Podmienky používania

17. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku

V sobotu 9. decembra 2023 v Báčskom Petrovci prebiehalo 13. výtvarnícke snemovanie po ktorom nasledovalo slávnostné otvorenie kolektívnej výstavy 27 autorov – 17. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku. Na vernisáži prítomných privítala Anna Séčová Pintírová, riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov a o výstave hovoril Vladimír Valentík, komisár 17. bienále. Slávnostné otvorenie výstavy hrou na flaute spestrila Lucia Beličková, žiačka 6. ročníka Základnej hudobnej školy Josipa Slavenského z Nového Sadu. V pokračovaní vernisáže V. Valentík zdôvodnil Cenu Karola Miloslava Lehotského za najlepšiu výstavu v priebehu dvoch rokov, ktorú udelili akademickej maliarke Márii Gaškovej z Kysáča. Jozef Klátik prečítal rozhodnutie o udelení Ceny Cyrila Kutlíka za celoživotný prínos v oblasti výtvarného umenia a kultúry vojvodinských Slovákov. Touto cenou tentoraz ocenili Savu Stepanova, výtvarného kritika, ktorý roky sleduje prácu slovenských výtvarníkov v Srbsku. Výkupnú cenu NRSNM odovzdali Jozefovi Klátikovi zo Starej Pazovy. Výstavu 17. bienále – najnovšiu tvorbu našich školených výtvarníkov, si návštevníci budú môcť obzrieť v Galérii Zuzky Medveďovej do konca februára 2024.

 

Laureáti: Sava Stepanov, Mária Gašková a Jozef Klátik

 

Laureáti: Sava Stepanov, Mária Gašková a Jozef Klátik

 

17. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku

 

17. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku

 

17. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku

 

17. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku

 

17. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku

 

17. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku

 

17. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku

 

17. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku

 

17. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku

 

Múzeum vojvodinských Slovákov a Galéria Zuzky Medveďovej aj k tomuto bienále vydali kvalitný, zo tridsať stranový, farebný katalóg. Pri organizácii bienále sa k múzeu a galérii pripojil aj Slovenský kultúrny klub v Srbsku s jeho riaditeľom Vladimírom Valentíkom. "Spoločná výstava slovenských akademicky školených výtvarníkov a členov združení profesionálnych výtvarníkov v Srbsku je sviatkom výtvarného umenia a aktuálnych kultúrnych dosahov slovenskej komunity. Je to najvýznamnejšie výtvarné podujatie – výstava, organizovaná v dvojročných intervaloch, ktorá má za úlohu zabezpečiť prehľad, vlastne syntetizujúci nadhľad nad aktuálnou tvorbou vrcholných slovenských umelcov na týchto priestoroch, " napísal v katalógu V. Valentík, ktorý vo svojom príhovore na vernisáži podčiarkol, že by sme sa s takouto výstavou nezahanbili ani vo veľkých mestách a ani nikde vo svete.

V Organizačnom výbore 17. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku boli: Vladimír Valentík, predseda, Mr. Jozef Klátik, akademický maliar a grafik, Mgr. Anna Séčová Pintírová, muzeálna poradkyňa a riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov a Mgr. Zdenko Lončar, kustód dokumentarista Múzea vojvodinských Slovákov.

V priebehu vyše troch decénií na bienále vystavovalo svoje práce vyše päťdesiat maliarov, grafikov a sochárov, čo zároveň svedčí o bohatej tvorbe nášho výtvarného umenia.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články