Voľby

Dolná zem a kontext slovenskej kultúry

Dnes na centrálnom sídle DZSČR v Nadlaku – Rumunsko bola udelená Cena Ondreja Štefanka. Jej tohtoročnými laureátmi sa stali: Katarína Maruzsová Šebová z Maďarska, za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry tvorenej v slovenskom zahraničnom svete a Ján Varšo zo Slovenska, za príspevok k rozvoju, organizovaniu a diverzifikovaniu kultúrneho života a spolkovej činnosti v slovenskom zahraničnom svete. Udelením cien a privítaním hostí sa začala aj Medzinárodná konferencia Dolná zem a kontext slovenskej kultúry, ktorej pracovná časť bude nasledovať zajtra a pozajtra.

 

Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak

 

Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak

 

Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak

 

Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak

 

Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak

 

Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak

 

Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak

 

Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak

 

Medzinárodná vedecká konferencia Dolná zem a kontext slovenskej kultúry svojim zameraním nadväzuje na doterajšie nadlacké konferencie, ktorých cieľom je reflexia podôb slovenského dolnozemského života z rozličných zorných uhlov vedeckého bádania: historického, etnologického, kultúrneho, umeleckého atď. K fenoménu života dolnozemských Slovákov sa tak pristupuje jednak vychádzajúc z ich vlastného, imanentného bytia, ako aj z pozície porovnávania: na strane jednej porovnávania fenoménov jednotlivých dolnozemských komunít, ako aj porovnávania vybraných javov smerom k materskej krajine – Slovensku.

Tohtoročná konferencia si kladie za cieľ reflexiu stanovenia kontextu slovenskej kultúry: do akej miery je produktívne pozorovať slovenské dolnozemské fenomény iba v ich vlastnej, originálnej, neopakovateľnej – imanentnej podobe a na strane druhej: v akej miere by sa takéto vybrané fenomény mali reflektovať v širšom nazeraní celonárodnej slovenskej kultúry. Doterajšie početné výskumy poukazujú, že rad javov bol preskúmaný iba v úzkom kontexte enklávneho (dolnozemského) prostredia a tieto javy neboli rovnocenne reflektované v celonárodnom kontexte. Medzinárodná vedecká konferencia Dolná zem a kontext slovenskej kultúry by mala ponúknuť isté riešenia ako túto zrejmú anomáliu vyriešiť; mala by sa stať fórom, kde sa poukáže na doteraz nepreskúmané oblasti výskumu kultúry dolnozemských Slovákov a možnosti začlenenia výsledkov týchto výskumov do širšieho národného, resp. aj nadnárodného kontextu.

 

kp

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články