O Kulpíne

U patriarchu SPC

Veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku J.E. Fedora Rosochu prijal vo štvrtok 16. júna 2022 najvyšší hodnostár Srbskej pravoslávnej cirkvi patriarcha Porfirije, ktorý v predchádzajúci deň prijal aj vysokú delegáciu Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi (SEAVC) v Srbsku vedenú d.p. Jaroslavom Javorníkom, biskupom SEAVC. V oboch prípadoch stretnutie prebiehalo v srdečnom ovzduší a účastníci rozhovorov sa zhodli, že je nanajvýš dôležité, aby sa medzi oboma národmi naďalej pestovali a rozvíjali úprimné priateľské vzťahy. Na oboch stretnutiach sa zúčastnil aj episkop marčanski Sava, vedúci kabinetu srbského patriarchu. Patriarcha v srdečnom a priateľskom rozhovore zdôraznil, že vzťahy medzi Srbskou pravoslávnou cirkvou a Slovenskou evanjelickou cirkvou a.v. sú tradične dobré, čo sa odzrkadľuje v úspešnej spolupráci v mnohých otázkach a sú príkladom toho, ako kresťania majú, bez ohľadu na to, do ktorej cirkvi sa hlásia, v každodenných problémoch a výzvach si byť oporou a navzájom sa podporovať. Uvádza sa to na oficiálnej stránke Srbskej pravoslávnej cirkvi http://www.spc.rs/.

 

Foto: SPC

 

Foto: SPC

 

Foto: SPC

 

Podľa písania Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade srbský patriarcha má k Slovensku a slovenskej Pravoslávnej cirkvi blízky vzťah, udržiava kontakty s vladykami, duchovnými a veriacimi. Toto priateľstvo začalo už v roku 1998, keď ešte ako iguman kláštora Kovilj, prijal troch študentov PBF PU v Prešove a neskôr mnohých pútnikov zo Slovenska.

Na facebookovej stránke SEAVC v Srbsku https://www.facebook.com/SEAVC.rs 15. júna zverejnili informáciu v nasledujúcom znení: "Delegácia našej cirkvi v zložení Mgr. J. Javorník PhD, biskup; predseda knaz. konferencií PhDr. Mgr. B. Kulík a seniori Mgr. S. D. Srdić a Mgr. I. Feldy sme navštívili patriarchu Srbskej pravoslávnej cirkvi j. s. pána prof. dr. Porfirija. Stretnutie sa nieslo v srdečnom ovzduši kresťanskej lásky, doručené bolo pozvanie na 100. ročnicu našej cirkvi, upevnili dobré vzťahy, hovorilo o spoločných výzvach v oblasti reštitúcie a vyučovania náboženstva na školách."

 

kp

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články