Podmienky používania

In memoriam – za Danielom Pucovským

V sobotu 7. októbra 2023 vo veku 90 rokov zomrel Daniel Pucovský, Iločan, hrdý Slovák, ktorý sa svojimi aktivitami na kultúrno-umeleckom, národnom a cirkevnom poli činil až 75 rokov a zapisoval sa do dejín ilockých Slovákov. Lásku k slovenskej reči prejavoval skutkami a po celý život vyvíjal úsilie s cieľom posúvať dopredu slovenskú komunitu a zachovávať slovenskú identitu. Keďže bol roky aktívnym členom aj cirkevného zboru evanjelickej cirkvi v Iloku – bol pokladníkom, dozorcom a kantorom, a tieto úlohy si spĺňal takmer do posledného dňa svojho života, na večný odpočinok ho vyprevadili zo slovenského evanjelického chrámu v Iloku. Dojímavú pohrebnú počestnosť pripravili a vykonali Dušan Saják s manželkou Boženou, tiež evanjelickou farárkou. Zaspieval cirkevný spevokol a mládež.

 

In memoriam – za Danielom Pucovským

 

In memoriam – za Danielom Pucovským

 

„Ako 16-ročnému mládencovi nebola mu ťažko ani zo širokého poľa pešo chodiť do Iloku a zapájať sa do aktivít vtedajšieho Slovenského čítacieho spolku v Iloku. Svojim príkladom aj inú mládež povzbudzoval aby kráčala jeho stopami. Už po presťahovaní sa jeho rodiny do Iloku v roku 1961 zapojil sa do aktivít vtedajšieho Slovenského kultúrno-osvetového spolku Ľudovíta Štúra v Iloku a ďalej pokračoval v rozvíjaní aktivít slovenskej národnostnej menšiny v tomto meste. Bol tanečníkom, výborným hudobníkom a vynikajúcim divadelníkom. Za nim zostali početné divadelné úlohy, ktoré úspešne zahral na doskách v Iloku, ako aj v iných prostrediach vtedajšej Juhoslávie. Do jeho biografie pripisujeme 33 úspešných divadelných premiér. Z jeho diel sa mohli aj mnohí mladí poučiť. Nenechal aby sa veci diali vedľa neho, ale bojoval pre slovenskú menšinu aj ako člen výkonného výboru Slovenského kultúrno - osvetového spolku Ľudovíta Štúra a v rokoch 1986-87 aj ako predseda spolku. Už dlho aktívne nie je medzi nami iba ako časný člen, ale jeho oko vždy na nás pozeralo, usmerňovalo a chránilo ako samotnú aktivitu spolku, tak aj majetok Slovenského domu. Už na konci mu môžeme len poďakovať na všetkom úsilí, lásky a na každom dobrom skutku, s ktorým nás podporoval aj vo svojej starobe. Ľahký odpočinok nášmu dlhodobému členovi, Danielovi Putovskému prajú a z láskou si naňho spomínajú členovia Matice slovenskej Ilok, spravujúci a dozorný výbor." – Tento text nad otvoreným hrobom prečítal Danko Cinkocki, ktorý preberá kantorské miesto po Danielovi Pucovskom.

Daniel Pucovský sa narodil 22. mája 1933 na Radoši vedľa Iloku. Bol poľnohospodárom, ale aj spolkárom, matičiarom, cirkevníkom... Vzorne sa staral nielen o svoj majetok, o svoju vinicu, ale aj o vinicu Pánovu a rovnako tak aj o majetok ilockých Slovákov. Jeho syn Milan Pucovský pokračuje v otcovej započatej misii a už druhý mandát je predsedom Rady slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku.

Česť jeho pamiatke!

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články