Istorija škole

Svätý Sava

Podľa pravoslávneho cirkevného kalendára dnes je Deň Svätého Savu a oslavuje sa ako školská slávnosť. Dnešný deň je zasvätený veľkej osobnosti srbských dejín Svätému Savovi, vlastným menom Rastkovi Nemanjićovi, ktorý bol významným organizátorom cirkevného a národno-kultúrneho života. Bol i vplyvným diplomatom a prvým srbským arcibiskupom, ktorý zostavil obsiahlu zbierku cirkevných zákonov a spolu s otcom Stefanom Nemanjom obnovil kláštor Hilandár. Všeobecne sa Svätý Sava považuje za zakladateľa srbskej cirkvi, vzdelania a kultúry. Bol vedúcou osobnosťou pri osamostatňovaní Srbskej pravoslávnej cirkvi a tiež aj významným osvietencom, ktorý kládol základy srbskému školstvu. V tento deň na všetkých školách v Srbsku výučba sa nekoná, organizujú sa iba rôzne programy, súťaže a zábavy. Žiakom sa tiež približuje význam Svätého Sávu v dejinách srbského školstva.

 

Svätý Sava

 

Svätý Sava

 

Svätý Sava

 

Svätý Sava

 

Svätý Sava

 

Svätý Sava

 

Svätý Sava

 

Svätý Sava

 

Sv. Savovi je venovaný aj veľkolepý chrám v Belehrade. Postavený je na mieste, kde dobyvatelia iných náboženstiev kedysi spálili relikvie svätého Sávu, mysliac si, že tak zničia aj vieru ľudí, ktorých zotročili. Dnes sa na tom mieste vzpína jeden z najveľkolepejších pravoslávnych chrámov na svete. Jeho výstavba ešte stále nie je dokončená. Do chrámu sa dá vstúpiť zo západnej, južnej a severnej strany. Hlavný vchod je na západnej strane. Sú tu aj štyri vstupy do štyroch veží (zvoníc), ktoré sú v priamom spojení so schodiskom a budúcimi výťahmi. Masívne, bronzové dvere veľkých rozmerov, na ktorých sú napísané tri modlitby v 24 jazykoch, okrem iného aj v slovenčine a češtine, sú skutočným a jedinečným privítaním pre všetkých, ktorí navštívia Chrám svätého Sávu na Vračare v Belehrade, a svojím spôsobom predstavujú približovanie a zhromažďovanie rôznych národov. Vstup do tejto svätyne pozostáva z hlavných dverí, ktorých sú celkovo tri, a bočných dverí, ktorých je celkovo šesť. Na troch svetových stranách sú teda napísané tri modlitby. Boli vybrané preto, lebo sa najčastejšie používajú v súkromných modlitbách veriacich.

 

Svätý Sava

 

Svätý Sava

 

Vzhľadom na to, že významne prispel aj k utváraniu moderného srbského štátu, Sv. Savu uctieva tak cirkev, ako aj štátne inštitúcie a školy. Za patróna škôl bol prvýkrát ustanovený roku 1840 a pravoslávne školy tento deň svätili do roku 1945. Po druhej svetovej vojne sa náboženstvo vo vtedajšej federatívnej Juhoslávii zo škôl úplne vyradilo a tento cirkevný sviatok sa ďalej mohol svätiť iba v kostoloch. Po 45 rokoch sa Svätý Sava opäť vrátil do našich škôl a od roku 1990 všetky školy v dnešnom Srbsku oslavujú 27. január (resp. 14. január podľa juliánskeho kalendára) ako školskú slávnosť – „školsku slavu".

Pavel Š. Ďurčok z Aradáča – Zreňaninu nám poslal zaujímavú úvahu k dnešnému dňu. Možno si ju prečítať TU:

 

 

Katarína Pucovská

 

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články