Istorija škole

Detský víkend

Počas minulého víkendu prebiehali tri naše celomenšinové detské podujatia. V Starej Pazove sa v sobotu uskutočnila 28. Prehliadka slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xĎ, tiež v sobotu v Báčskom Petrovci zorganizovali 23. výtvarný tábor Makovička a v nedeľu 11. decembra v Kovačici odznel 24. Festival Letí, pieseň letí 2022... Za iba dva dni sme sa tak mohli dozvedieť kam sme sa to za dve-tri desaťročia dostali s detským divadelníctvom, výtvarníctvom a detskou hudobnou tvorbou, resp. jej interpretáciou. Festival Letí, pieseň letí vznikol roku 1991, 3xĎ roku 1993 a Makovička roku 1988. S poľutovaním možno konštatovať, že sa detské divado znova dostalo do závozu – v súťažnej časti tohtoročnej prehliadky 3xĎ vystúpili iba dva detské divadelné súbory (!), teda ešte menej ako a v roku 2011, keď prehliadka oslávila plnoletosť, keď sa na staropazovských divadelných doskách o cenu uchádzali 3 detské divadelné súbory. S potešením však treba kvitovať, že sa nám, na rozdiel od divadla, na výtvarnom a detskom hudobnom poli darí.

 

Detský víkend

 

Detský víkend

 

V súťažnej časti prehliadky 3xĎ vystúpili žiaci ZŠ hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy a z Bingule, zo SKUS Milana Rastislava Štefánika. Domáci získali prvú cenu a Bingulčania druhú.

Makovička do Petrovca aj tentoraz priviedla zo 50 detí a pedagógov zo Starej Pazovy, Kysáča, Pivnice, Selenče, Hložian, Kulpína, Magliću...ktorí sa spolu s domácimi účastníkmi, a pri príležitosti 125. výročia narodenín Zuzky Medveďovej, vydali po jej stopách. Koordinátorkou Makovičky je výtvarníčka Daniela Marková, ktorá roky úspešne organizuje toto celodenné podujatie a za výťazov možno považovať všetkých účastníkov, keďže užitočne strávili sobotu, niečo sa naučili, všeličo videli a veľa sa kamarátili.

Včera v Kovačici odznelo 15 nových detských skladieb a na pódium kovačického domu kultúry vystúpilo vyše 50 detí. Speváci a skladatelia zo šiestich prostredí, v ktorých žijú Slováci, zapôsobili nielen peknými skladbami, ale aj peknou slovenčinou. Interpretov aj v tomto roku sprevádzal chór Základnej školy Mladých pokolení z Kovačice pod vedením Pavla Tomáša st. a orchester pod taktovkou Jána Petroviča z Padiny.

Pred 31 rokmi festival vznikol ako podujatie lokálneho rázu, no postupne prerástol v celomenšinový. Je to jediný náš festival tohto druhu a má preto veľký význam aj pre zachovanie jazyka a kultúrneho dedičstva Slovákov v Srbsku. Povedal pre kovačickú RTVok Ján Tomáš, riaditeľ Domu kultúry 3. októbra z Kovačice. Dodal, že festival každoročne prináša 14 – 15 nových detských skladieb zdôrazňujúc, že v tomto roku o festival vládol mimoriadne veľký záujem a niekoľko sklatieb museli odmitnuť, resp. posunúť na nasledujúci rok, lebo by ich neboli stačili kvalitne pripraviť.

Cenu za najlepší prednes získala najmladšia účastníčka Nina Poliaková s piesňou Slnečný deň, cenu za najlepší text získal Pavel Ľavroš za pieseň Nech prší dážď, cenu obecenstva za najlepšiu skladbu získal Pavel Litavský s piesňou Slnečný deň. Prvé miesto v prednese získala Lucia Válovcová z Kovačice. Tretiu cenu odbornej poroty za skladbu získal Pavel Ľavroš za pieseň Nech prší dážď, druhú cenu Slovenka Benková za pieseň Snívaj a prvú cenu Samuel Kováč za pieseň Bez strachu.

Odborná porota precovala v zložení: Ervin Malina, Miroslav-Juraj Bela a Ivan Babka. Organizátori festivalu: Dom kultúry 3. októbra z Kovačice a kovačická Základná škola Mladých pokolení aj tentoraz vynaložili úsilie, aby festival dobre dopadol a zabezpečili aj priamy prenos.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články