O Kulpíne

Karađorđeho hviezda prvého stupňa Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku

V Paláci Srbska v Belehrade včera prebiehal ceremoniál pri príležitosti Vidovdanu spojený s inauguráciou prezidenta Srbska Aleksandara Vučića. Začal sa štátnou hymnou „Bože pravde" a pokračoval príhovorom Aleksandara Vučića, ktorý včerajším dňom začal svoj druhý prezidentský mandát. V druhej časti ceremoniálu prezident odovzdal zaslúžilým jednotlivcom a inštitúciám vidovdanské vyznamenania. Radom Karađorđeho hviezdy prvého stupňa vyznamenal aj Slovenskú evanjelickú a. v. cirkev (SEAVC) v Srbsku pri príležitosti storočnice jej osamostatnenia. Vyznamenanie prevzal Mgr. Jaroslav Javorník, PhD. biskup SEAVC v Srbsku.

 

Foto: www.predsednik.rs

 

Foto: www.predsednik.rs

 

Foto: www.predsednik.rs

 

FOTO: screenshot RTS

 

FOTO: screenshot RTS

 

FOTO: screenshot RTS

 

O jubileu SEAVC v Srbsku viac TU: http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/11666-oslavy-storocnice-osamostatnenia-seavc-v-srbsku

Úhrne bolo udelených 32 vyznamenaní. Vlani prezident Srbska vyznamenal storočné Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu pri príležitosti Dňa štátnosti Srbska. SKC P.J. Šafárika sa stalo jedným z nositeľov vyznamenania zaslúžilým inštitúciám za prínos na poli kultúry - zlatej medaily.

Aleksandar Vučić v roku 2018 pri príležitosti 15. februára, Sretenja – Dňa štátnosti Srbska, vyznamenal padinského insitného maliara Jána Bačúra Striebornou medailou za výnimočné zásluhy v kultúrnych činnostiach, zvlášť v oblasti maliarstva. Naša insita bola aj v roku 2017 vysoko ocenená. V tom roku prezident Srbska Tomislav Nikolić vyznamenal Galériu insitného umenia z Kovačice najvyšším ocenením – Radom Karađorđovej hviezdy prvého stupňa za osobitné zásluhy v prezentovaní Srbska a jeho obyvateľov a za dosiahnuté výsledky v kultúrnej činnosti, zvlášť v oblasti maliarstva.

 

kp

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články