Rada MS

Bienále výtvarníkov amatérov

Siedme bienále slovenských výtvarníkov amatérov v Srbsku slávnostne otvorili včera večer vo vynovených priestoroch Galérie Zuzky Medveďovej v Petrovci. Úvodom zaspieval Pavel Poniger Forero za hudobného sprievodu Ondreja Maglovského. V mene organizátorov výstavy: Múzea vojvodinských Slovákov a Slovenského kultúrneho klubu v Srbsku sa prihovorila riaditeľka múzea Anna Séčová Pintírová a riaditeľ kultúrneho klubu Vladimír Valentík. Výstavu tvoria hlavne maľby a kresby 27 výtvarníkov z Petrovca, Hložian, Kulpína, Kysáča, Pivnice, Selenče, Rumenky, Padiny, Nemecka a jeden hosť prichádza na bienále z Maglića a dve práce Juraja Galamboša (1951 – 2022) z Hložian sú vystavené post humne. Bienále otvorila predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Jasna Šprochová. Výstava potrvá do 31. januára 2023.

 

Bienále výtvarníkov amatérov

 

Bienále výtvarníkov amatérov

 

Bienále výtvarníkov amatérov

 

Bienále výtvarníkov amatérov

 

Bienále výtvarníkov amatérov

 

Bienále výtvarníkov amatérov

 

Bienále výtvarníkov amatérov

 

Bienále výtvarníkov amatérov

 

Bienále výtvarníkov amatérov

 

Bienále výtvarníkov amatérov

 

Bienále výtvarníkov amatérov

 

Bienále výtvarníkov amatérov

 

Bienále výtvarníkov amatérov

 

Bienále výtvarníkov amatérov

 

Bienále výtvarníkov amatérov

 

Bienále výtvarníkov amatérov

 

Bienále výtvarníkov amatérov

 

Bienále výtvarníkov amatérov

 

Bienále výtvarníkov amatérov

 

Bienále výtvarníkov amatérov

 

„Výtvarníci, ktorí sa výtvarnému umeniu venujú zo záľuby majú v Petrovci, Hložanoch, Kulpíne a Kysáči založené spolky a organizujú si pravidelne spoločné, ale aj samostatné výstavy svojim členom. Taká prax už dlho zotrváva v jednotlivých našich prostrediach, napríklad v Hložanoch, už celé desaťročia. Ak máme tento fakt na zreteli, tak nás neprekvapí skutočnosť, že najviac umeleckých prác na bienále prichádza práve z týchto prostredí, ktoré majú už dobre organizovaný výtvarný život," uviedol kurátor výstavy Vladimír Valentík.

Žánrovo je expozícia vyvážená, vystavené sú kvalitné portréty (Karol Bartoš, Mária Sláviková, Branislav Galamboš a Ivana Struhárová), zvieracie motívy (Mária Páliková, Miro Horvát), presvedčivé krajiny malých formátov (Milina Balážová, Tatiana Milina Turanová), ale aj krajinomaľby (Anna Struhárová, Anna Majerská) a žánrové motívy (Michal Virág, Zuzana Petrušková, Juraj Galamboš). V rámci expozície zátišia sú tiež kvalitne predstavené (Anna Legíňová, Samuel Legíň, Katarína Breuningová) rovnako ako aj mestské veduty (Vladislav Medovarský, Vlasta Triašková) a tiež na výstave sú vystavené aj nie tak časté náboženské motívy (Anna Nosálová, Daniel Kopčok). Pre čistý výtvarný prejav sa aj tentoraz rozhodla Mária Struhárova, ale aj Katarina Breuningová s jednou maľbou. S maľbami alebo kresbami, ktoré majú zvýraznenú štylizáciu figúr sa predstavili niekoľkí výtvarníci (Juraj Berédi Ďuky, Anna Liptáková, Alexandra Valenta-Králiková), avšak najväčšiu pozornosť v rámci tejto výstavy mnohým milovníkom umenia zaujme asambláž, nie veľmi častá technika výtvarného prejavu na výstavách tohto druhu (Anna Kliban). Uvádza to Vladimír Valentík v informačnom flayeri k výstave.

Na bienále sú vystavené diela týchto maliarov:

1. Milina Balážová (1968), Hložany
2. Karol Bartoš (1956), Hložany
3. Juraj Berédi (1959), Selenča
4. Katarina Breuning (1949), Lauter
5. Branislav Galamboš (1973), Hložany
6. Miro Horvát (1986), Kulpín
7. Ana Kliban (1977), Rumenka
8. Daniel Kopčok (1948), Báčsky Petrovec
9. Samuel Legíň (1948), Báčsky Petrovec
10. Anna Legiňová (1975), Báčsky Petrovec
11. Anna Liptáková (1985), Selenča
12. Anna Majerská (1949), Báčsky Petrovec
13. Vladislav Medovarský (1949), Kulpín
14. Anna Nosálová (1962), Selenča
15. Mária Páliková (1949), Kysáč
16. Zuzana Petrušková (1957), Kysáč
17. Zuzana Pudelková (1953), Pivnica
18. Mária Sláviková (1948), Kysáč
19. Anna Struhárová (1966), Báčsky Petrovec
20. Ivana Struhárová (1987), Báčsky Petrovec
21. Mária Struhárová (1970), Báčsky Petrovec
22. Vlasta Triašková (1952), Báčsky Petrovec
23. Tatiana Milina Turanová (1975), Báčsky Petrovec
24. Aleksandra Valenta-Králiková (1972), Padina
25. Michal Virág (1951), Kulpín
26. Juraj Galamboš (1951 - 2022), Hložany – IN MEMORIAM
27. Savo Spremo (1956), Maglić, hosť na 7. bienále slovenských výtvarníkov amatérov

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články