Domovská

IN MEMORIAM – Rastislav Surový

V sobotný podvečer 13. januára 2024 nás opustil dlhoročný predseda Matice slovenskej v Juhoslávii/Srbsku Rastislav Surový. Zomrel v Klinickom stredisku Vojvodiny vo veku 88 rokov. Akosi narýchlo sa odobral od svojej rodiny a predovšetkým od svojej životnej družky Eleny rod. Hansmanovej, s ktorou boli nerozlučiteľnou dvojicou takmer osem desaťročí. Boli rovesníkmi, spolu do jednej triedy chodili osem rokov na gymnáziu v Petrovci – zapísali sa v r.1945 a strednú školu skončili v r.1953 – potom spolu študovali na Vyššej pedagogickej škole v Novom Sade, spolu pracovali na kysáčskej základnej škole. Roky s obdivuhodnou energiou, spolu navštevovali rôzne kultúrne a spoločenské podujatia, a to nielen v Kysáči. Aj v pokročilom veku sami cestovali autom nielen do okolitých, lež aj do vzdialenejších slovenských prostredí. V poslednom období manželka však nie všade išla, keďže jej z elánu a síl ubúdalo. Manžel seba neželel a snáď žiadne kysáčske podujatie sa bez neho nezaobišlo. Takmer s mladíckou energiou všade šiel a všade sa aj prihováral. Veľa toho zažil a teda mal aj čo povedať.

 

IN MEMORIAM – Rastislav Surový

 

Rastislav Surový sa narodil 11. 9. 1935 v Kysáči, kde zakončil štyri ročníky vtedajšej základnej školy. Nižšie a vyššie ročníky gymnázia a maturitu absolvoval na Slovenskom gymnáziu v Petrovci. Vyštudoval dejepis a zemepis na Vyššej pedagogickej skole v Novom Sade a celý svoj pracovný vek pôsobil na Základnej škole Ľudovíta Štúra, najprv ako odborný učiteľ dejepisu a zemepisu a potom bol 12 rokov aj riaditeľom tejto školy. Počas jeho mandátu bola vybudovaná nová moderná školská budova s telocvičňou, priestranným športovým polygónom a upraveným školským parkom. Z postu riaditeľa odišiel i do dôchodku r. 1997. Okrem práce v škole aktívny bol v kultúrnom a spoločenskom živote prostredia a v hodnej miere sa pričinil o ich zveľadenie.

Ešte pred odchodom do dôchodku naplno sa zapojil do práce Matice slovenskej v Juhoslávii (MSJ), najprv ako radový člen, potom ako predseda MOMS v Kysáči, neskôr ako podpredseda MSJ pre Báčku a v období 1997 – 2005 ako jej čelný človek. Po odchode vtedajšieho predsedu MSJ Juraja Šefčíka na Slovensko, Rastislav Surový, ako aktuálny podpredseda MSJ pre Báčku, bol vymenovaný za úradujúceho predsedu 17. 11. 1997 a valnom a volebnom zhromaždení v Starej Pazove (21. 2. 1998) bol zvolený za predsedu MSJ. Túto funkciu nanajvýš úspešne vykonával v dvoch štvorročných mandátoch (do 26. februára 2005). Počas jeho mandátu matičná aktivita bola čulá prakticky vo všetkých oblastiach jej pôsobenia. Rozvinul prospešnú spoluprácu so štátnymi vrchnosťami doma a na Slovensku, ako i s kultúrno-umeleckými spolkami a Spolkom vojvodinských slovakistov. Osobne sa angažoval pri kúpe a renovovaní matičného domu. V období, keď bol predsedom MSJ, bol zároveň i členom Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM). Uznesením valného zhromaždenia Matice slovenskej (26. - 27. 11. 2004) v Spišskej Novej Vsi bol vyhlásený za jej čestného člena. Na valnom zhromaždení MSJ v roku 2005, po ukončení svojich dvoch mandátov na poste matičného predsedu, mu bol udelený titul čestného predsedu MSJ.

Do poslednej chvíle bol predsedom MOMS Kysáč.

Posledná rozlúčka sa bude konať 16. januára o 15:00 v Dome smútku v Kysáči.

Česť jeho pamiatke!

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

Náhodný obrázok

slovenske insitne umenie zo srbska

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články

urad

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus