Voľby

47. Rozhlasová súťaž mladých recitátorov

Slovenská redakcia Rádia Nový Sad slávnostne uzavrela 47. Rozhlasovú súťaž mladých recitátorov. O tento titul sa tentoraz uchádzalo 58 detí: 37 recitátoriek a 21 recitátorov, čiže 44 žiakov základných škôl, ako aj 14 stredoškolákov či študentov – predstaviteľov 7 škôl, respektíve spolku, MOMSu a divadla. Podľa mienky odbornej poroty najúspešnejší v jednotlivých kategóriách boli títo recitátori: Daniela Filipovićová, Tatjana Filipovićová, Aleksandar Asodi, Anabela Myjavcová a Karolína Mijatovićová a najviac lajkov na Youtube (356) získal Kristijan Baďura.

 

47. Rozhlasová súťaž mladých recitátorov

 

47. Rozhlasová súťaž mladých recitátorov

 

Odborná porota pracovala v zložení Zuzana Týrová, Anna Chrťanová Leskovac a Katarína Melegová Melichová (predsedníčka). Novinkami tohtoročnej súťaže bola jedna nová kategória prednesu a internetová prezentácia súťažiacich na webovej stránke RTV, s možnosťou internetového hlasovania, čiže „lajkovania" na kanály youtube TU: https://rtv.rs/sk/47-rozhlasov%C3%A1-s%C3%BA%C5%A5a%C5%BE-mlad%C3%BDch-recit%C3%A1torov

Keď ide o jednotlivé prostredia najviac predstaviteľov mal Báčsky Petrovec (11) a Biele Blato (10) a po nich nasledujú Kovačica (8), Erdevík (7), Selenča (6), Padina (5), Aradáč (4), Stará Pazova (3) po jedného predstaviteľa mali Čelarevo, Kulpín, Kysáč a Nový Sad.

V kategórii prednesu poézie žiakov nižších ročníkov súťažilo 14 recitátorov a v prednese poézie žiakov vyšších ročníkov 15 účastníkov. Prednes prózy si zvolilo 6 žiakov vyšších ročníkov a v kategórii stredoškolákov a študentov súťažilo 14 žiakov. Tohto roku recitačná súťaž bola doplnená o novú kategóriu a do nej sa mohli prihlásiť žiaci základných škôl, ktorí navštevujú hodiny slovenčiny s prvkami národnej kultúry. V nej súťažilo 9 recitátorov.

Tých najúspešnejších uvítali v mediálnom stredisku novej budovy RTV a za podpory Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Matice slovenskej v Srbsku aj odmenili. Prítomných uvítala a realizáciu tohtoročnej súťaže ozrejmila koordinátorka súťaže Anna Asodiová. Potom sa slova ujali zodpovedný redaktor programu v slovenskej reči Martin Prebudila, zástupca generálneho riaditeľa RTV Jožef Klem, koordinátorka Výboru pre vzdelávanie NRSNM Svetlana Zolňanová a predseda Matice slovenskej v Srbsku Branislav Kulík. Členka odbornej poroty Zuzana Týrová nakoniec zverejnila mená ocenených.

I. kategória – prednes poézie žiakov nižších ročníkov základných škôl
1. Daniela Filipovićová / Alica Náhliková:Prvý deň v škole
2. Milan Majera / Michl Česník : Stolček prestri sa
3. Sára Poničanová / Jana Barillová: Slivkový lekvár
II. kategória – prednes poézie žiakov vyšších ročníkov základných škôl
1. Tatjana Filipovićová / Valentín Šefčík: Biela Móda
2. Maša Lončarová / Jana Pavlíková: Neposedná Terka
2. Mia Majerová / Ján Turan: O vtáčikovi chocholáčikovi
3. Dávid Simendić / Milan Rúfus: Medveď a komár
III. kategória – prednes prózy žiakov vyšších ročníkov základných škôl
1. Aleksandar Asodi / Gabriela Majtaníková : Imidž je nanič
2. - neudelená
3. - neudelená
IV. kategória – prednes poézie žiakov stredných škôl a študentov
1. Anabela Myjavcová / Valentín Šefčík: Pubertína pehatá.....alebo ako rastú chlapci
2. - neudelená
3. Andrej Simendić / Miroslav Válek: Dejiny trávy
V. kategória – prednes žiakov slovenčiny s prvkami národnej kultúry
1. Karolína Mijatovićová / Jana Barillová: Včielka Emka
2. Andrea Šulcová / Jozef Pavlovič: O svinke Špinke
3. Anđela Farkašová / Miroslav Válek: Ako sa Kubo stratil
VI. kategória – najviac lajkov na you tubu:
Kristijan Baďura / Vladimír Reisel: Jedného večera

 

Zdroj: Slovenská redakcia RNS

kp

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články