Podmienky používania

Pamätná tabuľa a park Juraja Rohoňa

Pred 250 rokmi 15. augusta 1773 v Hornom Kalníku na Slovensku sa narodil Juraj Rohoň, básnik, učiteľ a organista v Kulpíne, súkromný vychovávateľ v Petrovci, evanjelický farár v Hložanoch, senior báčsko-sriemskeho seniorátu a starý otec evanjelického kňaza, publicistu, spisovateľa a kultúrneho dejateľa Leopolda Branislava Abafiho. Hložiansky cirkevný zbor vedený Jaroslavom Kopčokom, seniorom báčskym a farárom hložianskym, si uctí okrúhle jubileum a pri príležitosti 250. výročia narodenia druhého hložianskeho farára Juraja Rohoňa v nedeľu 22. októbra 2023 usporiadajú Slávnostné služby Božie. Po bohoslužbách pred chrámom odhalia pamätnú tabuľu a okolie kostola pomenujú ako park Juraja Rohoňa. Služby Božie sa začnú o 9:30 h.

 

Pamätná tabuľa a park Juraja Rohoňa

 

Juraj Rohoň je významný slovenský básnik z obdobia osvietenstva, zberateľ slovenských ľudových piesní a kultúrny dejateľ. Do kňazského úradu v Hložanoch bol uvedený 12. júla 1801. Tam sa roku 1827 stal seniorom báčansko-sriemskeho seniorátu a spolu s Michalom Godrom a Pavlom Jozefom Šafárikom roku 1829 založili čitateľskú spoločnosť Societas slavica. Rohoňove príležitostné cirkevné básne a iné spisy sa zachovali v cirkevnej kronike na hložianskej evanjelickej fare. Juraj Rohoň ešte ako učiteľ v Kulpíne zložil v roku 1797 pieseň k posväteniu chrámov v Hložanoch a Kysáči, a neskôr ju upravil aj pre posviacku chrámu v Petrovci, ktorá sa konala v roku 1823 a báseň pomenoval Píseň ku posvěcení chramu b. v Petrovci.. Zaznačená je v kronike, ktorú písal Ján Stehlo, farár petrovský v rokoch 1818 až 1862 a menuje sa Historia Ecclessiae Aug. Conf. Petrovácz brevite exposita per Joannem Stehlo, u nás je známa ako Petrovská kronika. Táto Rohoňova báseň je publikovaná aj v knihe Jozefa Maliaka Dejiny stavby Petrovského chrámu (1921).

Píseň ku posvěcení chramu b. v Petrovci.

My tebe večný sveta Pane,
Srdcem ústy velebíme,
Tu, kdež se v nás požehnané
Slova tvého seje símě.
V tomto chráme, který máme
Z tvé Božské milosti
A v kterém jméno
Tvé ma byť ctěno
S náboženství.

Ó združuj poklad nejvzácnejší
Medzi námi slova Tvého,
Ať i potomci nejpozdnejší
Naši sobě berou z neho
Naučení, poučení
Všetci v soužení
Též i z milosti
Nám k spasení.

Ó ráčiž také nám dávati
Verné vždycky služebníky,
Na svou vinici vysílati
Moudré pobožné delníky.
By ovoce v každem roce
A v každé dobe
Pravá sa tobe
Pocta ďála.

Dej, ať sme nejen slova Tvého
Vždy bedliví posloucháči,
Ale zvlášť činitelé jeho
Ať každý dle neho kráčí,
V povoláni v obcováni
Do svého skonáni
Tak dojde svého
Zde i večného
Požehnáni.

Juraj Rohonyi.

Juraj Rohoň zomrel na choleru 20. októbra a 22. októbra 1831. bol jeho pohreb. Spomienkové služby Božie budú teda prebiehať presne na 192. výročie od Rohoňovho pohrebu. Pochovaný je v Hložanoch.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články