá sa zamerala na Slovenský národný korpus a jeho používanie.

 

Foto Danica Vŕbová

 

Foto Danica Vŕbová

 

Na úvod frekventantov privítal riaditeľ Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Vladimír Francisty. Viac z tohto podujatia na stránke Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov TU:
https://slovackizavod.org.rs/slovnikove-spracovanie-sucasnej-slovenciny-a-praca-s-textovymi-korpusmi/

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články