Domovská

Solidarita a vzájomná podpora

I napriek obmedzením možnostiam hmotnej podpory krajanov sa Matica slovenská snaží plniť všetky požiadavky, ktoré jej krajania počas roka pravidelne adresujú. Primárne pristupuje k plneniu požiadaviek prijatých na zasadaní jej najvyššieho poradného orgánu pre krajanskú problematiku – Rady pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri MS. Dnes ju tvorí 17 zástupov z desiatich krajín sveta (Čierna Hora, Česko, Francúzsko, Chorvátsko, Kanada, Maďarsko, Rumunsko, Poľsko, Švédsko, Ukrajina). Tieto organizácie spoločne vyslovili návrh, či by Matica slovenská mohla zabezpečiť pre krajanskú mládež nahrávky slovenských ľudových piesní a rozprávok.

 

Solidarita a vzájomná podpora

 

Solidarita a vzájomná podpora

 

Ešte počas minulého roka Matica slovenská adresovala svojim kolektívnym členom (folklórnym, dramatickým a divadelným súborom) list, v ktorom ich požiadala o darovanie CD s ich tvorbou pre Slovákov žijúcich v zahraničí zastúpených v členstve Rady. Matičná členská základňa zareagovala na výzvu veľmi agilne. Do Krajanského múzea Matice slovenskej postupne zaslala tri desiatky CD, ktoré mapujú slovenský folklór od Záhoria po Zemplín. Do zbierky odovzdali i publikácie, slovenské rozprávky, pašie, omše, muzikály i dramatické diela. Nájdeme tu aj CD venované od krajanov krajanom (FS Spiš z Novej Belej).

Do výzvy sa zapojili: ženská folklórna spevácka skupina Harčarki z Pozdišovec / Ľudová hudba Stana Baláža; FSS Močaranka; Matičný spevokol Zborovčan; Kálnicí šípkári; Pekná Dolinka z Vlachova; Mihaľovski nevesti i beťare; Spevácka skupina Prameň zo Žarnovice; Folklórny súbor Šiňava; Folklórna skupina Bučina; DDO Rosička; Bánovčanka; Z rozprávky do rozprávky; Projekt Renesancia tisovských rozprávok; Spevník Ej, poniže Tisovca; Spevokol Nádej; Pavlovčane / Ľudová hudba Cifra; FSS Záhorčan; FS Moravčan, 35 rokov zvykov folklóru – publikácia venovaná folklóru – piesňam, zvykom, tradíciám obce Moravany; dramatický krúžok Gymnázia Ľ. J. Šuleka pri MO MS – Snehulienka a zopár trpaslíkov; Dramaťák – študentský muzikál Slečna Loreline, študentský muzikál Popoluška a tučná myš, Zver – audio záznam zo živého predstavenia, študentský muzikál podľa námetu Williama Shakespeara Sen noci svätojánskej; Folklórom motivovaný súbor Slovenskí Rebeli – Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme vám, Život; Ženská spevácka skupina Juskovčanky; Studzenka – V Plechocicoch pod koscelom; Štvorčan – Ej, dze hraju, tam hraju... / Ľudová hudba Železiar; FSk dolina Maňa – Hojné požehnanie vám /Vianočná omša z veľkej Mane; Folklórna spevácka skupina Závadské ženy z Lietavskej Závadky – Lietavy – Piesne; FS SPIŠ z Novej Belej – Špiewy i muzyka ZF „Špis" z Nowej Bialej; Mužská spevácka skupina Hačure 2 a ich hostia – Rusínske ľudové piesne; Folklórna skupina ROVINA – Kec sebe dlužanske chlopi i ženi zašpivaju; ženská a mužská spevácka skupina Rovina, Detský folklórny súbor Rovinka, Folklórny súbor Rovina a ĽH FS Zemplín – Čudná to novina. Matica slovenská tieto dary rozdelila a koncom marca zaslala na krajanský adresár členov Rady.

V splnenej výzve sa odzrkadlia nielen dobrosrdečnosť matičiarov, ale i vzájomná solidarita Slovákov roztrúsených na geografickom území Slovenska i mimo neho. Krajanom želáme príjemné počúvanie a do radov štedrých matičných donorov zasielame úprimné poďakovanie za zbierku, ktorá rozšíri a spropaguje matičné aktivity do celého krajanského sveta.

 

Zuzana Pavelcová

 

You have no rights to post comments

Náhodný obrázok

slovenske insitne umenie zo srbska

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články

urad

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus