Domovská

Udelené Ceny Samuela Tešedíka

V dňoch 14. a 15. októbra 2023 v Békešskej Čabe v Maďarsku sa uskutočnilo Stretnutia slovenských dolnozemských učiteľov v rámci ktorého udelili Cenu Samuela Tešedíka na rok 2023. Získali ju: Mária Kotvášová Jonášová zo Srbska, Miluška Anušiaková Majerová zo Srbska a Csilla Eperješiová Cséffaiová z Maďarska. Zriaďovateľmi tohto prestížneho ocenenia pre dolnozemských učiteľov sú: Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku a Čabianska organizácia Slovákov v Maďarsku. Cenu udeľujú zriaďovatelia v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí.

 

Udelené Ceny Samuela Tešedíka

 

Cena Samuela Tešedíka sa udeľuje každoročne počnúc rokom 2012 spravidla trom osobám za splnenie jednej alebo viacerých z nasledujúcich podmienok:
a) za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí;
b) za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí;
c) za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež v slovenských komunitách v zahraničí;
d) za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí.

Zriaďovatelia ceny môžu udeliť každoročne aj maximálne päť pamätných listov Samuela Tešedíka za mimoriadne úspechy dosiahnuté v oblasti školstva a vzdelávania, za prínos a tvorivosť v oblasti výchovno-vzdelávacej práce s deťmi a mládežou v komunitách zahraničných Slovákov, za vzornú reprezentáciu školy v súťažiach národnostných škôl v domovských krajinách alebo v zahraničí, za celoživotný prínos v oblasti výchovy a vzdelávania, pri príležitosti životného jubilea. Na tohtoročnom Stretnutí slovenských dolnozemských učiteľov Pamätné listiny udelili: Mariánovi Bercimu z Rumunska, Erike Kišovej Torokovej z Maďarska a Alžbete Medovarskej z Rumunska.

Nositeľom Pamätných listín a Ceny Samuela Tešedíka zagratulovala aj Dušanka Petráková predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

Zdroj: https://rada.org.rs/udelene-ceny-samuela-tesedika/

 

 

You have no rights to post comments

Náhodný obrázok

slovenske insitne umenie zo srbska

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články

urad

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus