O Kulpíne

V čele kulpínskych vinárov zostáva Michal Dovičin

Po dvojročnej prestávke dnes na rybárskej chate v Kulpíne svoje výročné a volebné zhromaždenie usporiadalo Združenie vinárov a vinohradníkov z Kulpína. Prítomných členov spolku a hostí privítal predseda Michal Dovičin. Súvahu činnosti za obdobie rokov 2019, 2020 a 2021 podal tajomník kulpínskych vinárov Radoslav Kolarski. Finančnú správu za uplynulé obdobie a finančný plán na tento rok vypracoval nový pokladník Miroslav Zima a z nej vyplýva, že spolok aj počas pandémie hospodáril veľmi dobre. Vo volebnej časti schôdze jednohlasne na ďalšie mandátne obdobie zvolili doterajšieho predsedu kulpínskych vinárov Michala Dovičina. Výkonná rada zostala v doterajšom zložení, iba namiesto Michala Miškára, ktorý sa vzdal mandátu, do jej radov ako nový člen pribudol mladý kulpínsky vinohradník Vlastislav Chalupka. Do Dozornej rady pribudli Gustáv Petráš a Daniela Plachtinská, ktorá sa zároveň poďakovala za pomoc členom združenia, ktorý jej pomáhali pri výsadbe nového vinohradu. Branislav Plachtinský navrhol do plánu zaradiť aspoň jeden spoločný výlet členov združenia.

 

V čele kulpínskych vinárov zostáva Michal Dovičin

 

V čele kulpínskych vinárov zostáva Michal Dovičin

 

V čele kulpínskych vinárov zostáva Michal Dovičin

 

V čele kulpínskych vinárov zostáva Michal Dovičin

 

V čele kulpínskych vinárov zostáva Michal Dovičin

 

V čele kulpínskych vinárov zostáva Michal Dovičin

 

V čele kulpínskych vinárov zostáva Michal Dovičin

 

V čele kulpínskych vinárov zostáva Michal Dovičin

 

Keď ide o blížiace sa podujatie Veľká noc v Kulpíne, v tomto roku bude prebiehať zachodenou dynamikou a v ustálenom termíne. Teda v Kvetnú nedeľu 10. apríla 2022 v Loveckom dome v Kulpíne budú prijímať vzorky vín a domácich klobás na oceňovanie. V Zelený štvrtok odborné komisie budú hodnotiť kvalitu vzoriek vín a klobás a vo Veľkonočnú nedeľu 17. apríla 2022 v Loveckom dome v Kulpíne bude slávnostné odovzdávanie ocenení a verejná degustácia vín a klobás.

So Združenia vinárov a vinohradníkov z Kulpína povolávajú všetkých záujemcov zúčastniť sa buď oceňovania alebo koštovky, ktorá bude po dvojročnej prestávke iste radostnejšia a pravdepodobne aj masovejšia.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články