Mozaika

Mozaika

MOZAIKA
 
Do našej mozaiky spomienok môžete prispieť vlastným kamienkom- drahokamom
 
IGOR VÁLEK
 
Tohtoročné horúce leto vrcholilo.
Vojvodinská rovina v Srbsku sa pri pohľade ponad žírne polia so
ševeliacimi stvolmi dozretej kukurice menila pod žeravými lúčmi
zapadajúceho slnka na nekonečný zlatý podnos. Na tanier, ktorého
plochu pred viac ako štvrť tisícročím začali napĺňať sem
migrujúci Slováci plodmi ťažkej práce a schopnosti objať žírnu
zem tak, aby ich potom pohostila svojimi plodmi. Nad obcou
Kulpín, jednou z tradičných bášt slovenského národného živlu,
ležérne prichádzajúcu noc predbieha prudká búrka, ktorá so
živelnosťou, charakteristickou pre svoje odveké sestry v týchto
končinách, zatápa prívalmi vody v priebehu niekoľkých desiatok
sekúnd jarčeky na poliach, výmole na cestách a do blýskava leští
strechy domov. Aj strechy na jedinečnom poľnohospodárskom múzeu
nachádzajúcom sa v kaštieli, voľakedajšom panskom sídle srbskej
statkárskej rodiny Stratimirovićovcov. Tej zemianskej rodiny,
ktorej dcéry tu v lete 1846 prišiel, po svojom dočasnom odchode
z pisárskej praxe u advokáta Vrchovského v maďarskej Pešti
a dunajskej plavbe s liptovskými pltníkmi, podúčať romantický
búrlivák, básnik Janko Kráľ. Dnes v stálej expozícii spomínaného
múzea nájdete časť venovanú viacerým osobnostiam, ktoré sa
nemalou mierou zaslúžili o stále ukážkovo pretrvávajúci národný
život tunajších krajanov ďaleko od vlasti. Umiestený je tu
i panel a na ňom, na čestnom mieste, umelecká podobizeň nášho
búrliváka i ukážka z ktorejsi jeho básne. Hneď vedľa Pavla
Jozefa Šafárika.
 
GEMERSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

CULTURE CENTER FOR THE REGION OF GEMER
 
Cítili sme sa naozaj, ako doma
 
Kulpín, Aradáč, Biele Blato, 29.jún – 3. júl 2007 (Srbsko - Vojvodina)
 
"Chcela by som spievať o jednej krajine, 
o jednom mieste v nej, o jednej dedine,
o jednom potôčku, čo kraj lesa žblnká
a keď doň pozriem sa, chytí vlnku vlnka.
Chcela by som spievať o tom, že na svete
krajšiu zem nad túto nikde nenájdete."
 
Aj tieto prekrásne slová básnika zazneli v rámci troch koncertov, ktoré v Srbsku - Vojvodine zrealizovali členovia folklórnych skupín Veršinok z Rakovnice, Radzim z Vyšnej Slanej a matičiari z Rožňavy na pozvanie našich krajanov z Aradáča, čím opätovali ich návštevu u Nás na Slovensku. Prekrásne spomienky začali už v Kulpíne kde sme sa zúčastnili festivalu "Svadba - včera a dnes". Prítomným divákom sme predstavili prvú Gemerskú svadbu s pytankou, obliekaním nevesty, pozývačkami, zavíjankou, nevestovským i sviečkovým tancom. Okrem nás sa tu predstavilo ďalších sedemnásť folklórnych kolektívov so svojimi svadobnými tradíciami.
 
Členovia folklórnych skupín:
Radzim z Vyšnej Slanej, Veršinok z Rakovnice
a Miestneho odboru Matice Slovenskej z Rožňavy

urad

Letmo

MIROSLAV DEMÁK

SEPTEMBER
(Romeo a Júlia)

Už je po všetkom
Koľko je ešte pred nami

Po prvom milovaní odpočívajú
na mojej dlani Romeo a Júlia
Krajina im tíško na viečka sadá
Zo všetkých strán septembrové ráno
padá na zrelé hrozná
Ráno ktoré sa začalo tak dávno
a pritom sa nekončí skôr než zajtra
Pred nami sa vnára do fontán
Navždy a znova odchádza kráľovná Mab
Vtedy sa nikomu nechce dnu
a nikomu von Bývame zúfalo sami
Asi mám preto Merkucia
zo všetkých najväčšmi rád

Už je po všetkom A toľko
toľko je stále pred nami

Posledné komentáre

Posledné články