Domovská

Rok slovenských žien v národnom hnutí

Matica slovenská usporiada 13. a 14. júna 2024 v Martine vedeckú konferenciu Slovenské ženy v národnom hnutí. MS vyhlásila rok 2024 ako Rok slovenských žien v národnom hnutí. Nemožno obísť skutočnosť, že téma postavenia a úlohy slovenských žien v národnom spoločenstve v premenách času si doteraz nenašla väčší priestor, aby sa jej venovala patričná pozornosť. Spravidla sa vedeckí pracovníci venovali v početných monografiách, zborníkoch a štúdiách prevažne mužom v pozícii slovenských národovcov, pričom ženy ako slovenské národovkyne sa nezriedka dostávali do úzadia. V tejto súvislosti však nemožno nespomenúť dôležitú skutočnosť, že boli to práve slovenské ženy, ktoré ako starostlivé matky, verné manželky a vychovávateľky spravidla takmer vždy početného potomstva stáli pri svojich manželoch neraz v ťažkých životných skúškach. Ciele konferencie: prezentovať zabudnuté, menej známe a dosiaľ celkom nepreskúmané postavy žien a rekonštruovať ich životný príbeh prostredníctvom vedeckých výskumov a poznatkov. Prihlášky na konferenciu treba poslať do 29. februára 2024.

 

Rok slovenských žien v národnom hnutí

 

Samozrejme, téma slovenských žien v národnom hnutí nie je len problematikou 19. storočia. Rovnako aj v priebehu 20. storočia nachádzame mnohé ženy, ktorým záležalo na osude národa. Zaiste nemožno obísť ani slovenské spisovateľky, ktoré sa usilovali svojím literárnym dielom zachytiť každodennú realitu života našich predkov a zachovať tak túto cennú spomienku ďalším generáciám. Spomenúť si zaslúži určite trojica legendárnych spisovateliek Elena Šoltésová, Božena Slančíková-Timrava, Terézia Vansová či znalkyňa humoristickej myjavsko-kopaničiarskej tematiky Zuzka Zguriška (vlastným menom Ľudmila Dvořáková). Ich literárne diela zobrazujú istú sondu do kontextu doby, ale na druhej strane do úvahy prichádzajú iné zdroje poznávania osudov žien v podobe korešpondencie, denníkov, dobovej publicistiky a ďalších zdrojov.

Viac o konferencii ako aj prihláška TU: https://matica.sk/vedecka-konferencia-slovenske-zeny-v-narodnom-hnuti/

 

You have no rights to post comments

Náhodný obrázok

slovenske insitne umenie zo srbska

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články

urad

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus