Domovská

Samuel Spevák

Pred sto rokmi v Petrovci sa narodil riaditeľ petrovského gymnázia Samuel Spevák. Patril medzi tých riaditeľov, ktorí plne venovali seba v prospech rastu a afirmácie školy. Narodil sa 3. februára roku 1924 v Petrovci, kde skončil aj základnú školu. Po návrate z Juhoslovanskej armády roku 1946 maturoval na Učiteľskej škole v Sombore. Ako učiteľ pracoval na základnej škole v Ľube, Kovačici a Selenči ako i v Odžakoch, kde vykonával aj funkciu pedagogického poradcu v niekdajšom Odžackom okrese. Vyššiu pedagogickú školu a prírodovednú fakultu absolvoval diaľkove a na petrovské gymnázium prišiel roku 1953 ako profesor biológie. Roku 1970 bol zvolený za riaditeľa gymnázia, na čom zotrval až do svojho odchodu do výslužby – 31. augusta 1983. Bol nositeľom ceny Partizánsky učiteľ, Radu práce so zlatým vencom, Radu za vojenské zásluhy, Radu za odvážnosť atď.

 

Samuel Spevák

 

Samuel Spevák

 

Z Pamätnice, 75 rokov Slovenského gymnázia v Petrovci, ktorú vydala Matica slovenská v roku 1995 sa uvádza, že Samuel Spevák ako profesor veril predovšetkým drobnej mravčej práci medzí žiakmi. Mal rád mladých ľudí v konkrétnom pracovnom čine a zodpovednosti. Jeho pedagogické schopnosti sa neprejavovali iba vo výučbe, ale i v organizovaní voľných aktivít, najmä práci v krúžku biológov, z ktorej potom po rokoch rezultovala stála výstava vtáctva nášho okolia pri biologickom kabinete, ktorá i dnes svojím bohatstvom prekvapuje návštevníkov. V tomto období intenzívne spolupracoval s Ornitologickým ústavom v Záhrebe a bol i členom vedeckej skupiny Srbskej biologickej spoločnosti.

Záujem o prácu v biologickom krúžku bol výrazný zvlášť v období rokov 1955 až 1965 keď biológiu prednášal profesor a neskoršie riaditeľ petrovského gymnázia Samuel Spevák. Žiakom imponoval bohatými vedomosťami a schopnosťami koučingu, takže svojich nasledovateľov vedel motivovať pre viacročnú ochotnícku prácu na vedeckých programoch prieskumu fauny a flóry petrovského okolia. Desiatky záujemcov, predovšetkým žiakov posledných tried gymnázia, sa stretali každú sobotu popoludní, aby realizovali úlohy, ktoré si vytýčili počas týždňa. Najčastejšie to bola dermatoplastika, respektíve preparovanie vtákov pre potreby ornitologickej zbierky, ktorá sa počtom artefaktov vyrovnáva veľkým zbierkam prírodovedných inštitúcii v krajine. Zbierka bola otvorená pre verejnosť pri príležitosti osláv štyridsaťročného výročia založenia gymnázia v roku 1959, ako vzácna a jedinečná výstava. Nainštalovaná bola v slávnostnej sieni a neskoršie bola premiestnená v novom prírodno-vednom pavilóne gymnázia, kde sa aj teraz nachádza.

 

Skupina krúžkarov a hostí po otvorení výstavy. Profesor S. Spevák vzadu, piaty zľava. Vpredu v strede vtedajší predseda krúžku Ján Kišgeci.

 

Skupina krúžkarov a hostí po otvorení výstavy. Profesor S. Spevák vzadu, piaty zľava. Vpredu v strede vtedajší predseda krúžku Ján Kišgeci.

 

Výstava má dodnes osobitné priestory v gymnaziálnom novom pavilóne

 

Výstava má dodnes osobitné priestory v gymnaziálnom novom pavilóne

 

Výstavu si obzerá vnuk Samuela Speváka spolu s rodičmi prof. Dr. Zoroslavom Spevákom a matkou prof. Dr. Marínou Šimákovou Spevákovou

 

Výstavu si obzerá vnuk Samuela Speváka spolu s rodičmi prof. Dr. Zoroslavom Spevákom a matkou prof. Dr. Marínou Šimákovou Spevákovou

 

Ako riaditeľ, sledujúc rozvoj školstva vo vojvodinských rozmeroch, Samuel Spevák značne prispel k zmodernizovaniu výchovných a vzdelávacích procesov na gymnáziu. S otázkami výchovy a vzdelávania žil každodenne. V svojej práci rozvíjal inovačné iniciatívy a tvorivého ducha prenášal i na svojich kolegov v každom ohľade. Bol osvetovým pracovníkom v pravom zmysle slova, ktorý sa zasadzoval nielen za rozvoj školy, ale i svojho prostredia. Osobitnou kapitolkou v jeho verejnej práci boli tradície národnooslobodzovacej vojny a odkazy 14. vojvodinskej údernej slovenskej brigády, ktorej bol aj sám bojovníkom.

Okrem školskej práce bol Samuel Spevák i významným spoločensko-politickým činiteľom. Bol delegátom na Druhom zjazde samospravovateľov v Sarajeve, členom komisie pre udeľovanie Vukovej ceny, poslancom v Zhromaždení SAP Vojvodiny, členom komisie pre identickosť zákonov Zhromaždenia Vojvodiny, členom Rady univerzity v Novom Sade atď. Za pedagogickú a verejnú prácu dostal sa mu rad uznaní. Jeho činnosť sa vtkala do pozitívnej tradície petrovského gymnázia ako trvalá hodnota.

Samuel Spevák umrel v Petrovci 16. júna 1984.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

Náhodný obrázok

slovenske insitne umenie zo srbska

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články

urad

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus