Kulpínska kuchárka

Stretnutia veľvyslanca A. Nakića s predstaviteľmi na Slovensku

Veľvyslanec Srbska na Slovensku Aleksandar Nakić sa 7. marca 2024 stretol v Bratislave na Veľvyslanectve s predsedom Spolku Slovákov z Juhoslávie Samuelom Jovankovičom a predsedom Spolku Staropazovčanov na Slovensku Miroslavom Demákom. Účastníci rozhovoru informovali veľvyslanca o histórii vzniku ich združení, ako aj o minulých i pripravovaných aktivitách. Veľvyslanec A. Nakić ubezpečil prítomných hostí, že veľvyslanectvo bude rovnako ako doteraz podporovať činnosť združení a bude sa aktívne zúčastňovať na všetkých aktivitách zameraných na zlepšenie spolupráce a propagácie Srbskej republiky na Slovensku.

 

M. Demák, A. Nakić a S. Jovankovič

 

M. Demák, A. Nakić a S. Jovankovič

 

Veľvyslanec Aleksandar Nakić odovzdal dekrét prezidenta Srbskej republiky Aleksandra Vučića o udelení vyznamenania honorárnemu konzulovi Srbska Mojmírovi Vrlíkovi

 

Veľvyslanec Aleksandar Nakić odovzdal dekrét prezidenta Srbskej republiky Aleksandra Vučića o udelení vyznamenania honorárnemu konzulovi Srbska Mojmírovi Vrlíkovi

Veľvyslanec Aleksandar Nakić sa 28. februára 2024 stretol s Mojmírom Vrlíkom, honorárnym konzulom Srbskej Republiky, pričom mu pri tejto príležitosti odovzdal dekrét prezidenta Srbskej republiky Aleksandra Vučića o udelení vyznamenania. Išlo o prvé stretnutie veľvyslanca A. Nakića s M. Vrlíkom. Veľvyslanec A. Nakić zablahoželal honorárnemu konzulovi k prevzatiu Rádu srbskej zástavy tretieho stupňa, ktorý mu udelil prezident Srbskej republiky Aleksandar Vučić. Vyzdvihol, že ide o gesto vďaky a úcty nášho štátu a národa za jeho nesmierny prínos pri reprezentácii Srbskej republiky, presadzovaní našich záujmov a prehlbovaní bilaterálnych vzťahov so Slovenskou republikou. Akcentoval, že dúfa, že výborná spolupráca bude počas jeho mandátu pokračovať a ďalej sa zlepšovať. Naznačil, že jedným z jeho hlavných cieľov je užšie spájanie oboch národov, pričom verí, že čoskoro budú mať s M. Vrlíkom možnosť spoločne organizovať aktivity, ktoré k tomu budú prispievať. M. Vrlík vykreslil vo veľmi pozitívnom svetle samotný akt odovzdávania vyznamenaní a uviedol, že mu bola prejavená veľká česť a pocta, vyzdvihnúc, že vyznamenanie patrí nielen jemu, ale celému tímu veľvyslanectva, s ktorým sa mu výborne spolupracuje. Očakáva, že bude môcť ďalej prispievať k ďalšiemu rozvoju vzťahov medzi našimi dvoma krajinami.

 

Stretnutia veľvyslanca A. Nakića s predstaviteľmi na Slovensku

 

V dňoch 26. a 27. februára 2024 sa veľvyslanec Aleksandar Nakić stretol na Veľvyslanectve s predstaviteľmi srbských spolkov na Slovensku s cieľom spoznať ich prácu a poskytnúť podporu pri ďalšom zlepšovaní života Srbov. 26. februára sa veľvyslanec stretol s predsedom Spolku srbsko-slovenského priateľstva Sloga Rajkom Salihbegovićom a jeho spolupracovníkmi Milem Vasiljevićom a Aleksandrom Arizanovićom. O deň neskôr sa stretol s predsedom Spolku Srbov na Slovensku Stanem Ribičom a jedným z podpredsedov združenia Milivojom Jocićom. Veľvyslanec Nakić absolvoval aj samostatné stretnutie s predstaviteľmi združenia Podunavlje Milanom Tadićom a Bojanom Radovanovićom. Počas stretnutí účastníci rozhovorov informovali veľvyslanca o svojich aktivitách a plánoch do budúcnosti. Zhodli sa, že postavenie Srbov ako národnostnej menšiny na Slovensku je právne upravené a prakticky veľmi dobré. Veľvyslanec A. Nakić prezentoval svoju túžbu a ochotu angažovať sa a poskytovať podporu našim občanom na Slovensku. Združenia vyzval, aby brali veľvyslanectvo ako svoj druhý domov, pričom zdôraznil, že v ňom osobne majú priateľa, ktorý je vždy pripravený pomôcť. Účastníci rozhovorov diskutovali o ďalších spôsoboch spolupráce a krokoch, ktoré je možné podniknúť na zlepšenie a pozdvihnutie postavenia srbskej národnostnej menšiny na Slovensku.

 

Zdroj: Veľvyslanectvo Srbskej republiky v Slovenskej republike

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články