Podmienky používania

Projektová výuka

Na kulpínskej základnej škole prebieha veľká ekologická akcia triedenia a zberu 6 druhov odpadov: elektronického, bateriek, plechoviek, papieru, pvc fliaš a plastových vrchnáčikov. Týmto projektom pod názvom Planéte pomáhaj recykláciou, deti sa učia o tom, že odpad môže byť poklad, teda surovina pre odpadové hospodárstvo. Aby sa však odpad mohol použiť na ďalšie využitie, treba ho triediť, separovať. Aj o tom je uvedená akcia, ktorú koordinuje Dušan Petráš a ktorá má súťažný charakter: triedy s najviac zozbieraného odpadu získajú odmeny. Je to jeden zo spôsobov súčasného vzdelávania a prípravy detí pre budúcnosť, ktorá sa vlastne už aj začala. Predmet „projektová výuka" je tiež moderný spôsob výučby, ktorý žiaka motivuje a aktivizuje. V rámci tohto predmetu sa učitelia štvrtého ročníka ZŠ Jána Amosa Komenského z Kulpína Sabína Báďonská a Radoslav Kolarski rozhodli v apríli a máji so svojimi žiakmi realizovať projekt Robíme časopis. Na pomoc si pozvali novinárku Katarínu Pucovskú, ktorá im priblížila túto profesiu a s aktívnou účasťou žiakov robila interview a fotografovanie.

 

Projektová výuka

 

Projektová výuka

 

Projektová výuka

 

Projektová výuka

 

Projektová výuka

 

Projektová výuka

 

Projektová výuka

 

Projektová výuka

 

Projektová výuka

 

Projektová výuka

 

Projektová výuka

 

Projektová výuka

 

Žiaci nahrávali rozhovor so svojimi učiteľmi, ktorí im odpovedali na otázky o súčasnej situácii na škole. Z odpovedí sa dozvedeli, že na začiatku tohto školského roka v kulpínskej škole bolo 196 žiakov a že v tomto školskom roku kulpínski žiaci postúpili nateraz na tri republikové súťaže: v šachu, volejbale a z anglického jazyka. Veľká ekologická akcia zberu odpadu úspešne prebieha a do nej sú zapojení všetci žiaci a ich rodičia. Zber odpadu sa koná každý piatok a akcia potrvá do 20. mája 2023.

V Kulpíne v tomto školskom roku štvrtákov je iba 14, z toho sú desiati v slovenskom oddelení a štyria v srbskom.

 

Katarína Pucovská
Foto: štvrtáci

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články