O Kulpíne

Barbara

Dnes, 4. decembra, má meniny Barbara, Barbora. U nás je to pomerne zriedkavé ženské meno. No, často sa stretneme s „barborou", čiže basou, kontrabasom, najväčším sláčikovým hudobným nástrojom s hlbokým tónovým rozsahom. Barbora je hovorový, zastaralý význam pre kontrabas. S týmto výrazom sa stretneme napríklad v Kalinčiakovej Reštavrácii: „Vivat a vivat, kde budeme bývať? ozvalo sa z druhého boku záhrady. Cigán zašramotil na husliach, pritisol barboru, až zajačala, cimbal zarinčal a celé okolie sa ozývalo. Vtom zavolá ktosi z druhej strany: Vivat Peťko, vypil všetko!" Sú aj „barborky". Podľa starodávnych zvykov sa v dnešný deň, na Barboru, strihajú barborky – konáre z čerešní, višní, sliviek, zlatovky (zlatý dážď – forzítia), trnky či orgovánu, ktoré na Vianoce zakvitnú. Konáriky treba strihať šikmým rezom a vložiť do vázy s vodou, ktorú pravidelne vymieňame.

 

Barbara

 

A svätá Barbora, či Barbara bola šľachtičná z Malej Ázie, neskôr mučenica a svätica. O tom, že ide o mimoriadne populárnu a obľúbenú sväticu svedčí viacero jej zasvätených kostolov, aj na Slovensku a u nás je zachovaný obraz na zrkadle S Barbara z rímskokatolíckeho domu v Selenči z 19. storočia.

 

Barbara

 

Vzhľadom na to, že o živote svätej Barbory niet historických záznamov, sú údaje o jej živote založené iba na legendách. Podľa nich sa narodila bohatému pohanskému šľachticovi Dioskorovi. Ten, aby ju ochránil pred kresťanskými vplyvmi ako aj nápadníkmi, dal pre ňu postaviť vežu, do ktorej ju uväznil. Barbora sa aj napriek tomu stala kresťankou, keď ju v otcovej neprítomnosti tajne pokrstil kňaz prestrojený za lekára. Aby dokázala svoju vieru v Krista, dala vo veži murárom vysekať k dvom existujúcim oknám ešte jedno, tak aby jej navždy symbolizovali najsvätejšiu Trojicu. Otec sa po príchode veľmi rozhneval a chcel ju zabiť. Barbore sa podarilo ujsť do lesa, kde sa pred ňou zázračne otvorila skala, ktorá sa stala jej úkrytom. Vďaka zrade istého pastiera ju však otec chytil a vydal úradom. Dostala sa pred sudcu Marciana, ktorý po márnom prehováraní, aby sa svojej viery zriekla, dal Barboru mučiť. Barborino martýrium ukončila až poprava sťatím. Podľa legendy bol jej katom vlastný otec, ktorý zahynul okamžite po vykonaní rozsudku (údajne ho zabil blesk). Tesne pred popravou prosila Barbora Krista, aby všetci, ktorí si pripomínajú jej utrpenie, boli ušetrení od smrteľných múk. Jej prosba bola vyslyšaná... https://sk.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A4t%C3%A1_Barbora

Barbara je aj známa báseň o láske a francúzskom meste Brest, ktoré nemecké nacistické vojská v druhej svetovej vojne zrovnali so zemou. Ponúkame úryvok z básene Barbara v preklade Vladimíra Reisela.

 

BARBARA Jacques Prévert

Spomeň si Barbara
Nad Brestom bez prestania pršalo toho dňa
A ty si kráčala usmievavá
Premoknutá radostná a hravá
V daždi
Spomeň si Barbara
Pršalo bez prestania nad Brestom
A stretol som ťa v Siamskej ulici
Usmievala si sa
A ja som sa usmieval tiež
Spomeň si Barbara
Nepoznal som ťa
A ty si nepoznala mňa
Spomeň si
Spomeň si predsa na ten deň
Nezabudni...

V Srbsku sa v roku 2018 v hovorovom význame používala hláška: „Nebuď Barbara". Namierená bola na falošné informovanie novinárky „Studija B" Barbary Životićovej, ktorá v tom roku z decembrových masových opozičných protestov z Belehradu nepravdivo informovala uvádzajúc, že sa na nich zúčastnila hŕstka ľudí a že medzi účastníkmi došlo k incidentom. Za také zavádzanie verejnosti ju mnohí opoziční lídri a účastníci protestu verejne obviňovali. K jej obhajcom sa však pridal aj samotný prezident Srbska Aleksandar Vučić.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články