O Kulpíne

Sokolom do Belehradu

Rýchlovlakom Soko (Sokol) cesta z Nového Sadu do Belehradu trvá iba 30 – 35 minút. V tomto mesiaci ešte vždy je cena lístku propagačná – v jednom smere sa zveziete za 400 dinárov. Cestovať ním možno iba do Nového Belehradu alebo na hlavné nádražie v Belehrade. Síce, ono ešte nie je dokončené, ale podzemná časť, kam vlaky prichádzajú, je už vo funkcii. Z Nového Sadu sme štartovali o 9:00 a naše miesta boli na poschodí, takže pohľad bol pekný. Na obrazovke sme sledovali rýchlosť, akou sa vlak pohyboval. Najvyššia bola 200 km/h. V Belehrade sme z vlaku vystupovali o 9:32 h. Odtiaľ sa na štvrťhodinku chôdze nachádza chrám Svätého Savu a podobná vzdialenosť, ibaže v opačnom smere, je aj medzi belehradskou hlavnou stanicou a Múzeom Juhoslávie, kde sa nachádza hrobka Josipa Broza Tita a jeho manželky Jovanky Broz. Ak sa vystúpi v Novom Belehrade, v blízkosti je Veľvyslanectvo Slovenskej republiky – k nemu sa pešo možno dostať tiež za asi 10-15 minút. Lístok na vlak si možno zabezpečiť aj online na portáli železníc Srbska https://www.srbvoz.rs/.

 

Sokolom do Belehradu

 

Sokolom do Belehradu

 

Sokolom do Belehradu

 

Sokolom do Belehradu

 

Sokolom do Belehradu

 

Sokolom do Belehradu

 

Prvá zastávka: Nový Belehrad

 

Prvá zastávka: Nový Belehrad

 

Nadzemná časť hlavného belehradského nádražia vo výstavbe

 

Nadzemná časť hlavného belehradského nádražia vo výstavbe

 

V Múzeu Juhoslávie

 

V Múzeu Juhoslávie

 

V Múzeu Juhoslávie

 

V Múzeu Juhoslávie

 

V Múzeu Juhoslávie

 

Pohľad z Múzea Juhoslávie na Chrám sv. Savu

 

Pohľad z Múzea Juhoslávie na Chrám sv. Savu

 

Horná časť chrámu sv. Savu sa ešte dokončuje, no podzemná časť sa už skvie v plnej kráse

 

Horná časť chrámu sv. Savu sa ešte dokončuje, no podzemná časť sa už skvie v plnej kráse

 

Horná časť chrámu sv. Savu sa ešte dokončuje, no podzemná časť sa už skvie v plnej kráse

 

Horná časť chrámu sv. Savu sa ešte dokončuje, no podzemná časť sa už skvie v plnej kráse

 

Horná časť chrámu sv. Savu sa ešte dokončuje, no podzemná časť sa už skvie v plnej kráse

 

Horná časť chrámu sv. Savu sa ešte dokončuje, no podzemná časť sa už skvie v plnej kráse

 

Na jedných z veľkých vstupných chrámových dvier je aj staročeský text

 

Na jedných z veľkých vstupných chrámových dvier je aj staročeský text

 

Na jedných z veľkých vstupných chrámových dvier je aj staročeský text

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články