Voľby

Možnosti spolupráce zahraničných Slovákov so Slovenskom

V utorok 12. marca 2024 predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Miloš Koterec podpísal Memorandum o porozumení a spolupráci s Jozefom Božikom, predsedom Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Poslaním dokumentu je rozvíjať spoluprácu medzi slovenskými obcami v zahraničí a obcami na Slovensku. Viaceré historicky väčšinové slovenské obce v zahraničí – napríklad obce autochtónnej slovenskej menšiny vo Vojvodine v Srbsku, Maďarsku, Chorvátsku či Rumunsku, už spolupracujú s obcami na Slovensku vo forme partnerských družobných miest či pri organizovaní rôznorodých kultúrnych podujatí. Snahou oboch inštitúcií je takéto formy spolupráce spopularizovať, zefektívniť a systematicky podchytiť tak, aby rozvoj vzťahov medzi Slovenskom a krajanskými komunitami viedol k prospešnej výmene informácií a skúseností, ale taktiež k realizácii zaujímavých projektov medzinárodnej spolupráce, vrátane takých, ktoré by sa mohli uchádzať o finančnú podporu z prostriedkov Európskej únie či ďalších fondov.

 

Možnosti spolupráce zahraničných Slovákov so Slovenskom

 

Možnosti spolupráce zahraničných Slovákov so Slovenskom

 

Viac TU: https://www.uszz.sk/memorandum-uszz-a-zmos-zvysi-moznosti-spoluprace-zahranicnych-slovakov-so-slovenskom/

 

 

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články