Archív
Filter
 • Svedectvo srbsko-slovenského priateľstva

  Katedrála svätého Juraja v Novom Sade, (srb. Saborna crkva Sveti Đorđe) je hlavný a najvýznamnejší pravoslávny chrám vo Vojvodine. Je to sídlo Báčskeho eparchátu Srbskej pravoslávnej cirkvi (SPC). Dnes je podľa pravoslávneho kalendára „Đurđic" – sviatok zasvätený svätému Đorđemu a aj preto predpoludňajšiu liturgiu v Katedrále svätého Juraja v Novom Sade slúžil najvyšší pravoslávny hodnostár patriarcha SPC Porfirije. Čo je však zvláštnosťou tohto chrámu je záznam, že sa jeho rekonštrukcia konala v roku 1902 podľa projektu Michala Milana Harminca, Kulpínčana, Slováka, vtedy už známeho podnikateľa a architekta žijúceho v Budapešti. Táto impozantná pravoslávna svätyňa je teda aj svojráznym monumentom srbsko-slovenského priateľstva, ale aj dôkazom stáročných dobrých vzťahov kulpínskych Slovákov a Srbov. Iste totiž nemohla byť náhoda, že vtedajší patriarcha SPC Georgije Branković, ktorý sa narodil v Kulpíne, staviteľské práce zveril evanjelikovi z jeho rodného Kulpína Michalovi Milanovi Harmincovi..

 • V jubilejnom roku našej cirkvi

  V tomto roku si Slovenská evanjelická a.v. cirkev (SEAVC) v Srbsku pripomína storočnicu samostatnosti. Oslavy prebiehali v Starej Pazove, rovnako ako aj tie pred štvrťstoročím, keď si naša cirkev pripomínala 75. výročie jej osamostatnenia. V tom roku 1996 hlavou cirkvi bol biskup Andrej Beredi, ktorý v tom roku dokonal aj svoju pozemskú púť. Pri príležitosti významného jubilea sa prostredníctvom Pastierskeho listu prihovoril zborom a veriacim SEAVC v Juhoslávii, za základ ktorého si zvolil text z druhého Petrovho listu 2 Pt 1, 5-7: "...tak aj vy...vynaložte všetko úsilie a pridávajte ku viere cnosť, k cnosti známosť, k známosti zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti pobožnosť, k pobožnosti milovanie bratstva a k milovaniu bratstva lásku."

 • Početná kulpínska futbalová rodina

  Šport alebo telesné cvičenie je nevyhnutné, ak chceme viesť zdravý život a vyhnúť sa určitým zdravotným problémom. Je to kľúčové, pokiaľ ide o dosiahnutie rozvoja po fyzickej aj psychickej stránke. Preto je dôležité, aby rodičia vštepovali svojim deťom lásku k športu a fyzickému cvičeniu už od malička. Radia tak odborníci, ktorí v súčasnej dobe šport propagujú aj z dôvodov, lebo sa deti čoraz menej hýbu a čoraz viac času trávia pred počítačmi, čo môže negatívne ovplyvniť ich rozvoj. V kulpínskom futbalovom klube sa pochvalne zmieňujú o spolupráci s rodičmi, ich uvedomelosti a obetavosti usmerniť deti na zdravú športovú dráhu. Aj vďaka tomu v klube majú okolo 50 malých hráčov vo veku od 6 do 11 rokov a za posledné dva roky sa v práci s deťmi veľa dosiahlo. Týmto spôsobom si pomaly budujú aj pevný základ, ktorý je aj veľkou zárukou, že si v Kulpíne vychovajú budúcich dobrých futbalistov a nebudú musieť vyhľadávať hráčov za chotárom.

 • Sčítanie obyvateľov

  Sčítanie obyvateľov, domácností a bytov, ktoré sa v Srbsku malo uskutočniť v tomto roku, bolo odročené na október 2022. Vzhľadom na nepriaznivú a neistú epidemickú situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19, ktorá by mohla výrazne ohroziť realizáciu sčítacích aktivít, najmä terénny zber dát, bolo sčítanie odložené na október 2022, uvádza Republikový štatistický ústav. V sčítaní sa obyvatelia vyjadrujú aj o svojej identite, čiže príslušnosti k národu, ktorý považujú za svoj. Na sčítaní v roku 2011 Slovákov vo Vojvodine bolo 50.321, čiže 2,60 % - píše na oficiálnej webovej stránke pokrajinských orgánov moci. Vojvodina „ako ucelený prírodno-historický celok" má určité špecifiká – pred storočím nepatrila Srbsku, ale inému štátu, v Juhoslávii mala preto autonómiu a to je aj argument, ktorým niektoré pokrajinské politické strany žiadajú, aby sa v sčítacích tlačivách uviedla aj príslušnosť „Vojvodinčan". Predstavitelia týchto strán sú názoru, že takéto právo treba ľuďom umožniť.

 • Pavel Cesnak (1906 – 1959)

  Pred 115 rokmi 10. novembra 1906 v Kulpíne sa narodil Pavel Cesnak. Tu zakončil aj základnú školu, potom študoval na gymnáziu v Petrovci, na ktorom maturoval s druhou generáciou maturantov v školskom roku 1927/28. V tom istom roku zložil aj rozdielne skúšky z pedagogických predmetov v Novom Sade a stal sa učiteľom na Základnej škole v Kulpíne. Žil a pôsobil v turbulentných vojnových, medzivojnových a povojnových rokoch, keď sa zodpovedalo a pykalo za každý myšlienkový odklon od politickej línie. Aj keď v medzivojnovom období začal vyučovať, najprv v Kulpíne a potom v Pivnici, počas druhej svetovej vojny ho okupačné vrchnosti neprevzali do služby pre jeho pokrokové zmýšľanie. Odišiel preto na Slovensko, kde bol úradníkom. Po oslobodení sa vrátil do Kulpína a v roku 1945 bol najprv učiteľom a už vo februári 1946 sa stal riaditeľom školy. Patril medzi veľmi činných aktivistov v spoločenskom a kultúrnom živote. Bol riaditeľom kulpínskej základnej školy a dva roky aj riaditeľom gymnázia v Petrovci. V kultúrnom živote slovenskej národnosti vo Vojvodine účinkoval v organizovaní divadelného ochotníctva.

 • Dokázali sme to – aj zlato zhrdzavelo!

  V nedeľu 24. októbra b. r. som napísala do nášho týždenníka Hlasu ľudu poznámku pod názvom Dokázali sme to – aj zlato zhrdzavelo! Doteraz mne z neznámych dôvodov ten text nebol v Hlase ľudu zverejnený, takže ho dávam na posúdenie verejnosti, ako aj skutočnosti, ktoré v ňom uvádzam. Po 40. edícii Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč (17. októbra 2021) sa mi tieto riadky nepíšu ľahko. Skôr s ľútosťou, že sme aj napriek veku, dokázali celkovú úroveň podujatia dostať do závozu. Že nám Zlatý kľúč zhrdzavel. Podarilo sa nám to! Na začiatku nám hneď priamy prenos a verím, že aj divákom v sieni, znepríjemnil „praskot" ozvučenia. A potom sa k tomu radili ďalšie prekvapenia.

 • Rýchlo mizneme a starneme

  Počas včerajšej návštevy Báčskopetrovskej obce štátna tajomníčka Ministerstva pre starostlivosť o rodinu a demografiu Milka Milovanović Minić uviedla, že Srbsko má v súčasnosti menej ako sedem miliónov obyvateľov, informovalo ministerstvo. V Srbsku sa od začiatku roka narodilo o 794 detí menej ako za prvých desať mesiacov roku 2020 a ak budú pokračovať súčasné demografické trendy, Srbsko bude mať do roku 2050 menej ako päť miliónov obyvateľov, upozornila štátna tajomníčka. Otázka demografie je preto celoštátnou témou číslo jeden. Viac TU: http://minbpd.gov.rs/set-pronatalitetnih-mera-zajednicki-zadatak-svih-institucija/. Zo všetkých našich 169 obcí pozitívny prirodzený prírastok majú len tri obce. Srbsko stále každoročne prichádza o približne 37-tisíc obyvateľov, čo je jeden z najväčších problémov mnohých miest. Milka Milovanović Minić počas návštev obcí v celej krajine poukazuje aj na to, že v Srbsku sa prvýkrát za rok narodilo menej ako 62 000 detí, každý piaty obyvateľ Srbska je starší ako 65 rokov a každý siedmy je mladší ako 14 rokov.

 • Spievajže si, spievaj

  V nedeľu 7. novembra 2021 v organizácii MOMS Petrovec v sieni Slovenského vojvodinského divadla v Petrovci odznel 29. Festival mladých spevákov slovenských ľudových piesní Spievajže si, spievaj za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Obce Báčsky Petrovec. Na tohtoročnej edícii sa zúčastnilo v časti festivalu nazvanej Nádeje 26 účastníkov predškolského a školského veku a v súťažnej časti traja interpreti. V súťažnej časti tretiu cenu odbornej poroty získala Alexandra Muchová, druhú Miroslava Zelenáková a prvú Pavel Poniger Forero a právo zúčastniť sa na Stretnutí v pivnickom poli na budúci rok získali odmenení prvou a druhou cenou.

 • Ako na voľby do NRSNM?

  "Na budúci rok (2022) my, Slováci v Srbsku zvolíme si svojich predstaviteľov do Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (ďalej: NRSNM), ktorá je zastupiteľským a najvyšším orgánom kultúrnej samosprávy našej menšiny. Toto samozrejme, prostredníctvom oprávnených navrhovateľov kandidátov t.j. predkladateľov kandidátnych listín do volebného procesu, ktorými môžu byť: 1) registrované slovenské politické strany, 2) združenia občanov zameraných na ochranu práv slovenskej menšiny a 3) skupiny voličov počítajúce aspoň 3 voličov zapísaných do osobitného zoznamu voličov slovenskej menšiny. Z tohto uhla osvetlíme postavenie Matice slovenskej v Srbsku (ďalej: MSS), ako najreprezentatívnejšej, najširšej občianskoprávnej spoločnosti priamo podchytávajúcej autentické záujmy, potreby našej menšiny - vo volebnom procese do NRSNM." Píše prof.Dr. Miroslav Vitéz

 • Slovenské závody v Sombore a Subotici

  Veľvyslanec Slovenskej republiky J.E. Fedor Rosocha a ministerka hospodárstva Srbska Andjelka Atanasković v piatok spoločne navštívili závody Blackhorse v Sombore a Tatravagonka Bratstvo v Subotici. Tieto spoločnosti v rukách slovenských majiteľov úspešne napredujú a predstavujú absolútnu špičku vo svojich odvetviach. Ministerka Atanasković sa tak pred zasadnutím Zmiešanej slovensko-srbskej komisie pre hospodársku spoluprácu v Bratislave oboznámila s plánmi spoločností do budúcnosti, ale aj s aktuálnymi výzvami, ktorým čelia. Informujú z veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade.

 • Z vrchov do nížin

  Priestory Thurzovho domu v Banskej Bystrici 4. novembra opäť ožili farbami. Insitné umenie sa po dvoch rokoch vrátilo do Stredoslovenského múzea. Návštevníci sa môžu tešiť na návrat umenia plného spontánnosti, bezprostrednosti a úprimnosti. Na predajnej výstave svoje diela prezentujú umelci z Kovačice a Padiny. Spoluorganizátorom predajnej výstavy je Banskobystrický samosprávny kraj, Pavel Babka, zakladateľ Galérie Babka a Pavel Baláž, zakladateľ Memoriálneho strediska Dr. Janka Bulíka Kovačica, ktorý do Stredoslovenského múzea priniesol výstavu z dejín Kovačice. Externe na nej spolupracovala etnologička Zuzana Drugová, ktorá už 09.11.2021 o 16:00 hodine záujemcov prevedie po tejto výstave prostredníctvom komentovanej prehliadky.

 • Predčasná smrť Adama Vereša

  V dnešný deň pred deväťdesiat rokmi 5. novembra 1931 v Iloku bol pochovaný Adam Vereš, prvý biskup Slovenskej evanjelickej augsburského vyznania cirkvi v Juhoslávii. Narodil sa 15. novembra 1883 v Starej Pazove, vo vtedajšom Rakúsko–Uhorsku a zomrel 2. november 1931 v Novom Sade vo vtedajšom Juhoslovanskom kráľovstve. „Jeho predčasná smrť bola nesmiernou stratou pre SEAVC a slovenskú menšinu v Juhoslávii a najmä pre cirkevný zbor v Iloku. Jeho telesný život uhasila silná cukrovka a tuberkulóza 2. novembra 1931, v 48. roku života v Novom Sade. Pochovaný bol 5. novembra v Iloku." Uvádza sa to v knihe Farári Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Juhoslávii v rokoch 1921 – 1996.

 • Výzva: Letí pieseň, letí 2021

  Dom kultúry 3. októbra z Kovačice v spolupráci s ÚKVS vyzýva skladateľov, upravovateľov, textárov a interpretov, aby sa zúčastnili 23. festivalu populárnej hudby pre deti Letí pieseň letí 2021.

  Festival bude realizovaný v obmedzenom režime v zmysle opatrení krízového štábu a za sprísnených hygienických podmienok (povinné rúška, dezinfekcia priestoru, rúk). Autori skladieb sú povinní zaslať notový materiál s textom, prípadne audio nahrávku skladby do 15. novembra 2021.

 • Sedemdesiatka Ľuboslava Majeru

  V dnešný deň 3. novembra v roku 1951 v Báčskom Petrovci sa narodil náš známy režisér Ľuboslav Majera. V rodisku zakončil základnú školu a gymnázium a v roku 1975 na VŠMU v Bratislave úspešne ukončil vysokoškolské štúdium v odbore divadelná réžia. Prvých osem rokov profesionálnej práce pôsobil ako režisér v Televízii Nový Sad a ďalších jedenásť rokov v Novosadskom rozhlase v redakcii dramatických vysielaní. Režíroval desiatky dokumentárnych filmov, reportáží a fejtónov, viac ako 100 rozhlasových hier pre deti a dospelých, vyše 120 divadelných hier... za čo získal početné uznania. Okrem životnej sedemdesiatky oslavuje aj 45 ročnú divadelnú činnosť. Blahoželáme!

 • Navštívte Múzeum vojvodinských Slovákov

  Výstavu Predok- symbol etnickej identity vojvodinských Slovákov, ktorá bola otvorená začiatkom augusta v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci si možno pozrieť ešte niekoľko dní – do 8. novembra 2021. Okrem vyšívaných košieľ a obrazov, výstava obsahuje aj zaujímavé dobové fotografie svedčiace o „predku" na mužských košeliach. Z výstavy viac TU: http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/11337-predok-symbol-etnickej-identity-vojvodinskych-slovakov. Galéria Zuzky Medveďovej patrí pod správu Múzea vojvodinských Slovákov. Múzeum sa stará aj o Komplex ľudovej architektúry s najstarším domom. Dedinský dom, tzv. Najstarší dom v Petrovci z druhej polovice XVIII. storočia, na Ul. Branislava Mokića č. 7, predstavuje pamiatku mimoriadneho významu a je pod ochranou Pokrajinského ústavu pre ochranu pamiatok kultúry. Dom má vyše 200 rokov a vybudovaný bol keď sa ešte robili prevažne nabíjané domy z hliny, čiastočne vkopané do zeme a so strechou pokrytou trstinou. Do Komplexu ľudovej architektúry patrí aj sýpka na saniach na uskladnenie obylia a vlani do neho pribudol aj „mniač", ktorý je tiež pod ochranou Pokrajinského ústavu pre ochranu kultúrnych pamiatok.

 • IN MEMORIAM: Samo Kolár

  Samo Kolár sa narodil 6. októbra 1952 v Lugu a v tejto malebnej, odľahlej sriemskej dedinke strávil detstvo. „Ako malé decko som sa zošmykol a spadol pod sedliacky voz. Kolesá plného voza prešli cez moje nohy. Keďže v tom čase neexistovalo niečo také ako sanitka (sanitky boli, ale pre nás zostávali väčšiu časť roka nedostupné, museli sme si vyberať čas aj kedy ochorieme), tak ma tiež sedliackym vozom zaviezli aj k najbližšiemu lekárovi do Beočinu. Priam zázrakom som vyviazol so zdravou kožou, bez zlomeniny." V Lugu žil aj počas základného školenia. „Ja patrím do tej generácie detí z Lugu, ktoré každý deň pešo prešli 12-13 kilometrov, aby prišli do susedného Suseku do školy. Kým moji spolužiaci spali v teplých perinách, ja som sa brodil v snehu po pás. V daždi alebo letných horúčavách ale, až na jednu jedinú výnimku, sa nestalo, že som do školy neprišiel. Keď som sa stal žiakom generácie, teraz keď sa na to spätne pozriem, tak na tom má nemalé zásluhy aj môj Lug. Seba som vnímal aj ako jeho reprezentanta a nemohol som si dovoliť nereprezentovať ho dôstojne," uviedol Samo Kolár vo svojich spomienkach na rodisko.

 • Výhry v Kulpíne

  V sobotu 30. októbra 2021 dve výhry v Kulpíne! Veľkú radosť svojim fanúšikom urobili najprv volejbalistky a potom aj volejbalisti. Na domácom teréne prvé hrali dievčatá, ktoré súťažia v Druhej vojvodinskej lige. Kulpínčanky si hneď na začiatku uvedomili, že sú lepším a zohranejším tímom než ich hostky, no prvý set prehrali nepochopiteľnými chybami. Tréner Stanislav Zima ich však povzbudzoval a ďalšie tri sety presvedčivo vyhrali. V treťom sete prišlo k malému uvoľneniu, ale to neovplyvnilo výsledok. Novú sezónu teda odštartovali víťazne. ŽVK Kulpín – ŽVK Boom Volley Prigrevica 3:1 (24:26, 25:16, 30:28, 25:11). Pre Kulpín hrali: Simona Kreková, Maja Milenkovićová, Daniela Králiková, Nataša Dobrovoljski, Anna Chalupková, Nataša Chalupková, Daniela Chalupková, Daniela Šimová, Jovana Kolarská, Helena Babiaková, Dunja Ćirovićová.

 • Zmes slovenských ľudových piesní

  Usilovná a kreatívna viacmesačná práca ženskej speváckej skupiny a ľudového orchestra Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu korunovaná bola ďalším výsledkom. Po tom, ako na začiatku roka vzniklo ich nové CD Na dunajskom moste, speváčky a muzikanti tohto nášho 100-ročného spolku postupne nahrávajú aj videoklipy k tomuto CD. Včera premiérovo predstavili v poradí druhý videoklip. Skupina tentoraz zaspievala slovenské ľudové piesne z Pivnice.

 • SĽUK v Kovačici

  Slovenský ľudový umelecký kolektív očaril divákov v Kovačici. Profesionálne umelecké teleso na Slovensku v stredu 27. októbra potešilo početné publikum v Dome kultúry 3. októbra v Kovačici a zveličilo oslavy Kovačického októbra. SĽUK vystupoval v Kovačici na záver svojho turné v rámci ktorého vystúpil najprv v Békešskej Čabe v Maďarsku potom v Užiciach a Belehrade a nakoniec aj v Kovačici. O zájazde a dojmoch pre RTV OK hovorili doc. Mgr. Juraj Hamar CSc., generálny riaditeľ SĽUK-u a PhDr. Maroš Červenák, riaditeľ umeleckej prevádzky SĽUK-u. Príspevok urobil novinár RTV OK Kovačica Ján Špringeľ.

 • Výhražný list

  Slovenská evanjelická cirkev v Begeči dostala výhražný list, v ktorom Slováci z toho mesta majú dva alebo tri mesiace na presťahovanie sa do susedného mesta Hložany, ktoré sú s väčšinovým slovenským obyvateľstvom. Prípad sa stal pred týždňom, keď žena poverená upratovaním našla v kostolnej schránke štyri ručne písané strany s vyhrážkami Slovákom, no zistilo sa to až teraz, pretože cirkevná vrchnosť nechcela s tým vyjsť na verejnosť. Prípad rozbúril hladinu po to, ako na facebookovom profile Begečana Davida Francistiho, boli zverejnené fotografie listu, v ktorom je okrem iného napísané: "Ak máš rozum, odíď! Ak nie, čaká ťa peklo ako našich Srbov v Kosove!" Médiá hneď reagovali a potom sa samozrejme rozprúdila živá debata na sociálnych sieťach. V tomto čase, keď sa už začínajú predvolebné aktivity, „fabrikujú" sa aj mnohé aféry. Treba byť preto nanajvýš obozretný a nerozfukovať pahrebu tam kde oheň nie je žiaduci. Hneď reagoval aj Jaroslav Kopčok, senior báčsky a farár hložiansky a včera bol zverejný záber tlačovej konferencie našich najvyšších zastupiteľov, ktorí sa k listu vyjadrili.

 • Večná láska

  V dnešný deň 25. októbra 1941 Vojenský súd maďarského kráľovského vojska odsúdil organizátorov a účastníkov pálenia konôp v okolí Petrovca na smrť obesením. Jedným z odsúdených bol aj Branislav Mokić (1918 – 1941), syn srbského učiteľa v Silbaši a matky Eleny, dcéry evanjelického farára Viliama Seberíniho. Mal vtedy 23 rokov, chcel žiť v slobodnej krajine, dokončiť štúdium práva, zamestnať sa a požiadať o ruku Annu Benkovú. Ich láska sa zrodila v mrchavých časoch, keď sa nesmelo a ani nechcelo nahlas ani len zasmiať a niežeby nahlas lásku vyznávať. Nikdy jej to teda neprezradil, no zdôveril sa s tým svojej sestre a matke vo svojom poslednom liste. Písal, keď mu už šibenice viseli nad hlavou: "Drahá sestrička a mama, ja musím zomrieť ako hrdina v boji za spravodlivú vec socializmu. Moja obeť nie je zbytočná, určite príde to, čo musí prísť. V toto buď, moja sestra, presvedčená... Povedz Anne Benkovej, že som ju miloval, a vo svojej duši som si myslel, že ak sa budem ženiť, požiadam ju o to, pretože sme boli rovnako vzdelaní, rovnako chudobní, rovnakí proletári. Bola by to žena, ktorá by mi nedohovárala, čo robím pre ľud, a nikdy som jej to nespomenul..."

 • Slováci a jubileum gymnázia v Sriemskych Karlovciach

  V Sriemskych Karlovciach je od včera sprístupnená výstava o 230 rokoch karloveckého gymnázia, ktorá svedčí o význame tejto inštitúcie pri kladení základov srbskému školstvu, avšak poukazuje aj na význam Slovákov v jeho dejinách. Od svojho založenia až dodnes gymnázium v Sriemskych Karlovciach predstavuje významnú časť srbskej histórie a kultúry. Ono však svedčí aj o nemalom význame Slovákov na týchto končinách. Dokazujú to aj štyria prví riaditelia tohto nášho najstaršieho gymnázia, ktorí boli Slováci, rovnako ako aj jeho prví učitelia. Tí do školy prinášali aj prvé knihy a vďaka aj tomu škola má Pamätnú knižnicu, najstaršiu a najbohatšiu školskú knižnicu v Srbsku. Gymnázium disponuje aj cenným herbárom, ktorý vznikol koncom 18. a začiatkom 19. storočia a ktorého prvú časť urobil Andrej Volný, v poradí druhý riaditeľ tejto školy.

 • Obrázok z mladosti: Ján Chalupka

  Zožltnutý obrázok z mladosti a z druhej strany krátke venovanie bývalému spolužiakovi: „Priateľovi Jankovi T. (Torday) k rozpomienke venuje Ján Chalupka. Bratislava 28. II. 1929". Kamaráti zo školských lavíc sa dva roky po ukončení gymnázia v Petrovci stretli na Slovensku. Bol to spomienkový návrat k najkrajším rokom. Obaja boli maturantmi prvej generácie, ktorí sa po ukončení gymnázia v školskom roku 1926/1927 rozbehli do života. Ale aj do sveta. V tej prvej generácii na gymnáziu v Petrovci maturovalo 20 žiakov. Toľko ich je na tablo. Keď sa ale nazrie do Pamätnice – 50 rokov slovenského gymnázia v Petrovci, ktorá tlačou vyšla roku 1969 možno sa v nej dočítať pár viet o 19 žiakoch. O Jánovi Chalupkovi sa uvádza: „Narodený 19. októbra 1906 v Petrovci. Zakončil učiteľský kurz v Novom Sade. Žije v Piešťanoch ČSSR." Do Československa sa presťahovali až deviati z tej generácie, jeden odišiel do USA, jeden do Záhrebu, jeden do Daruváru, jedna do Rijeky, jeden do Aradáča, traja boli v roku vydania pamätnice už nebohí... Iba dvaja zostali v Petrovci.

 • Pred 80 rokmi v októbri

  Boli v najkrajších rokoch... Snili o krajšom, slobodnejšom a človeka dôstojnejšom živote. Najstarší z nich mal 28 rokov a najmladší sotva 17. Medzi nimi sa nachádzal študent filozofie a študent práva, ale i robotník, krajčír a kováč. V tú noc boli podelení do troch skupín. V jednej bol Pavel Ďuga, Ján Marčok a Ondrej Širka, v druhej Samuel Poniger a Martin Hrubík a v tretej Branislav Mokić a Ján Labáth. Sedem odvážnych mladíkov zažalo prvé plamene slobody. Horííííí! Horíííí! A obloha zrazu bola osvetlená z oboch strán Petrovca. Konope boli suché a plamene vysoké. Piati z týchto mladíkov, ktorí konope zapálili sa o necelé dva mesiace 28. októbra 1941 rozlúčili so životom na petrovských šibeniciach, jeden preháňaný a trýznený skonal kdesi v ďalekej ruskej zemi a len jeden z nich mal šťastie uvidieť svetlo slobody.

 • IN MEMORIAM – Mária Lakatošová Šagová

  V sobotu 16. októbra 2021 zomrela rozhlasová speváčka ľudových piesni Mária Lakatošová Šagová zo Starej Pazovy. Staropazovčania si patrične uctili túto svoju významnú spoluobčianku, jednu z najstarších rozhlasových speváčok, ktorá celý svoj život vystupovala na rôznych programoch a zachovávala slovenskú pieseň a staropazovský špecifický nápev od zabudnutia. Anna Simonovićová, staropazovská novinárka, sa v mene Staropazovčanov chcela rozlúčiť s touto významnou speváčkou aj v našom (!) týždenníku Hlas ľudu. Text poslala redakcii novín, no článok jej bol zamietnutý so zvôvodnením, že také príspevky viac v Hlase ľudu nebudú zverejňovať. Aby sa predsa vedelo a nezabudlo text Anny Simonovićovej zverejňujeme v úpnosti.

 • Z činnosti slovenského veľvyslanectva

  Včera veľvyslanec Slovenskej republiky Fedor Rosocha navštívil malú, ale jednu z najslovenskejších dedín, malebný Lug. V rámci návštevy si prezrel základnú školu, škôlku, evanjelický kostol a stretol sa aj s predstaviteľmi miestnych inštitúcií slovenskej národnostnej menšiny. Večer v krásnych priestoroch kultúrneho centra Svilara v Novom Sade otvoril výstavu Z dvoch uhlov, venovanú tvorbe dvoch zakladateľov insitného umenia Zuzany Chalupovej a Martina Jonáša. Informuje o tom Slovenské veľvyslanectvo v Srbsku na svojej facebookovej stránke.

 • Kuplet Spolku petrovských žien

  Spolok petrovských žien, ktorý si v tomto roku pripomína storočnicu organizovanej činnosti, pred niekoľkými dňami vyznamenali najvyšším obecným uznaním, Cenou Obce Báčsky Petrovec. Členky Spolku petrovských žien, ktorým sa dávnejšie pridalo aj niekoľko mužov, sa včera stretli aby oslávili obecné uznanie. K cene a tiež k jubileu, storočnici organizovanej činnosti, získali aj zvláštny darček – kuplet gratuláciu. Kuplet, pieseň jednoduchej formy a žartovného obsahu ešte pred niekoľkými rokmi naspievali Pavel Hansman, Tatiana Cerovská, Samuel Kováč a Ondrej Pavčok, teraz ho však doplnili novými údajmi a nahrali aj veselé video. K darčeku pridali aj ich zarámovanú fotografiu. V mene spolkárok sa poďakovala predsedníčka Mária Gašparovská a potom si už všetci prítomní so smiechom a pred večerou: sármou a šúšťovníkmi, premiérovo pozreli veselé video, ktoré ponúkame na záver článku

 • Prvoligový zápas V.K. Kulpína

  Volejbalisti V.K. Kulpína hrali v sobotu 16. októbra 2021 prvý zápas v prvej lige. Už na rozcvičke bolo vidieť, že mnohí hráči sú nervózni a napätí, čo je normálne, pretože hrali prvýkrát v prvej zväzovej lige. Súperom im bol skúsený prvoligový celok. liga V.K Železničar, po Červenej hviezde a Partizanovi najsilnejší belehradský volejbalový klub. Kulpínčania viedli v každom sete až do záverečnej časti setu a potom pod vplyvom psychického napätia začali robiť drobné chyby, ktoré skúsený súper využil. Treba povedať, že rozhodcovia z Valjeva a Šabcu, od začiatku otvorene si zastali na stranu Belehradčanov. Je však dôležité, že Kulpínčania potvrdili pripravenosť poradiť si so všetkými tímami, ibaže im chýbalo trochu viac šťastia, aby sa výsledok obrátil. Obecenstvo to pochopilo a odmenilo ich hru silným potleskom.

 • 40. Zlatý kľúč

  Festival populárnej hudby Zlatý kľúč prebiehal dnes večer v Selenči a na ňom odznelo 12 nových skladieb. Autormi piesní sú Juraj Súdi, Jaroslav Beredi, Mirko Ilić, Ján Dobrík , Dino Poliak, Michal Zorňan, Miroslav Zvara, Iveta Kováčová, Janko Hrubík, Samuel Kováč ml., Marína Kaňová a Juraj Súdi ml.Odborná porota pracovala v zložení Jovan Adamov, Vladimír Kováč a Pavel Tomáš. Texty hodnotila Zdenka Valentová Belićová. Festival otvorila predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová a moderátorkou bola Sabina Amidžićová. Obecenstvo tiež malo možnosť hlasovať a hlasovalo sa aj prostredníctvom SMS. Revuálna časť bola venovaná nedávno zosnulému Samuelovi Medveďovi a odzneli štyri jeho skladby v podaní Ladislava Kekeza. Program v priamom prenose prenášala RT Vojvodiny.

 • Odovzdané Ceny Obce Báčsky Petrovec

  Pri príležitosti 15. októbra, Dňa Obce Báčsky Petrovec, včera v sieni SVD usporiadali slávnostnú akadémiu na ktorej boli udelené najvyššie obecné ocenenia zaslúžilým jednotlivcom, spolkom a združeniam. Nositeľom tohtoročnej Ceny Obce Báčsky Petrovec je storočný Spolok petrovských žien a Osobitné uznania na rok 2021 získala hudobníčka Mariena Stankovićová Kriváková z Petrovca a Kulpínčan prof. Dr. Michal Babiak, kým Športové uznania udelili Jánovi Murtínovi z Hložian a Združeniu športových rybárov Ribolovac z Maglića. Blahoželáme!

 • Michal Šuľa beží ultramaratón

  Bežať 24 hodín málokto dokáže. Michal Šuľa je jedným z mála. Na tohtoročnom štátnom šampionáte Srbska v 24-hodinovom ultramaratóne, ktorý prebiehal v júny na Palići, Padinčan žijúci na Slovensku Michal Šuľa, dlhoročný úspešný kovačický športovec, člen srbskej reprezentácie, štvrtýkrát stál na najvyššom pódiu na majstrovstvách Srbska. Priam nadľudskými silami za 24 hodín prebehol 214 kilometrov a znova dokázal, že je najlepší v Srbsku. Po ukončení behu vyhlásil, že je hrdý a šťastný a s výsledkom spokojný, no keďže podmienky boli ťažké: vysoké denné teploty a nočné dažde, nevyužil naplno svoje súčasné potenciály. V sobotu 16. októbra 2021 na Festivale behu na Balatóne v Maďarsku sa pokúsi tento štátny rekord prekonať. Ultramaratón sa začína napoludnie a beží sa 24 hodín. Kruhy sú dĺžky 2348 metrov, takže plánuje vybehnúť najmenej 100 kruhov, no pokúsi sa zvládnuť ešte niekoľko kruhov navyše. Nech sa mu dobre beží a nech vydrží!

 • Ľudská zloba – II. svetová vojna

  Najväčší vojnový konflikt v histórii, II. svetová vojna, trvala šesť rokov a jeden deň. Začala sa 1. septembra 1939 a posledné boje sa skončili 2. septembra 1945. Vo Vojvodine táto hrôza trvala štyri roky: v období 1941 – 1944 a v októbri roku 1944 boli vyslobodené aj väčšina našich slovenských dedín: Kovačica 3. októbra roku 1944, Kysáč o desať dní neskôr 13. októbra, 14. októbra partizáni oslobodili Laliť, 15. októbra bol oslobodený Kulpín a Báčsky Petrovec, 17. októbra nasledovala Selenča, 23. októbra 1944 Nový Sad a Stará Pazova... Masaker ľudstva si vyžiadal vyše 50 miliónov obetí a ďalším miliónom budúcnosť bola zničená, život strpčený, rodiny ochudobnené, domy zbúrané... Veľký počet mladých životov kruto uhasol vo vojnovej víchrici. Niektorí mali iba šestnásť, sedemnásť, mnohí osemnásť, devätnásť, dvadsať rokov... V Báčskom Petrovci na tzv. Partizánskom cintoríne o hrôzach vojny svedčia početné náhrobné kamene.

 • Slovenská insita bližšie k UNESCO

  V sídle Európskej komisie v budove Berlaymont v Bruseli, včera večer bola otvorená výstava insitného umenia Slovákov zo Srbska. Výstavu usporiadala Galéria Babka Kovačica, ktorá ňou zaznamenáva 30-ročnicu svojho pôsobenia a otvorili ju Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie zodpovedný za medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad a Gordana Čomićová, srbská ministerka ľudských práv, práv menšín a sociálneho dialógu. Majiteľ Galérie Babka Pavel Babka sa na včerajšej slávnostnej udalosti osobne nemohol zúčastniť kvôli cestovným obmedzeniam spôsobeným koronavírusom a prihovoril sa iba prostredníctvom video správy. Avšak, priamo sa včera v Kovačici stretol s Miroslavom Jenčom, námestníkom generálneho tajomníka OSN v New Yorku, v súčasnosti najvyššie postaveným Slovákom pracujúcim pre OSN.

 • Tolerančný patent

  Pred 240 rokmi, 13. októbra 1781 vo Viedni bolo vydané jedno z najdôležitejších nariadení cisára Jozefa II., známe ako Tolerančný patent, ktorý síce neznamenal úplné zrovnoprávnenie katolíckeho a nekatolíckeho vierovyznania, ale výrazne prispel k zrovnoprávneniu obyvateľstva v Rakúsko-Uhorsku. Tolerančný patent zaručoval pre kresťanských nekatolíkov nerušený výkon ich bohoslužieb, výkon povolania bez obmedzenia, zriaďovanie cirkevných zborov či výstavbu kostolov. Pre Uhorsko začal platiť od 25.10.1781.

 • Predsedom MS zostáva Marián Gešper

  Predseda Matice slovenskej Marián Gešper obhájil post predsedu. Na Valnom zhromaždení MS v Liptovskom Mikuláši 9. októbra 2021 ho v demokratickej priamej a tajnej voľbe zvolili matiční delegáti z celého Slovenska.

 • Poďakovanie za úrody zeme

  „Napísané je: Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích. No dnešný svet sa riadi iným pravidlom: „Jedz, pi, veseľ sa". Myseľ sa namáha len kvôli zisku. Zisku za akúkoľvek cenu: podvod, útlak, obmedzovanie, klamstvo. Ešte, ešte a ešte! Málo, stále málo, sebe a len sebe, na ťažké dni... Rastie bohatstvo, rastú aj potreby. Srdce nie je otvorené pre milosrdenstvo, pre lásku, miesto v ňom je len pre obchodníkov a ziskuchtivé vzťahy. Ty mne, ja tebe. Zabúda sa však na hlavné. Zabúda sa na dušu, rajské to vtáča, ktoré žije v našom pominuteľnom tele..."– uvádza sa to na webovej stránke Ministerstva obrany Slovenskej republiky https://www.mosr.sk/podakovanie-za-urody-zeme/?pg=7. A mnohé naše kostolné oltáre v tieto októbrové dni sú vyzdobené s úrodami zeme.

 • Slovenský minister hospodárstva v Belehrade

  Podpredseda vlády a minister hospodárstva Slovenskej republiky Richard Sulík včera navštívil Belehrad, kde sa stretol s premiérkou Anou Brnabić, podpredsedníčkou vlády a ministerkou baníctva a energetiky Zoranou Mihajlović a štátnym tajomníkom ministerstva hospodárstva Draganom Stevanovićom. Hlavnou témou rozhovorov bola príprava 10. zasadnutia Zmiešanej komisie medzi Slovenskom a Srbskom pre hospodársku spoluprácu, ktorá bude výbornou príležitosťou pre prehĺbenie a posilnenie ekonomickej spolupráce. Minister vidí ďalšie možnosti rozvoja bilaterálnej spolupráce, najmä v oblasti investícií, vodíkových technológií a vedeckovýskumných projektov. Informujú z veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade.

 • Jarmile Jonášovej ocenenie k narodeninám

  Neľahké sú osudy prednášateľov matematiky na školách, keďže žiaci vo väčšine prípadov tento predmet ťažko chápu. Preto ani matematici nie sú veľmi obľúbení a ťažko si získavajú priazeň detí. Prednášateľka matematiky na gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici Jarmila Jonášová sa snáď preto žiakom snažila priblížiť aj v tých oblastiach, ktoré s matematikou nemajú takmer nič spoločné: v športe, kultúre, táborníctve... Možno práve takým prístupom dokázala zainteresovať žiakov aj za matematiku – až 16 jej žiakov účinkovalo na republikových a pokrajinských súťažiach z matematiky a najväčší úspech dosiahol Štefan Tomáš, ktorý obsadil druhé miesto na republikovej a tretie miesto na zväzovej súťaži. Profesorka Jonášová v týchto dňoch oslávila 65. narodeniny a niekoľko dní pred svojim životným jubileom jej udelili významné dolnozemské ocenenie: Pamätný list Samuela Tešedíka v roku 2021. Toto uznanie dostala za celoživotný prínos v oblasti výchovno-vzdelávacej práce s deťmi a mládežou v komunitách zahraničných Slovákov pri príležitosti životného jubilea.

 • Ak denne zomrie 50 ľudí

  „Situácia je ťažká, ak zomrie 50 ľudí každý deň, to je obrovské číslo, pre mňa ako lekára je to katastrofa. Ak vieme, že covid je choroba, ktorá má svoj priebeh a dá sa jej predísť, a nie je ani začiatok epidémie, keď sme nemali očkovaciu látku, keď sme nemali znalosti, ktoré dnes máme na prevenciu tejto choroby a záchranu tých ľudí, ktorí prichádzajú o život," povedal pre RTV Mladen Ivanuša, riaditeľ úradu WHO v Srbsku. A najnovšie štatistické údaje o víruse Covid-19 v Srbsku svedčia, že aj dnes následkom koronavírusu zomrelo 51 ľudí a že sme od začiatku pandémie stratili celé jedno mesto s 8.582 obyvateľmi. A najmenej ešte toľko občanov Srbska sa stalo „kolaterálnou škodou" pandémie, čiže životmi zaplatili nedostatok lekárov, ich únavu, zdĺhavé procedúry bežnej liečby a nevyhnutnej hospitalizácie, alebo sa jednoducho nemohli načas dostať k lekárovi, lebo si museli najprv ísť urobiť covid test...

 • Tá kulpínska vež

  Pred 50 rokmi, s príchodom jesene, sa v Kulpíne intenzívnejšie začala stretávať skupina prevažne mladých ľudí, ktorí podnikali kroky a priprávali pôdu na obnovenie činnosti Kultúrno-umeleckého spolku Zvolen. Spolok, ktorý sa menoval SKOS Zvolen bol síce v Kulpíne založený začiatok augusta roku 1948, no v tom prvom období pôsobil iba niekoľko rokov a v polovici päťdesiatych rokov všetky jeho aktivity utíchli. To však neznamená, že sa na kultúrnom poli nepracovalo – v 60-tych rokoch sa to konalo, ale pod rúškom mládežníckej organizácie, ktorá mala veľké finančné problémy a o vlastnom dome len snívala. Preto všetci mladí aktivisti verili, že sa reaktivizáciou spolku Zvolen tie nepriaznivé podmienky prekonajú, alebo sa aspoň zjemnia. S cieľom zhromaždiť prostriedky na začiatočnú činnosť budúceho spolku, dňa 26. decembra 1971, na Štefana, poriadal sa prvý celovečerný program spevov, tancov a divadelnej jednoaktovky pod názvom Tá kulpínska vež.

 • IN MEMORIAM – Martin Pap

  V rodinnom dome v Padine mal svoj vlastný kútik, ateliér, útočisko. Tam sme ho navštívili a tam nám prezradil, že sa v tej svojej izbietke cíti ako „vo svojej koži". Vždy mu tam hrala dobrá hudba, steny zdobili staré gramofónové platne, na poličkách boli krčahy, staré lampy, knihy, množstvo CD,...veľký poster Zorana Djindjića. Tam mu vraj nikdy nechýbala inšpirácia. Dávno bol pochopil, že je maliarstvo jeho osudom a jeho svetom a že dokáže štetcom prekresliť na plátno tie obrazy zo svojej hlavy. Jeho myseľ poletovala nad rodnou dedinou, raz zalietala do minulosti, inokedy do rodných polí, alebo aj medzi známe osobnosti. Možno zablúdila aj do budúcnosti a možno preto sa tak často na jeho obrazoch vyskytuje akýsi záhadný fantastický strom so suchými, bohato členitými konármi. Inšpirovala ho aj mytológia, aj kniha doktora Jozefa Holúbka Z temného kúta. Na to čo zobrazil sa možno dlho dívať, všímať si detaily a hľadať skryté odkazy. Aj v oblakoch a aj medzi hviezdami. Možno tam niekde objavíme aj jeho tvár.

 • IN MEMORIAM – Ján Kmeť (1951 – 2021)

  V jubilejnom roku, v ktorom oslavoval svoje sedemdesiatiny a po tom, ako vlani oslávil štyridsaťročnicu speváckej kariéry, náhle a nečakane pozemskú púť opustil rozhlasový sólový spevák Ján Kmeť z Báčskeho Petrovca.

 • Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2022

  Vážení krajania, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „úrad") v zmysle § 5 zákona č. 474/2005 o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platných vnútorných predpisov úradu č. 23/2021 z 30. septembra 2021 zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 na účely v zmysle uvedeného zákona pre oblasti: vzdelávanie, veda a výskum, kultúra, informácie, médiá. Hlavným cieľom poskytovania dotácií, ako súčasti štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, bude i naďalej podpora aktivít zameraných na oblasť posilňovania národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, podpora ich inštitúcií zriadených na dosiahnutie tohto účelu a podpora vzťahov medzi Slovenskou republikou a Slovákmi žijúcimi v zahraničí.

 • Slúžky v kovačickom Dome kultúry

  V sobotu 25.9.2021. sme si v kovačickom Dome kultúry 3. októbra pozreli najnovšie divadelné predstavenie v produkcii KOKRAM-u. Po dvojročnej prestávke, mladí Kovačičania sa znovu dali dokopy a priniesli svojmu žiadostivému obecenstvu svoje vynikajúce nové predstavenie – Slúžky, známu drámu Jeana Geneta.

 • Slovenský týždeň v Srbsku

  Minister obrany Slovenskej republiky Jaroslav Naď pricestoval v utorok 28. septembra na návštevu Belehradu, kde predpoludním rokoval s rezortným kolegom Nebojšom Stefanovićom, s ktorým sa večer spoločne v Dome Vojska Srbska zúčastnil na koncerte Vojenskej hudby Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Umeleckého telesa Ministerstva obrany Srbskej republiky Stanislav Binički pri príležitosti Dní slovenskej kultúry v Srbsku. Tam bola tiež nainštalovaná výstava venovaná významnému slovenskému politikovi, zástancovi ľudských práv a humanizmu – Alexandrovi Dubčekovi. Od pondelka dve výstavy zdobia aj priestory slovenského veľvyslanectva v Belehrade: diela slovenských insitných maliarov a umeleckého sklára Jána Zoričáka. Tie výstavy si slovenský minister obrany mal možnosť obzrieť v popoludňajších hodinách, keď na veľvyslanectve Slovenskej republiky odovzdal medailu ministra obrany tretieho stupňa za celoživotné úsilie Michalovi Spevákovi z Petrovca.

 • IN MEMORIAM: Alžbeta Čížíková

  Október klope na dvere a s ním aj Kovačický október. Po 55 rokoch sa toto významné kovačické podujatie prvýkrát bude diať bez účasti Alžbety Čížíkovej. „Keď maľujem, všetky moje trápenia zostávajú bokom a vtedy svoje pocity ukladám do obrazov," takto sa nám spovedala insitná maliarka Alžbeta Čížiková pri oslave jej osemdesiatin. Maľbami sa spovedala takmer 70 rokov. Alžbeta Čížiková sa narodila 7. apríla 1936 v Kovačici a patrí do prvej generácie insitných maliarov v Juhoslávii. Bola medzi zakladateľmi Galérie insitného umenia v Kovačici. Maľuje od roku 1954 a ako 18-ročná sa stala prvou maliarkou kovačickej insitnej školy. Okrem vysokej umeleckej hodnoty, jej maľby sú aj svedkami jednej doby a majú teda aj etnografický význam. Spomienky z detstva a dávnejšej minulosti zobrazila verne a najčastejšie do najdrobnejších detailov. Z jej obrazov a rurálnych motívov vanie idylický pokoj... Napísali sme to na tejto stránke pred niekoľkými mesiacmi k jej 85. narodeninám, kde sú zverejnené aj viaceré jej obrazy, čo si možno pozrieť TU: http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/11215-85-narodeniny-alzbety-cizikovej

 • O krok bližšie k zoznamu UNESCO

  Okrúhly stôl „Slovenské insitné umenie v Srbsku ako špecifický prvok nehmotného kultúrneho dedičstva. Ako ho chrániť a zosúladiť s programami UNESCO? Otázka pre vedcov a tvorcov kultúrnej politiky Srbska aj Slovenska ako prirodzene najviac zainteresovaných účastníkov" sa začal včera v Belehrade na veľvyslanectve Slovenskej republiky a pokračoval dnes v budove Obce Kovačica. Hlavným organizátorom Okrúhleho stola bola Galéria Babka Kovačica, ktorá sa prakticky už 30 rokov, koľko existuje, všemožne snaží, doma a vo svete, propagovať našu tunajšiu insitu. Míľové kroky boli urobené keď v roku 2012 Slovenské insitné maliarstvo v Srbsku zapísali na národnú listinu, teda na Zoznam prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva Srbska. Je to jediný menšinový prvok na tomto zozname a jeho zapísanie na národnú listinu predstavovalo koniec jednej náročnej snahy a zároveň bolo začiatkom nového vytýčeného cieľa: dostať sa na listinu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Sme veľmi blízko cieľa a tento okrúhly stôl upevnil nádej a dodal nových síl vytrvať v zakreslenej ceste.

 • Návrat vožda Đorđeho Stratimirovića

  Dnes v Sriemských Karlovciach s najvyššími vojenskými poctami a za prítomnosti vysokých štátnych predstaviteľov a hodnostárov Srbskej pravoslávnej cirkvi, ako aj potomkov rodiny Stratimirovićovcov v porte pravoslávneho kláštora Vavedenje Presvete Bogorodice (Predstavenie Najsvätejšej Matky Božej), uložili telesné pozostatky generála Srbskej Vojvodiny Đorđeho Stratimirovića, ktoré boli koncom minulého mesiaca exhumované vo Viedni. Đorđe Stratimirović (1822 Nový Sad – 1908 Viedeň) pochádza zo zámožnej statkárskej rodiny Stratimirovićovcov z Kulpína. Odrastal so Slovákmi, prvými učiteľmi mu boli Juraj Rohoň a Michal Godra a aj Bratislavu často navštevoval, keďže bol dvakrát poslancom Uhorského parlamentu v Požune (srbské archaické pomenovanie pre Bratislavu). Aj keď sa ako mesto jeho narodenia uvádza Nový Sad, tam sa narodil len vplyvom neprajných okolností, keďže jeho tehotná matka, ktorá bola na návšteve v Novom Sade, sa pre vysoké snehové záveje nemohla načas vrátiť domov do Kulpína. Neprajné okolnosti boli príčinou aj jeho úmrtia v cudzine, keďže bol pod nie celkom jasnými okolnosťami vyhostený z krajiny. Návrat telesných pozostatkov do Srbska predstavuje teda aj jeho rehabilitáciu.

 • Slovenské insitné umenie v Srbsku

  Srbsko by malo v roku 2022 aj úradne navrhnúť „Slovenské insitné maliarstvo v Srbsku" na UNESCO-vu listinu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. Taký prísľub bol daný zo strany najvyšších predstaviteľov Srbska, ktorí to potvrdili aj štátnym predstaviteľom Slovenskej republiky. Aby sa však kandidatúra mohla predložiť UNESCOvej komisii treba splniť ešte niektoré podmienky. V tom smere by sa zajtra mal urobiť ďalší krok. Na veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade bude prebiehať zajtra a potom ešte pozajtra v Kovačici Okrúhly stôl Slovenské insitné umenie v Srbsku ako špecifický prvok nehmotného kultúrneho dedičstva. Ako ho chrániť a zosúladiť s programami UNESCO? Otázka pre vedcov a tvorcov kultúrnej politiky Srbska aj Slovenska ako prirodzene najviac zainteresovaných účastníkov. Každý krok je teraz už veľmi dôležitý, rovnako ako aj podpora všetkých relevantných subjektov, ale aj každého jedného z nás, lebo sa na tento zoznam dostanú skutočne iba tí, čo dokážu, že sú jedineční vo svete. Slováci v Srbsku sú už veľmi blízko k tomu cieľu, ktorým by sme sa ako menšina zviditeľnili na celom svete. No nielen pre nás ako menšinu by to mohlo byť veľmi dôležité, ale aj pre Slovensko a zároveň aj pre Srbsko, keďže sa v názve tohto prvku nehmotného kultúrneho dedičstva uvádzajú Slováci a tiež aj Srbsko.

 • Inštalácia Martina Bajzu

  V piatok 24. septembra 2021 v kovačickom kostole prebiehala inštalácia Mgr. Martina Bajzu za zborového farára zjednoteného cirkevného zboru v Kovačici. K zjednoteniu dvoch kovačických cirkevných zborov do jedného došlo 16. 09. 2020 a bola to významná historická udalosť: dve presbyterstvá (Kovačica I a II) sa rozhodli zjednotiť pod duchovným vedením Martina Bajzu, ktorý bol od roku 2013 farárom v cirkevnom zbore Kovačica II. Od začiatku tohto roka 2021 administratívne v Kovačici už pôsobí iba jeden zbor a na včerajšej slávnosti za jeho farára inštalovali Mgr. Martina Bajzu. Slávnostný čin inštalácie vykonal d.p. Jaroslav Javorník, biskup SEAVC v Srbsku.

 • Pred 80 rokmi zavraždený Štefan Valent-Šubarov

  Mladý tridsaťročný evanjelický kňaz a veršovec Štefan Valent-Šubarov bol okupantom zavraždený neďaleko Hajdušice 13. apríla 1941, v prvých dňoch okupácie Juhoslávie v druhej svetovej vojne. Nemecko na Juhosláviu zaútočilo 6. apríla 1941 a hneď vtedy si Štefan Valent-Šubarov zastal na čelo skupiny dobrovoľníkov. Velil im však iba jeden týždeň. Keď prišli do Banátu Nemci, stal sa prvou obeťou ich teroru. Vtedy, pred 80 rokmi uhasol jeden mladý život, a to práve v tú jar, keď chcel uzavrieť manželstvo so svojou snúbenicou Annou Bažovou zo Slovenska. Za dedinou, na mieste kde bol zastrelený, bol hodený do priekopy a až po vojne jeho telesné pozostatky boli prenesené do rodiska. Štefan Valent-Šubarov sa narodil 5. decembra 1910 v Laliti. Hajdušičania si uctili spomienku na svojho farára tým, že pomenovali jednu ulicu v dedine jeho menom a postavili pamätnú tabuľu v chráme.

 • Busta Adolfa Svätopluka Oswalda v Sriemskej Rači

  Slávnostný program s odhalením pamätnej busty Adolfa Svätopluka Oswalda, Slováka, ktorý zahynul v Srbsko-tureckej vojne, v bitke pri Sriemskej Rači 4. júla 1876, prebiehal dnes napoludnie v tejto dedinke v hraničnom pásme s Republikou srbskou. Oswald bol členom dobrovoľníckych jednotiek v srbskej divízii Drina bojujúcej proti Osmanskej ríši. Finančné prostriedky na vypracovanie a postavenie pamätnej busty zabezpečil „Výbor pre postavenie pamätníka Adolfa Svätopluka Osvalda–Nový Sad" v čele s riaditeľom Archívu Vojvodiny Nebojšom Kuzmanovićom a mesto Sriemska Mitrovica. V tomto roku si pripomíname 145. výročie úmrtia Adolfa Svätopluka Osvalda a tento pamätník by podľa slov účastníkov dnešnej oslavy mal byť aj určitousi metaforou a symbolom srbsko-slovenského priateľstva, ktoré má hlboké korene, ktoré zaväzujú aj súčasníkov pestovať a prehlbovať tie vzťahy. Pamätník spoločne odhalili štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Srbska Nemanja Starović a veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku J.E. Fedor Rosocha.

 • IN MEMORIAM – za Jurajom Andom

  Vo veku 55 rokov nás nečakane opustil historik, muzeológ a etnograf Juraj Ando z Békešskej Čaby. A len prednedávnom, v auguste tohto roku získal pri príležitosti maďarského štátneho sviatku rytiersky kríž Záslužného radu Maďarska za prácu vykonanú pre rozvoj a úspešné fungovanie Múzea M. Munkácsyho v Békešskej Čabe.

 • Úspech petrovských filatelistov

  Poštové známky sú svedectvami našej minulosti, zároveň aj súčasnosti. Z nich sa možno všeličo naučiť, predstavujú bohatý zdroj poučenia a prezentujú aj naše historické a kultúrne dedičstvo. Tieto malé umelecké diela reprezentujúce krajinu, v detstve sme mnohí zbierali a mnohí to dodnes robia, aj keď je komunikácia poštou čoraz zriedkavejšia a poštových známok je čoraz menej. Filatelistických nadšencov to však neodrádza a takých máme aj v Petrovci, kde roky úspešne pôsobí Spolok filatelistov Báčsky Petrovec. Jeho členovia sú veľmi činní, zúčastňujú sa domácich a medzinárodných výstav a snažia sa do svojich radov prilákať aj nových členov, predovšetkým z radu mládeže a žiakov. Predseda klubu Rastislav Spevák sa aj tentoraz mal čím pochváliť. Na práve ukončenej medzinárodnej filatelistickej výstave NITRA 2021 na Slovensku, ktorá prebiehala v dňoch 16. 09. 2021 - 19. 09. 2021 získali dve medaily a paralelne ďalšie dve im udelili v slovinskom Kranji.

 • Novosadský veľtrh

  Partnerom tohtoročného 88. Medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu v Novom Sade, ktorý sa začal v sobotu a potrvá do 24. septembra, je Česká republika a na ňom sa spoločne predstavuje 13 českých spoločností. Českí podnikatelia sa od roku 2017 zúčastňujú poľnohospodárskeho veľtrhu v Novom Sade a v tomto roku ich spoločný stánok je v hale 1. „Chcel by som poďakovať organizátorom veľtrhu za možnosť byť partnerskou krajinou, ale aj za to, že v tejto ťažkej dobe, spôsobenej pandémiou koronavírusu, sa novosadskému veľtrhu podarilo zorganizovať podujatie s početnými vystavovateľmi a veľkým počtom návštevníkmi. Som rád, že Česká republika je partnerom poľnohospodárskeho veľtrhu, lebo to potvrdzuje aj dlhoročné priateľstvo medzi Srbskom a Českou republikou, ako aj spoluprácu českých odborníkov s kolegami zo Srbska. Želáme si, aby to tak bolo aj v budúcnosti, "- zdôraznil veľvyslanec Českej republiky v Srbsku Tomáš Kuchta.

 • Ruža Generál Štefánik

  Predseda Nitrianskeho klubu Spoločnosti M.R. Štefánika Ing. Ján Tancik, PhD, vo štvrtok 16. septembra 2021 navštívil Báčsky Petrovec a rodný Laliť a obom cirkevným zborom venoval sadenicu ruže, ktorá nesie meno Generál Štefánik. Vysádzanie tejto ruže, ktoré sa na Slovensku začalo roku 2019, ktorý vyhlásila Vláda SR za Rok Štefánika, spadá do spomienkového projektu STO RUŽÍ PRE ŠTEFÁNIKA. Projekt bol schválený Spoločnosťou Milana Rastislava Štefánika, ktorá sa rozhodla aj po roku 2019 pokračovať v akcii a ruže vysádzať aj v krajinách, v ktorých generál Štefánik zanechal hlbokú stopu. Veľkými písmenami sa zapísal aj do dejín vojvodinských Slovákov, čo by nám mali pripomínať aj dve ruže nesúce jeho meno. Jednu z nich dnes slávnostne zasadili v Báčskom Petrovci. V kostolnej záhrade usporiadali aj kratší program, v ktorom o živote Štefánika a o projekte sadenia ruží hovoril zborový farár Ján Vida.

 • Dni európskeho kultúrneho dedičstva

  Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) je podujatie, ktoré vzniklo z iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie. Koná sa každý rok v septembri v 49 štátoch Európy. Téma ročníka 2021 je "Dedičstvo pre všetkých". Tohtoročným programom sa má oslavovať spoločné dedičstvo Európy, ale aj naša rozmanitosť. Skúmanie bohatej mozaiky kultúr v Európe podporuje dôveru a porozumenie, väčšiu toleranciu a myslenie presahujúce národné hranice. Všetci z toho máme úžitok. Od roku 2002 Dni európskeho kultúrneho dedičstva prebiehajú aj v obci Báč. Včera v rámci podujatia Stredisko pre organickú výrobu zo Selenče a Klaster Dunav usporiadali okrúhly stôl Ekologická výroba a spracovanie liečivých, aromatických a koreninových rastlín a večer odznel duchovný koncert v chráme františkánskeho kláštora, na ktorom vystúpil aj cirkevný spevokol Ozvena evanjelického cirkevného zboru zo Selenče a komorný zbor Zvony zo Selenče, oba pod vedením Juraja Súdiho. Dnes na stredovekej báčskej pevnosti okrem iných vystúpila aj folklórna skupina Pramienok Základnej školy Jána Kollára zo Selenče a spojené súbory: Zbor Základnej školy Vuka Karadžića z Báča a Orchester Jána Kollára zo Selenče pod vedením Juraja Súdiho. Zajtra podujatie pokračuje športovým súťažením.

 • Obrazy z Dolnej zeme

  Univerzitný folklórny súbor Mladosť pri UMB Banská Bystrica zo Slovenska, ktorý sme včera s radosťou privítali v Báčskom Petrovci, ešte v roku 2017 do svojho repertoára, ako prvý a jediný súbor zo Slovenska postavil choreografie tancov Slovákov zo Srbska. V nasledujúcich rokoch sa postupne ten prvý programový blok systematickým výskumom rozširoval o nové časti a obrázky sa skladali jeden ku druhému. Tak vznikla forma tanečného divadla Obrazy z Dolnej zeme. V nej je dôraz kladený na prelomové obdobie pred a po I. sv. vojne, keď boli dolnozemskí Slováci odštiepení od materskej krajiny. Zostali však aj ďalej Slovákmi, príslušníkmi jedného národa, ktorého kultúru starostlivo zachovávali a zachovávajú a k slovenskej identite sa hlásia aj po troch storočiach. Aj to nám chcú povedať Obrazy z Dolnej zeme, ktoré predstavujú svojráznu poctu slovenskej kultúre zo Srbska, Rumunska, Chorvátska a Maďarska.

 • Súťaž triednych a školských časopisov

  Vypisujeme 20. ročník celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov „PRO SLAVIS 2021" pre žiakov materských škôl, základných škôl, špeciálnych základných škôl a školských zariadení, stredných škôl a škôl v zahraničí s výučbou jazyka slovenského. Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Dom Matice slovenskej v Žiline. Spoluorganizátori súťaže: Obvodný úrad Žilina – odbor školstva, Žilinský samosprávny kraj - odbor školstva, Matica slovenská Martin, Mesto Žilina. Cieľ súťaže: Podporiť a rozvíjať tvorivé aktivity detí a mládeže v oblasti literárnej tvorby. Do súťaže je nutné zaslať 3 rôzne čísla časopisov - periodikum vydaných v školskom roku 2020/2021, poprípade 2 čísla časopisov – periodikum do 31. októbra 2021.

 • Školička športu

  Vďaka dobrým výsledkom v práci s deťmi od predškolského veku, Školička športu v Kulpíne zotrváva už osem rokov. Za ten čas cez ňu prešlo vyše 300 detí. Zodpovedne a odborne s nimi pracujú manželia Teodora a Dragan Petej. Do školičky zapisujú deti od štyroch rokov, ktoré musia dobrovoľne prichádzať, musia byť dobrými žiakmi a byť samostatné, keďže rodič nemôže byť prítomný na hodine. Hodiny bývajú na odbornej úrovni, ale zároveň zábavné a plne prispôsobené týmto vekovým kategóriám. Deti si na hodinách zlepšujú fyzickú kondíciu, koordináciu a pohybové zručnosti. Dbá sa aj na zvládnutie vlastných emócií, na zlepšenie koncentrácie, komunikačných zručností a posilnenie sebavedomia. Učia sa aj pitnému režimu a zdravému stravovaniu. Raz do mesiaca ich navštevuje lekár, ktorý ich poprezerá a skontroluje zdravotný stav detí. Pre rodičov a všetkých záujemcov dnes v Školičke športu usporiadali deň otvorených dverí s ukážkovou hodinou s deťmi, ktoré školičku navštevujú. Bola to rovnaká radosť pre deti a rodičov.

 • Oslavy Dňa Padiny

  Padina si od 7. augusta a do 11. septembra rôznymi podujatiami pripomínala 215. výročie založenia osady. Oslavy vrcholili v sobotu 11. septembra bohatým záverečným programom, v rámci ktorého prebiehala slávnostná akadémia, prezentácia knihy Padinské svadobné zvyky a obyčaje autora Jána Kolárika a vydarená spoločná výstava olejomalieb padinského insitného umelca Martina Papa a carving majstra Pavla Chrťana z Kysáča.

 • Medzinárodné podujatie o živote dolnozemských Slovákov

  Už po 13-krát v Nadlaku v dňoch 9. – 12. septembra t. r. udelili Cenu Ondreja Štefanka a zrealizovala sa medzinárodná konferencia. To, čo bolo neobvyklé, je termín podujatia. Totiž v rokoch 2009 až 2019 tieto prebiehali v marci, lebo Ondrej Štefanko sa narodil 18. marca 1949. Vlani kvôli pandémii covidu19 konferencia sa neuskutočnila v plánovanom termíne 20. a 21. marca 2020, prestížne ocenenie bolo udelené v septembri, ale zborník prác takmer 300-stranový pod názvom Medzi ornamentom a umeleckým gestom (Výtvarné umenie a hudba dolnozemských Slovákov) vyšiel a účastníci tohtoročnej konferencie ho v tlačenej podobe aj dostali.

 • Oslavy v Dobanovciach

  V Dobanovciach si dnes 12.09.2021 pripomenuli 160. rokov príchodu Slovákov do tejto osady, 130 rokov založenia fílie a 100 rokov osamostatnenia SEAVC v Srbsku. Pri tej príležitosti tento malý cirkevný zbor usporiadal misijnú slávnosť, na ktorej sa zúčastnili predstavitelia cirkvi v čele s Jaroslavom Javorníkom, biskupom SEAVC v Srbsku, Igorom Feldym, seniorom Sriemskeho seniorátu a Jánom Vinkovičom, čestným seniorom a dlhoročným administrátorom tejto fílie Boľovského cirkevného zboru. Okrem cirkevných hodnostárov a domácich viery na dnešných oslavách sa zúčastnili aj predstavitelia lokálnej samosprávy a tiež Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM.

 • Pri nedožitých 65. narodeninách dona Turanského

  Zajtra, 12. septembra 2021 o 9:00 pri príležitosti nedožitých 65. narodenín Štefana Turanského bude slúžená svätá omša u Františkánov v Báči. Salezián kňaz ThDr. Štefan Turanský, PhD. sa narodil 11. septembra 1956 v Selenči. Po skončení gymnázia v Slovenskom ústave svätého Cyrila a Metoda v Ríme vstúpil v roku 1975 k saleziánom a 11. septembra 1976 zložil svoje prvé rehoľné sľuby. Prípravu na kňazstvo a teologické štúdiá si vykonával v Turíne a v Ríme a po jej ukončení ho 27. júla 1985 biskup Dominik Hrušovský vysvätil na kňaza. V roku 1990 odišiel pôsobiť ako salezián na Slovensko. Najdlhšie pobudol v Žiline, kde bol aj direktorom komunity. V roku 2001 získal na RKCMBF UK v Bratislave doktorát z posvätnej teológie. Don Štefan Turanský SDB zomrel nečakane 12. augusta 2020 vo veku nedožitých 64 rokov počas oddychového pobytu na Orave.

 • Jubileá Binguľčanov

  Korona prekazila Binguľčanom usporiadať vlani oslavu stého výročia organizovanej kultúrno-umeleckej činnosti a tak v tomto roku oslavujú dvojnásobné okrúhle jubileá: vlaňajšiu storočnicu a tohtoročnú 150-ročnicu narodenia zakladateľa a prvého predsedu spolku Beseda. Slovenský spolok Beseda, ktorý neskôr premenovali a v súčasnosti pôsobí pod názvom Slovenský kultúrno-umelecký spolok Milana Rastislava Štefánika, založil v roku 1920 evanjelický farár Fedor Ormis (26. február 1871, Revúca - 5. júl 1924, Binguľa). Pri príležitosti pripomínania si stého výročia založenia spolku, ale aj pri príležitosti 150 rokov od narodenia Fedora Ormisa, dnes položili kvety na jeho hrobku.

 • 25 rokov festivalu PDD

  Predstavením Kebab Slovenského vojvodinského divadla v réžii Svetlany Gaškovej zajtra, po desaťdňovej prestávke, budú pokračovať 26. Petrovské dni divadelné (PDD). V piatok a sobotu sa predstaví Staré divadlo Karola Spišáka z Nitry najprv s detským predstavením Stvorenie (scenár a réžia Magdaléna Miteva) a v sobotu s predlohou Doktor Faust v réžii Mareka Zákosteleckého. V nedeľu 12. septembra vystúpi Divadlo Akadémie umení v Banskej Bystrici s inscenáciou Naša trieda autora Tadeuzsa Stobodzianeka v réžii Ľuboslava Majeru. Desaťdňovej prestávke v programe tohtoročných PDD predchádzalo sprievodné podujatie – prezentácia publikácie Dvadsaťpäť rokov festivalu Petrovské dni divadelné autora Dušana Bajina. Do publikácie prispeli aj Vladislava Fekete, Annamária Boldocká Grbićová a Vladimír Valentík. Na prezentácii prítomných privítala riaditeľka Slovenského vojvodinského divadla Viera Krstovská, ktorá napísala aj úvodník do publikácie.

 • XVI. Deň kysáčskej sármy

  Spolok kysáčskych žien, ktorý si v tomto roku pripomína storočnicu činnosti, v nedeľu 5. septembra 2021 usporiadal XVI. Deň kysáčskej sármy. Podujatie tentoraz prebiehalo v Poľovníckom dome Bažant v Kysáči. S predajom sármy a koláčov, o ktoré stále vládne veľký záujem, sa začalo už predpoludním. Veď, kysáčska sárma je už chýrečná a stáva sa opravdivým tamojším lokálnym brandom. Deň kysáčskej sármy, ktorý si Spolok kysáčskych žien vedený predsedníčkou Ľudmilou Berédiovou Stupavskou pred šestnástimi rokmi zaznačil do kalendára pravidelných podujatí, v septembri do Kysáča priláka početných labužníkov. Sárma pečená v sedliackej peci je skutočne opravdivou špecialitou.

 • Výzva na účasť na 29. festivale Rozspievané klenoty

  Dom kultúry 3. októbra z Kovačice vyzýva deti od 7 do 10 a 11 do 14 rokov, aby neváhali a zúčastnili sa Vojvodinského festivalu slovenských ľudových piesní v prednese detí Rozspievané klenoty 2021.Prosíme odborných pracovníkov základných škôl, prípadne spolkov alebo združení, aby nám najneskoršie do 4. októbra t.r. zaslali písomnú prihlášku. Taktiež treba i telefonicky potvrdiť účasť jedného speváka zo svojho prostredia vo veku 7 do 10 rokov a jedného mladého speváka od 11 do 14 rokov v záverečnej – finálovej časti festivalu, ktorá sa bude konať v sobotu 23. októbra 2021 v Dome kultúry 3. októbra v Kovačici.

 • 14. Detská svadba

  Ako to už tradícia nakladá, v poslednú nedeľu letných prázdnin, po ročnej prestávke, sme sa v Kovačici znovu hrali na Detskú svadbu. Celé letné prázdniny sa deti rôznych vekových kategórií, od škôlkarov po stredoškolákov, pod bdelým okom Pavla Baláža, stretali na nádvorí MS kde spolu tancovali, spievali a tak sa chystali na tohtoročný program 14. Detskej svadby. Vo štvrtok pred svadobnou nedeľou družbovia pozvali hostí a veselica mohla byť. Zaplánované bolo letné javisko na nádvorí MS, ale kvôli počasiu, po prvý krát odkedy sa toto podujatie organizuje, hostia boli privítaní v sieni Doma kultúry 3. októbra, za čo patrí vďaka riaditeľovi Jánovi Tomášovi za jeho ústretovosť.

 • Deti deťom

  Združenie petrovských výtvarných umelcov (ZPVU) zrealizovalo projekt spojený s detským výtvarným táborom na ktorom 19. júna 2021 deti kreslili slovenské motívy na miniatúry, plátenné tašky a drevené lopáriky. Na tábore sa zúčastnilo zo 30 detí vo veku 12-18 rokov zo škôl a združení z Petrovca, Magliću, z Kulpína a Selenče. Jedno teplé sobotné odpoludnie deti a ich učitelia vyfarbovali slovenské ornamenty a krásne umelecké diela, ktoré vznikli sa predávali počas Slovenských národných slávností na Jarmoku umenia v Báčskom Petrovci. Zárobok z predaja bol určený združeniu Objatie/Zagrljaj z Kulpína a združeniu detí s osobitnými potrebami MY z Petrovca. Kulpínskemu združeniu v týchto dňoch odovzdali 6.450 dinárov a tiež zvyšné umelecké práce. „Bolo nám potešením urobiť radosť deťom a vedeniu tohto združenia, ktoré vedelo oceniť naše úsilie," povedala predsedníčka ZPVU Mária Struhárová odovzdávajúc pomoc predsedníčke združenia Objatie Jarmile Zelenákovej.

 • Rozlúčka v ambasáde SR v Belehrade

  Igor Vencel je slovenský diplomat, ktorý vyše štyroch rokov pôsobil v Srbsku ako zástupca vedúceho na slovenskom veľvyslanectve v Belehrade. Do našej krajiny prišiel po štyroch predchádzajúcich misiách, kedy bol vyslaný na multilaterálnu diplomaciu pri bezpečnostných organizáciách. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky, najmä v reforme bezpečnostného sektora. V New Yorku pôsobil ako zástupca stáleho predstaviteľa pri Stálej misii Slovenska pri OSN, kde sa aktívne zapájal do organizovania rôznych akcií. Podobne aj počas svojho pôsobenia v Srbsku bol účastný na podujatiach, ktoré organizovalo slovenské veľvyslanectvo v Belehrade, ale aj v akciách v našich slovenských prostrediach. Medzi jeho posledné aktivity medzi Slovákmi v Srbsku možno zaradiť Predslávnosťové dni v Kulpíne 2021 a nedávne rozdelenie balíčkov pre prvákov v matičnom ústredí v Petrovci.

 • Otvorený list Národnostnej rade a autorom otváracieho programu SNS 2021

  V roku 2018 zhromaždenie AP Vojvodiny schválilo na návrh pokrajinskej vlády deň keď sa konajú naše slávnosti, za deň slovenskej národnostnej menšiny... Tohto roku v auguste sme sa po dvoch rokoch tešili na SNS 2021 s bohatou kultúrno-umeleckou, hudobnou, zábavnou a športovou náplňou a okrem domácich a hostí z našej Vojvodiny či Srbska vítame tu i početných hostí zo Slovenska, ale i zahraničia, rodákov a známych a máme radosť stretať sa a kvitovať našu činnosť a úspechy. Všetci sa tešia na toto stretnutie, na bohatú náplň rôznych programov, stretnutí a dianí. A tak bolo aj tohto roku vyjmúc spomínanú prestávku v čase nešťastnej korony, ktorá nás presvedčila, čo nám vlastne slávnosti znamenali v minulosti a čo znamenajú dnes...

 • IN MEMORIAM – Ondrej Ivičiak

  Pred dvomi týždňami, na Slovenských národných slávnostiach sa tešil z ľudí, zo stretnutí, z hudby, spevu, tanca, krojov... Tie mal obzvlášť rád, rád aj slovenskú vzorku vyšíval. Slovenskí velikáni mu boli vzorom, zobrazoval ich aj na svojich drevorytoch. Pri slovenskej hudbe neraz stál a pospevoval si... A podobne ako v živote, veľa priateľov mal aj na sociálnych sieťach. Zdieľal s nimi svoje dojmy. Tak po skončení slávností na svojom profile na facebooku napísal: „Máme nádej, že to bude o rok lepšie, hoci to už asi nikdy nebude ako to bývalo." Žiaľ, veľký kus pravdy ukrýva tá jeho veta. Bude to iste inak a hlavne bude to už bez neho. Keby však bolo bývalo ešte inak, Ondrej Ivičak by o desať dní oslávil 68. narodeniny.

 • Divadlo ako životný údel

  V poradí 26. Petrovské dni divadelné otvoril nedeľňajší vstupný program Divadlo ako životný údel venovaný životným jubileám troch našich významných režisérov: Ľuboslava Majeru (70), Michala Babiaka (60) a Jana Čániho (50). V mene organizátora Slovenského vojvodinského divadla najprv sa prihovorila riaditeľka Viera Krstovská a potom už javisko patrilo hercom Jánovi a Zuzane Častvenovcom, Viere Dorčovej Babiakovej a Miroslavovi Babiakovi. Scenáristkou a režisérkou tohto vydareného večierka bola Katarína Melegová Melichová, ktorá dobre pozná divadelnú púť všetkých troch jubilantov, s každým aj herecky spolupracovala a vedela teda správne vystihnúť dôležité medzníky a emblémové predstavenia každého z nich. Herci na scéne, ktorá je počas Petrovských dní divadelných vyhradená pre profesionálne divadlá, tiež profesionálne zahrali svoje úlohy.

 • IN MEMORIAM – Ján Kmeťko

  Keď odchádzajú ľudia v produktívnom veku je to veľká strata. Keď odchádzajú tí, čo nám chceli celých seba dať – je to tragédia, trúchlohra, končiaca pádom hlavného hrdinu. Padol ešte jeden z nich. Po dlhej a ťažkej chorobe vo veku nedožitých 53 rokov dohral svoju poslednú pozemskú životnú úlohu a opustil javisko Ján Kmeťko z Pivnice. Pobral sa za svojim mladším divadelným kamarátom, 51-ročným Jožkom Chrčekom, popredným hercom, tiež členom Ochotníckeho divadla Janka Čemana z Pivnice, ktorý ho predišiel do večnosti pred necelými dvomi mesiacmi 5. júla 2021.

 • Náš Ľubo, sedemdesiatnik

  „Celá moja divadelná estetika je postavená na chudobnom divadle. Zjednodušujem po maximum, aby podstata vyšla na povrch. Aby sa paradoxne, bohatstvo stvorilo z ničoho. Programovo chcem mať na javisku čím menej, potom maximálne angažujem svoju predstavivosť, fantáziu a vymýšľam si veci nezvyčajné, nerád chodím vychodeným chodníkom." Tak hovorí náš Ľubo. Alebo, ako ho hostia zo Srbského národného divadla z Nového Sadu včera na večierku oslovovali: „náš Majera". Rovnako tak si ho privlastňujú aj početné ďalšie profesionálne divadlá v Srbsku a na Slovensku. No, iste je to predovšetkým náš Ľubo, Petrovčan, ktorý z Petrovca nikdy natrvalo neodchádzal, ktorému rodisko a rodinné putá nedovolili odísť. Večierkom k sedemdesiatke Ľuboslava Majeru, na ktorom bola prezentovaná monografia Ľuboslav Majera režisér autora Aleksandra Milosavljevića a otvorením výstavy Majera autorky Miroslavy Blažićovej sa včera v Slovenskom vojvodinskom divadle (SVD) v Báčskom Petrovci neoficiálne začali 26. Petrovské dni divadelné (PDD). Oficiálne budú otvorené zajtra o 19.h

 • XIV. ročník Detskej svadby

  „My, deti - účastníci Detskej svadby, pozývame Vás na naše tradičné podujatie Detská svadba v Kovačici – XIV. ročník, ktorá sa uskutoční dňa 29. augusta 2021 na nádvorí Miestneho spoločenstva, Masarykova 69. Natancované peniaze s mladou odovzdáme vrstovníkom, ktorým budú najpotrebnejšie 06.12.2021 na Mikuláša," takto účastníci podujatia Detská svadba, pozývajú všetkých záujemcov o tradíciu a ľudí dobrej vôle stráviť nedeľné odpoludnie v Kovačici, kde pred programom Detskej svadby v Galérii Babka o 16. hodine usporiadajú vernisáž výstavy Bola raz jedna Bibiana. Detská svadba bude pokračovať hneď po vyhodnotení detských prác na tejto výstave.

 • Balíčky pre 302 prvákov

  V Srbsku máme 17 základných škôl v ktorých sa vyučuje po slovensky, z čoho v štyroch školách výučba prebieha iba po slovensky. Čisto slovenské školy sú v Padine, Jánošíku, Hložanoch a v Selenči. V ostatných školách sú okrem slovenských ešte aj srbské alebo inorečové oddelenia. V tomto školskom roku do slovenských tried je zapísaných 302 prváčikov. Taký počet balíčkov dnes v ústredni Matice slovenskej v Srbsku (MSS) v Báčskom Petrovci predseda našej strešnej organizácie Branislav Kulík odovzdal predstaviteľom základných škôl. Ide o projekt ktorým MSS prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí zo Slovenskej republiky získala 10 tisíc eur na podporu nášmu školstvu. Materská krajina nám túto pomoc poskytuje od roku 2014, v bežnom roku je to teda už ôsmykrát. Na dnešnej malej slávnosti odovzdávania balíčkov o projekte a jeho význame hovorili Branislav Kulík, predseda MSS, Igor Vencel, zástupca veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku a Janko Havran, podpredseda MSS pre Sriem.

 • Domovníci Štefan a Mária Kaňovci

  Prázdniny sa pomaly končia a školský zvonec len čo nezazvoní. Prípravy na nový školský rok kulminujú. V týchto dňoch plné ruky práce majú aj školníci a upratovači. Školníci, ktorí mnohým generáciám petrovských gymnazistov natrvalo zostali v pamäti sú Mária Kaňová a Štefan Kaňa. Boli viac než školníkmi, boli aj domovníkmi, boli organickou zložkou gymnázia a o gymnaziálnu budovu sa starali ako o vlastný dom. Mária nastúpila do práce pred 70 rokmi, v roku 1951 a Štefan na gymnáziu pracoval od roku 1946. O tejto manželskej dvojici v gymnaziálnej Pamätnici II, ktorá vyšla v roku 1979 pri príležitosti 60 rokov gymnázia v Petrovci v stati Rozlúčkové slová Samuel Spevák píše:

 • UNESCO a Slovenské insitné maliarstvo v Srbsku

  Prezident Srbska Aleksandar Vučić, minister zahraničných vecí Srbska Nikola Selaković a podpredsedníčka vlády a ministerka kultúry Srbska Maja Gojkovićová sa zhodli aby Srbsko v roku 2022 aj úradne navrhlo Slovenské insitné maliarstvo v Srbsku na zápis na UNESCO-vu listinu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. Hovorí Pavel Babka, majiteľ Galérie Babka z Kovačice, ktorý doteraz v tom smere urobil významné kroky. Nadácii Babka Kovačica a jej zakladateľovi Pavlovi Babkovi bola preto zverená aj úloha do 1. októbra 2021 prichystať predbežný návrh nominácie, ktorý ďalej pre zápis na UNESCO listinu úradne spracuje Stredisko pre nehmotné kultúrne dedičstvo Srbska. Keďže UNESCO-ve kritéria sú prísne a konkurencia je silná, organizátori sa rozhodli usporiadať okrúhly stôl. Na ňom budú odborníci zo Srbska a Slovenska spoločne analyzovať akým spôsobom možno slovenské insitné umenie v Srbsku, ako špecifický prvok nehmotného kultúrneho dedičstva, chrániť a zosúladiť s programami UNESCO. Okrúhly stôl by mal prebiehať 27. septembra 2021 na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade a 28. septembra 2021 v Kovačici a na ňom sa zúčastnia významní etnológovia, historici, historici umenia, sociológovia, kulturológovia... zo Srbska a Slovenska.

 • Košeľa s predkom

  Výstava Predok - symbol etnickej identity vojvodinských Slovákov nainštalovaná je v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci a možno si ju obzrieť do 29. októbra 2021. Vznikla spoluprácou Múzea vojvodinských Slovákov a Múzea Vojvodiny z Nového Sadu a autormi výstavy sú Katarína Radisavljevićová z Múzea Vojvodiny a etnológ Marijan Pavlov, spolupracovník Múzea vojvodinských Slovákov. Výstava je venovaná doplnku, ktorého použitie v tradičnom mužskom odeve vojvodinských Slovákov nie je dlhotrvajúce, ale časom sa táto dekorácia na košeli stala rozpoznateľným symbolom ich etnickej identity. Slovenskú košeľu, teda košeľu s predkom, spoznáme podľa vyšívanej prednej časti (predka), ale aj vzpriameného goliera, tzv. ruského, ktorý sa zapínal na boku. Predky sa dali vyrobiť dvoma spôsobmi - vyšívaním a tkaním. Ručná výšivka sa stala národným a zjednocujúcim prvkom a sviatočný ľudový odev znakom, ktorý predstavuje národnú myšlienku. Košele s predkom sa nosili počas rôznych osláv, počas volieb, ale aj počas rodinných stretnutí. Vystavené sú predky a košele s predkom, ktorých výzdoba je vyrobená nasledujúcimi technikami: tkaním, krížikovým stehom, plnou a ažúrovou výšivkou, plochým saténovým stehom a štikovaním.

 • IN MEMORIAM – Viera Fajndovićová Súdiová

  Po dlhej a ťažkej chorobe a po nedávno oslávených 73. narodeninách, z týchto pozemských krážov sa pobrala akademická maliarka Viera Fajndovićová Súdiová. Narodila sa 12. augusta 1948 v Báčskom Petrovci. V Belehrade skončila školu designu – textilný smer a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave vyštudovala monumentálne maliarstvo. Bola členkou Združenia úžitkových umelcov Srbska v Belehrade. Pôsobila ako samostatná maliarka a žila v Kysáči s manželom Milanom Súdim, tiež akademickým maliarom. V Kysáči bude zajtra o 16.h aj pochovaná.

 • Dvadsať rokov Komorného zboru Musica viva

  Komorný zbor Musica viva a jeho umelecká vedúca Mariena Stankovićová Kriváková boli na XXV. Slávnostnom zasadnutí Zhromaždenia Matice slovenskej v Srbsku ocenení osobitnými uznaniami za úspešnú a dlhoročnú umeleckú činnosť. Slávnostné zasadnutie prebiehalo v rámci Slovenských národných slávností 2021, na ktorých zbor svojim spevom tentoraz otvoril tri podujatia: Zhromaždenie MSS, prezentáciu nových kníh dolnozemských autoriek a stretnutie učiteľov. Predtým vystúpil aj na programe K storočnici Spolku petrovských žien a tiež na tohtoročných Predslávnosťových dňoch v Kulpíne (PDvK). Pozvania neodmietal, kde ho pozvali, tam išiel. A tak už dvadsať rokov spevom ozvláštňoval mnohé podujatia, pričom veľa dával a málo žiadal. Počas svojho dvadsaťročného pôsobenia bezpochyby mal svoje plné opodstatnenie v mozaike kultúrneho života vojvodinských Slovákov. Jeho dirigentka dve desaťročia vynakladala veľké úsilie na afirmácii zboru, rozšírení repertoára, zabezpečení finančných prostriedkov... Pracovala tiež 31 rokov v Základnej škole Jána Čajaka, kde od začiatku a do odchodu do dôchodku nacvičovala aj žiacky chór.

 • Pocta Srbom na Slovensku

  Na Karadžićovej ulici v bratislavskom Starom Meste odhalili 18. augusta 2021 zrekonštruovanú pamätnú tabuľu významnému srbskému literátovi, kodifikátorovi súčasného srbského jazyka Vukovi Stefanovićovi Karadžićovi. „Táto pamätná tabuľa informuje slovenských občanov, ako aj mnohých zahraničných i domácich turistov, kto bol Vuk Karadžić a aké silné styky si vybudoval so Slovákmi, najmä s Ľudovítom Štúrom, reformátorom slovenského jazyka. Tisíce rovnakých slov sa tak stali historickým dedičstvom, na ktoré môžu byť dva národy hrdé," uvádza sa to na webovej stránke srbského veľvyslanectva v Bratislave. Slávnostného aktu sa zúčastnili starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová a veľvyslanec Srbskej republiky prof. Dr. Momčilo Babić. Srbský veľvyslanec Momčilo Babić bol v pondelok 16. augusta pri príležitosti zasadenia Stromu pokoja vo Veľkom Mederi a pripomenutia si stého výročie úmrtia srbského kráľa Petra I. Karađorđevića ocenený medailou Strom pokoja za zásluhy o podporu mieru, porozumenia a priateľstva medzi národmi.

 • V medovníkovej chalúpke

  Pravidelne na záver Slovenských národných slávností sa predstavujú tí najmladší. Tak bolo aj v nedeľu 15. augusta 2021, keď na ihriskách Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci usporiadali galakoncert detských folklórnych súborov a hudobnej skupiny. V programe pod názvom V medovníkovej chalúpke vystúpili malí folkloristi a hudobníci z Petrovca, Kysáča, Kulpína, Erdevíka, Starej Pazovy, Padiny a Selenče. Účastníkov pozdravili Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM a Branislav Kulík, predseda MSS. Program moderovali Andrej Javorník, Lenka Hodoličová, Ksenia Vujačićová a Milan Hemela. Na záver všetci účastníci spoločne zaspievali Po nábreží...

 • IN MEMORIAM – Samuel Medveď

  Zúfalo vyznievala zhudobnená báseň Andreja Sládkoviča „Hojže Bože..." ktorú pred piatimi rokmi na Petrovských dňoch divadelných 2016 acapella zaspieval Samuel Medveď: ...každý svojou pošiel stranou/hnaný žitia nevoľou;/v osamelých sa havranov/zmenil kŕdeľ sokolov!... a zúfalo smutne zaznela aj správa, že profesor slovenčiny, ochotník, herec, režisér, hudobný skladateľ, športový spravodajca... Samuel Medveď pred pár dňami pošiel akousi svojou stranou. Bez návratu. Narodil sa 7. októbra 1958 v Báčskom Petrovci a pochovaný bude 18. augusta o 13:00 na petrovskom cintoríne.

 • IN MEMORIAM – Jaroslav Pap

  Jeden z najlepších vojvodinských fotoreportérov Jaroslav Pap zomrel náhle 16. augusta 2021 v poľovnom revíri „Kazuk" neďaleko Somboru. Jaroslav Pap sa narodil 7. júna 1957 v Laliti, kde ukončil základné školenie, kým to fotografické absolvoval v Novom Sade. Vyše 25 rokov bol fotografom v NVU Dnevnik, čo vplývalo na rozvoj jeho fotografickej cesty, od fotoreportéra po redaktora fotografie. Jeho fotky si svoje miesto našli v známych európskych časopisoch. Vystavoval doma a v zahraničí. Získal prestížne ocenenia od tlačových agentúr TANJUG a BETA a je aj laureátom prestížnej ceny YU PRES FOTO a českej ceny MYSLIVOSŤ. Niekoľkokrát bol vyhlásený za fotoreportéra roka v žánroch spravodajskej fotografie.

 • Program na Námestí slobody

  V piatok na Námestí slobody v Báčskom Petrovci prebiehal zábavný večierok, na ktorom vystúpili Natanael Fiala, Lego duo & Nina, Sava Vuković a Sergej Ćetković. V sobotu popoludní, v rámci Jarmoku umenia usporiadali tam detský a mládežnícky program a večer javisko na Námestí slobody patrilo Pazovským kacúrom. Ponúkame niekoľko záberov mladého fotografa Juraja Speváka.

 • Ľudová klenotnica – nevysychajúca studnica

  V sobotu večer na ihriskách Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci prebiehal gala koncert tohtoročných slovenských národných slávností. Vystúpili viaceré naše folklórne súbory, tanečné skupiny a hudobníci. Pred oficiálnym začiatkom programu sa prihovorili Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM, Branislav Kulík, predseda MSS a Milan Ján Pilip, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Program moderovali Martina Benková a Malvína Zolňanová.

 • XXV. Slávnostné zasadnutie Zhromaždenia MSS

  V rámci Slovenských národných slávností sa tradične stretajú aj matičiari. Na tohtoročnom XXV. Slávnostnom zasadnutí Zhromaždenia MSS sa zúčastnili predstavitelia z dvadsiatich miestnych odborov, ktorí si vypočuli príhovor predsedu MSS Branislava Kulíka, po čom nasledovalo udelenie uznaní Matice slovenskej v Srbsku a udelenie Plakety Dr. Janka Bulíka najúspešnejšiemu slovenskému športovcovi za rok 2020. Tentoraz Plaketu odovzdali Marekovi Medovarskému z Báčskeho Petrovca a uznanie Čestný člen Matice sa dostalo Kataríne Kunčákovej, tiež z Petrovca.

 • Zlaté nite slovenskosti z vienka národnosti

  Vstupný program Slovenských národných slávností 2021 aj v tomto roku prebiehal v sieni Slovenského vojvodinského divadla. Tohtoročné slávnosti slávnostne otvoril Igor Mirović, predseda vojvodinskej vlády. Zdôraznil, že ide o najdôležitejší národný, kultúrny a duchovný prejav Slovákov v Srbsku. „Význam Slovákov v etnickej, kultúrnej a konfesionálnej rozmanitosti Vojvodiny a Srbska, na ktorú sme všetci hrdí, je výnimočný a tradícia, zvyky, svojská kultúra, známe maliarstvo, krásne kroje a príslovečná usilovnosť a pracovitosť Slovákov sú jedny z najkrajších príznačností našej rozmanitosti - na čo sme mimoriadne hrdí, "povedal Mirović a pripomenul, že od roku 2018 Zhromaždenie AP Vojvodiny na návrh pokrajinskej vlády vyhlásilo deň slovenských národných slávností za Deň slovenskej národnostnej menšiny, ktorý sa pravidelne oslavuje a srdečne zablahoželal k sviatku. V mene organizátorov sa prihovorili Ján Šuľan, zástupca predsedu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, Branislav Kulík, predseda Matice slovenskej v Srbsku a Libuška Lakatošová, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

 • Pro Cultura Slovaca 2021

  Cenu Pro Cultura Slovaca v r. 2021 získali: Doc. Dr. Dagmar Mária Anoca z Rumunska, Mgr. Mária Katarína Hrkľová zo Slovenska a Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika zo Srbska. Tak rozhodla porota v zložení: Hajnalka Krajčovičová — vedúca Domu slovenskej kultúry v Békešskej Čabe, Katarína Szabová Tóthová – predsedníčka Kultúrneho výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Mgr. Bianca Unc — generálna tajomníčka Demokratického zväzu Slovákov a Čechov z Rumunska (DZSČR), Vladimír Francisty — riaditeľ Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov (ÚKVS), PhDr. Branislav Kulík — evanjelický farár, predseda Správnej rady ÚKVS, doc. PhDr. Boris Michalík, PhD. — vysokoškolský pedagóg, kulturológ a odborník na oblasť kultúry dolnozemských Slovákov a predseda poroty Mgr. Pavel Hlásnik, podpredseda DZSČR, ktorý včera v slávnostnej sieni petrovského gymnázia prečítal zdôvodnenie rozhodnutia poroty. Laureátom blahoželali: Milan Ján Pilip, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová.

 • Čaro štetca 10

  Pravidelná spoločná výstava členov Združenia petrovských výtvarných umelcov Čaro štetca sa tohto roku uskutočňuje desiatykrát. Na tejto jubilejnej výstave, ktorú včera otvorili, sa s jedným alebo dvomi obrazmi predstavuje až 30 maliarov. Výtvarníkov a hostí na vernisáži privítala predsedníčka združenia Mária Struhárová, tiež aj Savo Spremo, vlastnú báseň List láske prečítala Alexandra Muchová a o vystavených prácach sa zmienil výtvarný kritik Vladimír Valentík. "Ak na prvej výstave dominovala krajinomaľba a znázornená ľudská figúra bola zriedkavá, tu sa, zrejme, udial posun, lebo ľudské figúry a portréty na výstavách Čaro štetca už nie sú zriedkavé, hoci krajinomaľba aj naďalej zachovala popredné miesto, keď ide o výber zvolených motívov," uviedol Vladimír Valentík. Vernisáž piesňami ozvláštnila mužská spevácka skupina KUS Petrovskej družiny pod vedením Ondreja Maglovského a výstavu otvorila predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová. Výstava je nainštalovaná v turistickej organizácii v Báčskom Petrovci, kde si možno kúpiť aj zaujímavé umelecké predmety (tašky, lopáriky a miniatúrky) a zisk z tohto predaja bude venovaný deťom s osobitnými potrebami.

 • Ocenená 250-ročná hložianska základná škola

  Na dnešnej slávnostnej schôdzi Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vyznamenali naše jubilujúce festivaly, spolky a vzdelávacie inštitúcie. Plakety NRSNM udelili dvom 50 - ročným festivalom: Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč zo Selenče a Folklórnemu festivalu Tancuj, tancuj... v Hložanoch, Oddeleniu slovakistiky na Filozofickej fakulte Novosadskej univerzity, zlatú plaketu získalo 100 – ročné Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu a Cenu Národnostnej rady udelili 250 - ročnej základnej škole Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch. Ceny odovzdala predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová a oceneným zablahoželala aj konzulka Slovenskej republiky v Srbsku Barbora Galovičová. V programe vystúpili akordeonista Vladimír Halaj, speváčka Iveta Kováčová za sprievodu svojho otca Samuela Kováča a najlepšia tohtoročná recitátorka v Srbsku Jana Rumanová zo Starej Pazovy. Moderátorkou na slávnostnom zasadnutí bola Martina Benková.

 • Odkaz ukrytý medzi lupeňmi

  Kvetmi, ale aj ich farbou možno vyjadriť cit, tá bohatá symbolika hovorí diskrétne, ale často hlasnejšie ako samy slová. Lupienky môžu povedať viac ako 1 000 slov, ale treba pochopiť, čo hovoria, aké odkazy nesú, či hovoria to isté žltý a biely narcis... Ktorý kvet vás pozýva na stretnutie, ktorým sa budí nádej a ktorým sa vyjadruje vďačnosť. Kniha Odkaz ukrytý medzi lupeňmi/Reč kvetov v Srbsku odhaľuje symboliku 101 kvetov, a ten ich ukrytý odkaz je vyjadrený v najkrajších výrokoch a veršoch srbskej literatúry. Prianie vydavateľa 4SE s. r. o. z Belehradu bolo, aby jazykom symbolov kvetov predstavil bohatstvo a duch srbskej kultúry, ale aj iných kultúr a preto sa kniha prekladá aj do iných jazykov. Okrem iného bola preložená do ruského a francúzskeho jazyka a v týchto dňoch vyšla aj v srbsko-slovenskej verzii. Ide o luxusnú knihu pre prieberčivého čitateľa, a najmä čitateľku, ktorá si v nej bude často listovať a zisťovať aký odkaz nesú jednotlivé kvety. Pritom si prečíta aj ten-ktorý citát. Všetky texty v knihe sú paralelne uvádzané v srbčine a slovenčine a tak aj názvy kvetov. Výber textov urobila Dubravka Savićová a do slovenčiny ich preložil Martin Prebudila s použitím prekladov Miroslava Demáka, Františka Lipku, Viery Prokešovej a Jána Stacha.

 • 130-ročnica petrovského kultúrno-umeleckého spolku

  Petrovská družina bola založená pred dvadsať rokmi, roku 2001. No dejiny tohto spolku ako inštitúcie s významným poslaním v našich osadách siahajú do roku 1891. Petrovčania sa vtedy začali organizovane stretávať s cieľom založiť si spevokol. No oficiálne povolenie na založenie Petrovského spevokolu bolo vydané až v roku 1901, keď úrady schválili stanovy spolku. Dovtedy však nesedeli jeho členovia so zloženými rukami, ale sa aktívne podieľali na tvorbe programov. Zo začiatku spievali iba muži, prevažne cirkevné piesne. Neskôr začali usporadúvať aj divadelné predstavenia a postupne sa ich činnosť rozrastala. Počas jestvovania svoje pomenovanie síce menili, ale ochota nikdy nechýbala. Tak sa podarilo zachovať spolok úctyhodných 130 rokov. Ani vlani, v období koronavírusu, Kultúrno umelecký spolok Petrovská družina neprestal so svojou činnosťou a folkloristi vystúpili na folklórnej šou Zem spieva. Najnovšie sme boli svedkami, že sa aj mužská spevácka skupina má čím pochváliť. Po viacročnej prestávke sa znova zhromaždili a pod vedením Ondreja Maglovského v nedeľu 8. augusta bravúrne zaspievali tri pesničky na otvorení výstavy Predok- symbol etnickej identity vojvodinských Slovákov v Galérii Zuzky Medveďovej.

 • Predok-symbol etnickej identity vojvodinských Slovákov

  Tie naše rozpoznateľné slovenské dolnozemské košele s vyšívaným predkom nepochádzajú priamo z ľudovej tradície a ani z Dolnej zeme. Vznikli koncom 19. storočia na Slovensku v Martine. Vo vtedajšej rakúsko-uhorskej monarchii národne uvedomelí muži chceli nimi zjavne prejaviť svoju národnú identitu, dať najavo, že prislúchajú k slovenskému národu. Neboli však prevažne modré, aké sa v súčasnosti najviac vyšívajú, ale rôznofarebné. Vyšívaný predok na mužskej košeli sa zachováva dodnes ako symbol slovenskej etnicity a naši muži, ktorí sa po 300 rokoch vracajú na Slovensko, alebo odchádzajú do sveta, zase si nosia túto našu košeľu ako symbol, že sú Slováci z Vojvodiny. Vďaka pretrvávaniu vyšívaných košieľ, ako i samotnej výrobe košeľových predkov, kandidujú tieto košele na Zoznam prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva Srbska. Zo štyridsať krásnych vyšívaných košieľ, alebo vyšívaných „predkov", si možno obzrieť v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci. Výstavu otvorili včera a vznikla spoluprácou Múzea vojvodinských Slovákov a Múzea Vojvodiny z Nového Sadu.

 • Naša Knižnica – Náš Poklad

  Knižnica Štefana Homolu v Báčskom Petrovci je najväčšou knižnicou vo Vojvodine a Srbsku s väčšinovým fondom kníh v slovenskom jazyku. Pravdepodobne je aj najväčšou knižnicou mimo územia Slovenska s knižným fondom prevažne v slovenčine. Je najstaršou knižnicou založenou medzi vojvodinskými Slovákmi a jednou z najstarších na území Srbska. Zaujímavosťou je, že je táto knižnica dokonca staršia aj od novosadskej knižnice. V tejto súčasnej podobe Knižnica Štefana Homolu pôsobí od roku 1996, jej história je však 176-ročná a siaha až do roku 1845. V tom roku v auguste, vďaka Štefanovi Homolovi (1820-1881), vznikla v Petrovci Nedeľná škola a s ňou, ako jej súčasť, aj prvá knižnica s počiatočným fondom 150 kníh. Touto výstavou, ktorú odporúčame aj účastníkom Slovenských národných slávností, si naša najstaršia knižnica pripomína 175-ročnicu, ktorá sa vlani kvôli koronavírusu nemohla uskutočniť.

 • 26. Dožinkové slávnosti vo Vojlovici

  Včera a dnes vo Vojlovici prebiehali Dožinkové slávnosti venované poďakovaniu za úrodu obilia, ktorými si Vojlovičania, aj takýmto spôsobom, zachovávajú tradíciu predkov. Organizátormi podujatia sú SKOS Detvan, maďarský KUS Árona Tamásiho a Miestne spoločenstvo Vojlovica. Hlavnou atrakciou dnes bol krojovaný sprievod, v ktorom pochodovali, jazdili na koňoch a viezli sa na kočoch ulicami Vojlovice účastníci v ľudových krojoch. V defilé krojovaných účastníkov sa zúčastnili predstavitelia slovenského, maďarského a srbského spolku. Od rána svoje stánky tam mali aj združenia žien z južného Banátu.

 • Nový Sad – Bratislava, Nový duchovný most

  V Letnej čitárni Mestskej knižnice U červeného raka v Bratislave na sklonku júla predstavili dvojjazyčnú knihu Novi duhovni most/Nový duchovný most Nový Sad – Bratislava, 20 +20 zostavovateľov Zdenky Valentovej Belićovej a Miroslava Demáka. Ide o antológiu súčasnej lyriky, do ktorej je zaradená tvorba dvadsať členov Spolku novosadských spisovateľov (Društva novosadskih književnika) a rovnaký počet členov Klubu nezávislých spisovateľov zo Slovenska. Na prezentácii boli básne čítané po slovensky a srbsky a na nej sa zúčastnili: Judita Kaššovicová, Denisa Fulmeková, Elena Hidvéghyová – Yung, Dana Podracká, Juraj Kuniak, Erik Ondrejička, Ján Zambor, ako aj organizátori Miroslav Demák a Zdenka Valentová Belićová. Hudobným hosťom bol Miloš Železňák. Knihu vydal Spolku novosadských spisovateľov. Redaktorom vydania je Zoran Đerić. Počas návštevy Bratislavy Zdenke Valentovej Belićovej odovzdali cenu Bard roka združenia Pars artem.

urad

Letmo

Zlatko Benka (1951)
Najvyšší čas (úryvok)

Najvyšší čas je čas dnešný
čo dovoľuje klíčeniu
lomcovať nami ako víchor
Sebou už nemôžeme byť
nech dnešok
akokoľvek páchne zajtrajškom
Len skrze slovo sa púšťame na púť
na cestu mladučkú
kľukatiacu sa veselo
po veľkej dlani sveta
Do hlbokého snehu neba
raz navždy vyrúbanej
Najvyšší čas až zajtra
keď zo sna vystúpime
a rovno na dúhu

Posledné komentáre

Posledné články