Istorija škole

Daniela Plachtinská, nová predsedníčka kulpínskych vinárov

Vinohradníci v Srbsku dnes oslavujú Sv. Trifuna, ochrancu vinohradov a poľných plodín. Srbská pravoslávna cirkev si svätého Trifuna pripomína ako mučeníka a vinohradníci si od pradávna uctievajú tohto svojho patróna. Snažia sa získať jeho podporu a modlitbami si vyprosiť u neho priazeň a najmä ochrániť úrodu vo viniciach. Na svätého Trifuna treba orezať aspoň jeden viničný ker, aby sa urodilo hojne hrozna. To dnes popoludní urobili aj členovia Spolku kulpínskych vinohradníkov a vinárov vo vinohrade svojej členky Daniely Plachtinskej. Posvätenie jej vinohradu vykonal kulpínsky pravoslávny kňaz Branko Karać. Po tomto cirkevnom obrade nasledovalo výročné zhromaždenie, ktoré sa zaďakovaním zakladateľa spolku a jeho doterajšieho predsedu Michala Dovičina pozmenilo na volebné.

 

Daniela Plachtinská, nová predsedníčka kulpínskych vinárov

 

Daniela Plachtinská, nová predsedníčka kulpínskych vinárov

 

Daniela Plachtinská, nová predsedníčka kulpínskych vinárov

 

Daniela Plachtinská, nová predsedníčka kulpínskych vinárov

 

Daniela Plachtinská, nová predsedníčka kulpínskych vinárov

 

Daniela Plachtinská, nová predsedníčka kulpínskych vinárov

 

Daniela Plachtinská, nová predsedníčka kulpínskych vinárov

 

Daniela Plachtinská, nová predsedníčka kulpínskych vinárov

 

Daniela Plachtinská, nová predsedníčka kulpínskych vinárov

 

Daniela Plachtinská, nová predsedníčka kulpínskych vinárov

 

Michal Dovičin sa po 21 rokoch úspešného vedenia Spolku kulpínskych vinohradníkov a vinárov poďakoval za doterajšiu podporu a za dlhoročnú úspešnú spoluprácu a na jeho návrh, ktorý bol jednohlasne podporený, na mimoriadnom volebnom zhromaždení, novou predsedníčkou kulpínskych vinárov sa stala Daniela Plachtinská. Po obsadení čelného miesta za stolom novozvolená predsedníčka sa poďakovala za dôveru a vyjadrila nádej, že tak ako jej pomáhali pri vysádzaní vinohradu, s pomocou všetkých členov sa jej podarí aj úspešne viesť spolok. Namiesto nej novým členom predsedníctva sa stal Pavel Medovarský a do Dozornej rady sa dostal Andrej Širka.

Návrh Juraja Červenáka, aby sa Michalovi Dovičinovi, ktorý združenie založil a doteraz viedol, vzdala vďaka a úcta tým, že ho vyhlásia za čestného predsedu, prítomní jednomyseľne podporili. Potom nasledovalo družné posedenie pri chutnej večeri a dobrom víne.

Predtým však schválili správy o vlaňajšej činnosti a plán práce na tento rok, ktoré prečítal tajomník spolku Radoslav Kolarski a tiež finančné správy, ktoré podal pokladník Miroslav Zima.

Novozvolená predsedníčka Daniela Plachtinská pracuje z domu pre zahraničnú firmu a popri práci sa venuje aj vinohradníctvu. V záhrade má krásny mladý vinohrad s 1500 viničnými krami. O nej viac TU: https://www.kulpin.net/o-kulpine/historia/kratak-pregled-istorije/22-aktuality/aktuality/10965-mlada-vinohradnicka-daniela-plachtinska

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články