Domovská

Jubileá našich chrámov

Pred 200 rokmi 27. mája 1824 v Pivnici bol položený základný kameň evanjelického chrámu Božieho a v tom istom roku, o päť mesiacov neskôr, 10. októbra 1824 bol položený základný kameň ev. chrámu v Kovačici. Pivnický kostol bol posvätený o dva roky neskôr, v roku 1826 a kovačický roku 1828. Evanjelický chrám v Novom Sade bol vybudovaný pred 170 rokmi (1854), v Bajši pred 160 rokmi (1864) a jánošícky pred 140 rokmi (1884). Vojlovická fara v tomto roku oslávi storočnicu.

 

Foto archív CZ Pivnica

 

Foto archív CZ Pivnica

 

Foto archív CZ Pivnica

 

Foto archív CZ Pivnica

 

Foto archív CZ Pivnica

 

Mnohé naše chrámy Božie sa v poslednom období renovovali, alebo ich rekonštrukcia ešte prebieha. Po petrovskom kostole, ktorý v roku 2023 oslávil 200-ročnicu, čoskoro rovnaké jubileum očakáva pivnický evanjelický kostol. V ústrety jubileu urobená bola jeho kompletná rekonštrukcia.

Idea výstavby nového kostola sa zrodila ešte roku 1818, keďže cirkev pivnická mala vtedy 1357 duší a jej fília Silbaš 232 duší. Už vtedy sa stal malým kostolík nabíjaný zo zeme, preto sa začali prípravy na stavbu omnoho väčšieho kostola. Na Vstúpenie dňa 27. mája roku 1824 položený bol jeho základný kameň s vrúcou nábožnosťou a horlivými modlitbami v prítomnosti mnohého zástupu. Za vystavanie nového chrámu horlil okrem slova Božieho kazateľa Pavla Križana vtedajší kurátor Michal Milec. Chrám, ktorý za dva roky dokončili je 16 siah dlhý a 6 siah široký, múry jeho sú 5 siah vysoké. Veža je 10 siah vysoká. Múry sú z pálených tehál. Stavba chrámu bola dohotovená rok po úmrtí Pavla Križana, roku 1826, počas pôsobenia farára Samuela Borovského. Píše o tom v monografii Pivnica, kultúrne tradície Slovákov v Báčke Ján Zahorec, súčasný farár v Pivnici.

 

Foto archív CZ Kovačica

 

Foto archív CZ Kovačica

 

Foto archív CZ Kovačica

 

Foto archív CZ Kovačica

 

Foto archív CZ Kovačica

 

Základný kameň kovačického kostola položený bol 10. októbra 1824. Stavba trvala 4 roky a chrám bol posvätený 19. októbra 1828. Zápisky o priebehu stavby kovačického kostola nám zanechal Martin Hamaliar, farár kovačický v rokoch 1814 – 1835. Zaznamenal, že v roku 1826 bol vytiahnutý na vežu kríž. Vežu a kríž na kovačickom chráme projektoval kulpínsky rodák Michal Milan Harminc. Kríž je vysoký 193 cm, rozpätie má 123 cm a váži necelých 30 kg. Guľa je široká 90 cm, dĺžku má 120 cm a váži okolo 60 kg. V roku 2023 boli kríž a guľa reštaurované o čom píše v Kovačickom kalendári 2024 Martin Bajza, farár kovačický. Rovnako aj kovačický organ bol po dôkladnej oprave sfunkčnený a uvedený do skúšobnej prevádzky, s tým že slávnosť posviacky bude vykonaná na jar 2024.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

Náhodný obrázok

slovenske insitne umenie zo srbska

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články

urad

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus