Domovská

Deň Obce Báčsky Petrovec

Pri príležitosti Dňa Obce Báčsky Petrovec predstavitelia obecnej lokálnej samosprávy dnes položili vence k pamätníku padlých bojovníkov v II. svetovej vojne na Námestí slobody, v pokračovaní osláv nasledovalo odhalenie busty Zuzky Medveďovej a potom aj slávnostné zasadnutie Zhromaždenia obce, ktoré tentoraz prebiehalo v Dome kultúry v Hložanoch. Slávnostné zasadnutie otvoril predseda Zhromaždenia obce Ján Jovankovič a celoročnú správu o činnosti a obecných aktivitách podala predsedníčka obce Jasna Šprochová. Nasledovalo tradičné udelenie najvyšších obecných ocenení zaslúžilým kolektívom a jednotlivcom – Cenu obce Báčsky Petrovec na rok 2022 odovzdali 100-ročnému Poľovníckemu spolku Hložany a Osobitné verejné uznanie Obce Báčsky Petrovec na rok 2022 získali Katarína a Martin Pucovskovci z Kulpína. Športové uznania za rok 2021 si zaslúžili mladý športový rybár Darko Meleg z Báčskeho Petrovca a tiež Futbalový klub Maglić z Maglića.

 

Deň Obce Báčsky Petrovec

 

Deň Obce Báčsky Petrovec

 

Deň Obce Báčsky Petrovec

 

Deň Obce Báčsky Petrovec

 

foto05

 

foto06

 

Deň Obce Báčsky Petrovec

 

Deň Obce Báčsky Petrovec

 

Deň Obce Báčsky Petrovec

 

Deň Obce Báčsky Petrovec

 

Deň Obce Báčsky Petrovec

 

Deň Obce Báčsky Petrovec

 

Bustu našej prvej akademickej maliarky Zuzky Medveďovej odhalili pri príležitosti jej 125. narodenín a na znak vďaky za všetko, čo Petrovcu, Petrovčanom a svetu zanechala. Busta je umiestnená v parku Zuzky Medveďovej, na Ulici národnej revolúcie, v ktorej maliarka bývala. O jej živote a tvorbe hovorila riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov Anna Séčová Pintírová, báseň Pavla Mučajiho venovanú tejto našej maliarke prečítala Anna Hansmanová a v hudobnej časti vystúpil komorný zbor Musica viva pod vedením Marieny Stankovićovej Krivákovej. Autorom busty je sochár Igor Šeter, ktorý Zuzku znázornil v jej pokročilom veku. Bustu odhalili Anna Séčová Pintírová a Jasna Šprochová.

 

Foto: CIFRA MEDIA

 

Foto: CIFRA MEDIA

 

Foto: CIFRA MEDIA

 

Foto: CIFRA MEDIA

 

Slávnostné zhromaždenie Obce Báčsky Petrovec sa začalo štátnou hymnou a na ňom sa zúčastnili početní vysokí hostia. Predsedníčka obce Jasna Šprochová podávajúc celoročnú správu sa zamerala na investície, ktoré počas uplynulého ročného obdobia realizovali.

Najvyššie obecné uznanie – Cenu Obce v mene Poľovníckeho spolku Hložany prevzal Miroslav Pavčok, predseda spolku, ktorý v príhovore zdôraznil, že je hlavnou úlohou poľovníkov údržba lovného revíra a ochrana poľnej zveri a nie lov, ako si to mnohí myslia.

Osobitné verejné uznanie Obce Báčsky Petrovec na rok 2022 získali Katarína a Martin Pucovskovci z Kulpína za dlhoročnú prácu a významný prínos k rozvoju internetovej žurnalistiky a zaznamenávaniu udalostí z nášho prostredia, za informovanie o živote zahraničných Slovákov a spolužití Slovákov a Srbov na týchto končinách.

Za výnimočné vlaňajšie športové úspechy ocenení boli Darko Meleg (2005) z Báčskeho Petrovca a tiež Futbalový klub Maglić z Maglića, v mene ktorého ocenenie prevzal Bojan Mihajlov, predseda.

Po odovzdaní cien nasledovalo pásmo slova a hudby, ktorého autorkou a moderátorkou bola Anna Speváková, riaditeľka knižnice Štefana Homolu z Báčskeho Petrovca. V programe vystúpili KOS Jednota Hložany a mužská spevácka skupiny Petrovská družina, Nina Častvenová a Pavel Poniger, všetci za hudobného sprievodu Ondreja Maglovského.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

Náhodný obrázok

slovenske insitne umenie zo srbska

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články

urad

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus