Poznajme osobnosti

Medzinárodný deň Rómov

Dňa 8. apríla 2024 pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov, ktorý si pripomínajú všade vo svete, uvedený deň sa oslávil aj v Obci Báčsky Petrovec. Týmto činom sa začala realizácia prvej aktivity Lokálneho akčného plánu vzdelávania Rómov na rok 2024. Podľa odporúčania Vlády AP Vojvodiny bola o 12.00 h vztýčená rómska zástava na stožiari Obce Báčsky Petrovec. Pri vztyčovaní rómskej vlajky prítomní boli: Dragan Krčmar – zástupca predsedu Obce Báčsky Petrovec, Jelena Sarač – vedúca kabinetu predsedu Obce Báčsky Petrovec, Danijela Bogdanović, koordinátorka Úradu pre rómske záležitosti a Miroslav Necić, predseda Rómskeho združenia Báčsky Petrovec. Koordinátorka Úradu pre rómske záležitosti zablahoželala všetkým príslušníkom rómskej národnostnej komunity a zaželala im lepšiu integráciu a participáciu, tak ako to predpokladá Stratégia sociálnej inklúzie Rómov a rómskych žien v Srbskej republike do roku 2030.

 

Foto: Obec Báčsky Petrovec

 

Foto: Obec Báčsky Petrovec

 

Foto: Obec Báčsky Petrovec

 

Foto: Obec Báčsky Petrovec

 

Program workshopov s deťmi sa začal o 13.00 h v priestoroch Detského kreatívneho centra „Priatelia detí" v Maglići, kde učitelia a vychovávatelia pracovali s deťmi v troch dielňach: výtvarnej, básnickej a hovorovej.

Od októbra 2023 sa na Základnej škole „Jan Amos Komenský" v Kulpíne začal vyučovať rómsky jazyk s prvkami národnej kultúry, ktorý je dôležitým segmentom pre zachovanie kultúrnej identity Rómov.

Na prvom svetovom kongrese Rómov v Londýne v roku 1971 sa názov Róm – čo znamená človek – stal oficiálnym názvom pre všetkých príslušníkov rómskej národnej komunity vo svete, tiež bola ustanovená rómska vlajka a za rómsku hymnu zvolili Đelem, Đelem.

 

Zdroj: Obec Báčsky Petrovec

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články