Slovenské insitné umenie zo Srbska - Slovenský jazyk

Cena Pro Cultura Slovaca

V sobotu 20. mája 2023 na centrálnom sídle DZSČR v rumunskom Nadlaku bola udelená Cena Pro Cultura Slovaca. Jej tohtoročnými laureátmi sa stali: Mgr. Pavel Hlásznik z Rumunska, za prínos v oblasti tvorby a realizácie významných kultúrnych podujatí, za šírenie dobrého mena slovenského dolnozemského umenia a kultúry doma a v zahraničí, za dlhodobú podporu slovenského dolnozemského umenia a kultúry a za ich prezentáciu a propagáciu a Mgr. Pavel Čáni zo Srbska, za prínos v oblasti výtvarného umenia a šírenia dobrého mena slovenského dolnozemského umenia a kultúry doma a v zahraničí. Pamätný list bol udelený Jánovi Slávikovi zo Srbska, za prínos v oblasti ľudovej kultúry.

 

Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak

 

Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak

 

Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak

 

Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak

 

Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak

 

Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak

 

V rámci umeleckého bodu mladí členovia DH Nadlačanka pod vedením Mariana Berciho predniesli krátku skladbu. Informuje Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku.

Dvaja laureáti: Pavel Hlásznik a Ján Slávik si ocenenie prevzali v Nadlaku, kým Pavlovi Čánimu bude odovzdané náhradne.

Cena Pro Cultura Slovaca za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov je ocenenie, ktoré udeľujú Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov (Srbsko), Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku (Maďarsko) a Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku (Rumunsko). Zriaďovatelia ceny môžu udeliť každoročne aj pamätné listy za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov. Cenu alebo pamätný list môžu získať fyzické osoby alebo právnické osoby z komunít dolnozemských Slovákov (Chorvátsko, Maďarsko, Rumunsko a Srbsko), alebo zo Slovenskej republiky, ak svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispeli k rozvoju slovenskej národnostnej kultúry na Dolnej zemi. Viac TU: https://slovackizavod.org.rs/medzinarodna-spolupraca/cena-pro-cultura-slovaca-za-prinos-v-oblasti-kultury-dolnozemskych-slovakov/

 

Kp

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články