Podmienky používania

Oslavy petrovského chrámu Božieho

V dnešný deň pred 200 rokmi posvätený bol petrovský kostol. Bolo to v pondelok 13. októbra 1823 a týmto slávnostným činom stavba bola odovzdaná svojmu vznešenému účelu. Dnes, po dvoch storočiach, sa tento náš chrám skvie v plnej svojej kráse a dnešným dňom v ňom štartovali trojdňové oslavy významného jubilea. Na úvod osláv odznel organový koncert dvoch vynikajúcich organistov: Jána Hegeduša, koncertného organistu a pedagóga hry na organe a klavíri zo Slovenska a Kovačičana Janka Siromu, ktorý ukončil doktorandské štúdium na JAMU v Brne a pôsobí ako učiteľ organu na ZUŠ Františka Oswalda a štátnom Konzervatóriu v Bratislave. V úvodnom príhovore domáci kňaz predstavil hudobníkov a prečítal stať o petrovskom organe z odbornej práce Janka Siromu. Predtým však privítal všetkých prítomných a osobitne generálneho biskupa ECAV zo Slovenska Ivana Eľka a biskupku Wilmu Kucharek zo Slovenskej Synody Sion, Spojené štáty Americké.

 

Oslavy petrovského chrámu Božieho

 

Oslavy petrovského chrámu Božieho

 

Oslavy petrovského chrámu Božieho

 

Oslavy petrovského chrámu Božieho

 

Oslavy petrovského chrámu Božieho

 

Oslavy petrovského chrámu Božieho

 

Oslavy petrovského chrámu Božieho

 

Oslavy petrovského chrámu Božieho

 

Oslavy petrovského chrámu Božieho

 

Oslavy petrovského chrámu Božieho

 

Petrovský organ je najväčší nástroj v Báčskom senioráte a postavil ho Alois Hugo Lhota z Česka v roku 1896. Má základné prvky rano-romantických nástrojov, aké sa v danej dobe najčastejšie stavali. Zachoval sa takmer v pôvodnom stave. Organisti na ňom vydarene zahrali skladby Bacha, Schumanna, ale aj diela, ktoré napísali Siegfild Karg – Elert, Paul Fey, Felix Mendelssohn Bartholdy a na záver odznela improvizácia na chorál Jesu meine Freude.

Zajtra, v sobotu 14. októbra v rámci osláv usporiadajú medzinárodnú konferenciu príspevkov venovaných minulosti a súčasnosti petrovského cirkevného zboru. Konferencia sa začne o 9:30, prebiehať bude v kostole a na nej odznie 20 referátov, ktoré budú publikované v zborníku.

Na nedeľňajších príležitostných bohoslužbách sa zúčastnia štyria biskupi, početní cirkevní hodnostári, vzácni hostia a domáci viery. Po službách Božích odhalia pamätnú tabuľu a bustu Jána Stehlu, druhého petrovského farára, počas ktorého mandátu bol vybudovaný chrám Boží v Petrovci.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články