Múzeum

Sreteňské vyznamenania

Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes večer odovzdal vyznamenania zaslúžilým jednotlivcom a inštitúciám pri príležitosti Dňa štátnosti. Oficiálny ceremoniál pri príležitosti Sretenja sa konal v budove predsedníctva Srbska. Medzi 107 laureátmi boli diplomati, spisovatelia, novinári, herci, speváci, športovci... medzi ktorými boli aj Fedor Rosocha, Mojmír Vrlík a Ján Nemček.

 

Sreteňské vyznamenania

 

Fedor Rosocha, bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku, ktorému pred mesiacom vypršal mandát v Srbsku, získal Rad srbskej vlajky, druhého stupňa. Počas pôsobenia v Srbsku sa F. Rosocha značne pričinil o zefektívnenie bilaterálnej obchodnej spolupráce medzi Srbskom a Slovenskom a podľa jeho zhodnotenia keď prišiel do Srbska, obchodný obrat medzi Slovenskom a Srbskom bol zhruba 800 miliónov a na konci jeho štvorročného pôsobenia sa zvýšil na asi 1,2 miliardy eur.

Doc. MUDr. Mojmíra Vrlíka CSc. z Martina, honorárneho konzula Srbska na Slovensku, srbský prezident dnes vyznamenal Radom srbskej vlajky tretieho stupňa. Mojmír Vrlík, alergológ – imunológ, vynikajúci špecialista, rad rokov úspešne prispieva k zveľadeniu srbsko-slovenských vzťahov vo všetkých oblastiach. Nezištne pomáha aj kultúrne akcie, predovšetkým výstavy, keďže je sám milovníkom insity a je jedným z najväčších kolekcionárov insitného umenia.

Jána Nemčeka z Kovačice, svetoznámeho výrobcu huslí, prezident Srbska vyznamenal Zlatou medailou za zásluhy. Maestro Ján Nemček doteraz vyrobil stovky sláčikových nástrojov technikou starých talianskych staviteľov (škola Cremona), z ktorých väčšinu tvoria husle, ktoré nájdeme na všetkých kontinentoch.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články