Domovská

Notebooky pre prvákov

Matica slovenská v Srbsku (MSS) zabezpečila 107 notebookov pre stredoškolákov – žiakov prvých tried v oddeleniach s vyučovacím jazykom slovenským. Vzácne učebné pomôcky boli v týždni za nami odovzdané prvákom slovenských tried Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci, Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici a Strednej zdravotníckej školy 7. apríla v Novom Sade. MSS zabezpečila notebooky v hodnote vyše 30.000 eur z prostriedkov schválených Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Prvoradým cieľom tohto matičného projektu je motivácia žiakov zapisovať sa do slovenských tried a zachovať, alebo aj rozširovať slovenské oddelenia na stredných školách v Srbsku. Najviac prvákov, príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny, je zpísaných na petrovskom gymnáziu, kde v pondelok 14. novembra odovzdali 63 notebookov prvákom všeobecného smeru, informatického smeru a kuchárskeho trojročného odboru. So želaním úspešnej práce žiakom dary odovzdala konzulka na Veľvyslanectve slovenskej republiky v Srbsku Natália Hrnčiarová a predseda Matice slovenskej v Srbsku Branislav Kulík.

 

Foto: Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom

 

Foto: Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom

 

Foto: Gymnázium Mihajla Pupina Kovačica

 

Foto: Gymnázium Mihajla Pupina Kovačica

 

V Novom Sade slávnostné odovzdávanie notebookov prebiehalo v stredu 16. novembra 2022 v Strednej zdravotníckej škole 7. apríla. V nej je v prvom ročníku zapísaných 30 slovenských žiakov. Dnes, 17. novembra, notebooky odovzdali aj kovačickým prvákom. Na gymnáziu Mihajla Pupina si tieto hodnotné dary prevzalo 14 žiakov.

Podľa slov predsedu Matice slovenskej v Srbsku Branislava Kulíka MSS už vypracovala rovnaký projekt a na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí podala žiadosť aj pre nasledujúci školský rok. V prípade schválenia projektu, notebooky získa aj ďalšia generácia slovenských stredoškolákov.

 

kp

 

You have no rights to post comments

Náhodný obrázok

slovenske insitne umenie zo srbska

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články

urad

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus