Domovská

Jubilantka Etela Farkašová

Píše Viera Benková

Stretnutie s Etelou Farkašovou, spisovateľkou, filozofkou a vedkyňou a jej dielom je vždy nielen objavné, ale aj náročné, ale aj poučné a krásne. Vďaka nej a i vtedajšiemu spisovateľskému predstavenstvu Spolku slovenských spisovateľov, ktoré prejavilo záujem o prehĺbenie kontaktov a zbližovanie so slovenskými autormi v zahraničí, najmä na Dolnej zemi (teda aj v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku), sa zintenzívnila spolupráca medzi slovenskými spisovateľmi v materskej krajine a na Dolnej zemi. Onedlho sa pravidelnejšie začali zverejňovať básne, poviedky, recenzie a výbery z tvorby dolnozemských autorov v literárnych časopisoch na Slovensku a slovenských spisovateľov u nás. Častejšie sa začali vydávať knihy, vymieňať návštevy, literárne a vedecké časopisy a navzájom sa zoznamovať. Onedlho sa niekoľkí z nás stali rovnoprávnymi členmi spisovateľských organizácií na Slovensku...

 

Jubilantka Etela Farkašová

 

Jubilantka Etela Farkašová

 

Jubilantka Etela Farkašová

 

V našom nejednom rozhovore so spisovateľkou a filozofkou Etelou Farkašovou (medziiným aj aktívnou členkou vtedajšieho predstavenstva slovenských spisovateľov a členkou slovenského PEN klubu) sa čas vždy rozbehol do nevídaných šírav a diaľav. Po takmer pätnástich rokoch, dnes jubilantke Etele sa môžeme aj touto cestou poďakovať za nielen naše priateľské a literárne kontakty, ale i za mnohé zrealizované knižné plány. Obe máme na našom spoločnom konte až päť veľkých knižných výberov z tvorby slovenských autoriek zo Slovenska a Dolnej zeme. Prvý výber bola antológia z poézie Plášť bohyne v roku 2012; onedlho potom vyšli knižne aj ďalšie výbery ženskej tvorby, poviedky pre deti, tiež výber z esejistiky a literárnych rozhovorov a pod. Najmä kniha rozhovorov so slovenskými a dolnozemskými autormi Zbližovanie vydanej v roku 2015 zaujala mnohých literárnych kritikov a recenzentov na Slovensku. Pravda, po čase vyšli nám aj spoločné poetické výbery Farkašovej a Benkovej preložené do srbčiny. Tak v roku 2012 v Novosadskom vydavateľstve Prometej vyšiel spoločný výber z poézie v srbčine pod názvom U zatišju sna a v roku 2018 výber z haiku poézie Lišće na vetru (vydavateľ Jaroslav Čiep)...Mnoho toho sme zrealizovali a knižne otužili nielen literárne, ale aj priateľské vzťahy. Podnes pani Etelka predstavuje v Slovenských pohľadoch náš literárny dvojmesačník Nový život, recenzuje nové knižné titulky našich autorov a sleduje tvorbu dolnozemských vydavateľov.

Obrodné a pevné sú teda spony našej spolupráce a nášho dlhoročného priateľstva. Mnoho tu nespomenuté krášli toto priateľstvo a kontakty. Čas sa rúti zrýchleným krokom dopredu, po sebe zanecháva mnohé ešte nevypísané strany ľudskej duše a ľudskej tvorivosti a predkladá výzvy aj pred jubilantku – filozofku, spisovateľku a vedkyňu Etelu Farkašovú... Významnej osobnosti Slovenska, ale i Dolnej zeme a veru i zahraničia, jubilantke Etele Farkašovej (narodenej 5. októbra 1943) prajeme v budúcich rokoch pevné zdravie, tvorivé roky a nové knihy.

 

Viera Benková

 

Etela FARKAŠOVÁ sa narodila 5. októbra 1943 v Levoči. Spisovateľka a filozofka. Po štúdiu matematiky a fyziky, neskôr filozofie a sociológie pôsobila najprv ako stredoškolská učiteľka. Od roku 1972 pôsobila ako odborná asistentka, neskôr ako docentka a mimoriadna profesorka na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V rokoch 1994 a 1995 prednášala ako hosťujúca profesorka na Filozofickom inštitúte viedenskej univerzity. Od roku 1998 do 2010 bola vedúcou Katedry filozofie a dejín filozofie na FFUK v Bratislave. Príležitostne prekladá z nemčiny a angličtiny. Je členkou Spolku slovenských spisovateľov a SC PEN, od r. 2011 aj členkou Rakúskeho spolku spisovateľov (Österreichischer Schriftsteller/Innenverband), Slovenského filozofického združenia, členkou viacerých odborných komisií, ako aj redakčných rád. Patrí medzi zakladajúce členky Klubu feministických filozofiek pri SFZ, Centra pre rodové štúdiá na UK, Klubu slovenských prozaičiek Femina. Popri vlastnej tvorbe sa venuje literárnej kritike, pričom sa zameriava najmä na súčasné domáce i zahraničné autorky, v posledných rokoch sleduje ako recenzentka slovenskú dolnozemskú literatúru. Je nositeľkou viacerých medailí Univerzity Komenského. Za rozvíjanie kultúrnych kontaktov s Rakúskom dostala od prezidenta Rakúskej republiky v r. 2004 vysoké štátne vyznamenanie. Je držiteľkou Čestnej pocty za celoživotné literárne dielo, v roku 2018 za román Scenár získala ocenenie Anasoft litera a Cenu Ladislava Ťažkého a v roku 2019 jej udelili Krištáľové krídlo za publicistiku a literatúru.

 

 

You have no rights to post comments

Náhodný obrázok

slovenske insitne umenie zo srbska

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články

urad

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus