Domovská

Petrovský bazén

V období rokov 1928-1931, kedy bola vo svete veľká hospodárska kríza, sa málo podnikalo. Pri jej uľavení v roku 1931 z iniciatívy Dr. Šustera pristúpilo sa k ďalšej akcii, a to vybudovať vo Vrbare kúpalisko výstavbou bazénu. Vytvorená bola kúpeľná sekcia pri Sokole pod predsedníctvom Dr. Šustera. Vypracoval sa rozpočet, ktorý znel na 150 tisíc din. Potom sa zmobilizovala petrovská verejnosť a pristúpilo sa k uzatváraniu bezúrokovej pôžičky. Rozhodlo sa v sekcii, že pýtať pôjde všade osobne starosta Dr. Šuster, ktorý šiel a v priebehu troch dní hovoril: „dobre je, ide to..." a vždy vedel, koľko ktorý deň zoženie. Po krátkej dobe povedal: „Groše máme — všetko bude". Našiel 300 účastinárov s podielom 500 din. A v roku 1932 sa pristúpilo k budovaniu prvého kúpaliska s bazénom na území Vojvodiny. Bazén bol vystavaný vo Vrbare, vedľa rybníka, zo železobetónu v rozmeroch: dĺžka 50 m a 8 m šírka so spádom 95 až 160 cm. Pozdĺž bazénu boli vystavané obliekárne. Boli priestory na slnenie, aj pre rôzne športové hry. Voda do bazénu sa čerpala pomocou elektromotora. Uviedol Ján Podhradský v texte Životná púť petrovského lekára a národovca Dr. Jozefa Šustera zverejnenom v Národnom kalendári z roku 1997.

 

Petrovský bazén

 

Z článku sa dozvedáme, že vodu do bazéna vymieňali podľa potreby a vypúšťali ju do rybníka, ktorý slúžil aj na člnkovanie a cez zimu na korčuľovanie za jeden dinár na celý deň a na hranie hokeja.

Jozef Šuster, významný lekár, slovenský národovec, sa narodil roku 1889 v Pivnici. Pochádzal z rodu sedliackeho. Medicínu študoval v Sarvaši, Pešti a vo Viedni. Do Petrovca za lekára prišiel v roku 1929 a pôsobil v Petrovci ako lekár 40 rokov. Bol jeden zo zakladateľov kníhtlačiarne, slovenského gymnázia, Matice slovenskej...

 

kp

 

You have no rights to post comments

Náhodný obrázok

slovenske insitne umenie zo srbska

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články

urad

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus