Archív
Filter
 • Naša insita putuje do Viedne

  V dnešný deň pred 220 rokmi 12. januára 1803 cisárskym prípisom Slováci z Ečky dostali povolenie presťahovať sa do Kovačice na Vojenskú hranicu. Hneď po príchode založili si tam osadu, ktorú pomenovali Antalfalva (Antonova dedina), na počesť Jozefa Antona (Habsbursko-lotrinského). Takto sa začala história Kovačice, ktorej však dejiny siahajú hlbšie do minulosti, cez Bardáň a Ečku. Pri príležitosti tohto jubilea, Galéria Babka Kovačica usporiada 19. januára 2023 vo Viedni výstavu obrazov, kde Kovačica bude predstavená ako jedna z najvýznamnejších metropol insitného maliarstva vo svete. Vystavené budú obrazy ktoré preslávili Kovačicu a Slovákov zo Srbska v celom svete. Ide prevažne o obrazy strednej a najmladšej generácie maliarov, ktoré do dnes boli vystavené v komunitnom centre umenia Kalab v Bratislave. Výstavou vo Viedni si Galéria Babka Kovačica pripomína tiež 33. výročie založenia. Výstava bude nainštalovaná v Slovenskom inštitúte a potrvá do 14. februára.

 • Brehovčania, komuže to hráte

  Skupina Muzička z Bratislavy včera na YouTube zverejnili nový klip s piesňou Brehovčania, komuže to hráte a za 24 hodín klip si pozrelo vyše 2,4 tisíc návštevníkov. Zakladajúci člen Muzičky Tomáš Brunovský, primáš na husliach, ozrejmuje, že ide o ich spracovanie hudby dolnozemských Slovákov s dosť netradičným vizuálom. Po muzike z dolnozemských krážov už vraj dlho poškuľovali, a napokon dozrel čas. Radostne sa vrhli na „brehovské" piesne zo Slankamenských Vinohradov, ktoré podľa neho svojou pentatonickou melodikou nejedného našinca zavejú mysľou do Ázie. Aj harmónia brehovských piesní je podľa neho tiež poriadna exotika.

 • Kolovrat

  Kolovrat je staroveký symbol Slnka, ktorý nám poskytuje teplo a život a predstavuje zmenu k lepšiemu. Je symbolom nekonečna, cyklickosti a večného striedania svetla a tmy, dobra a zla. Kolovrat dáva ľuďom silu v tvorivej práci. Kolovrat bola tiež dôležitá pomôcka pri spriadaní nití našich mám a babičiek. Po Troch kráľoch sa s novým kolobehom prírody intenzívne rozbehávalo aj kolo nových prác. Medzi ne patrilo aj pradenie. S tým zasa súviseli priadky, ktoré bývali zakázané počas vianočných a novoročných sviatkov a pokračovali po sviatku Troch kráľov. Kolesá kolovratov sa počas fašiangov takmer neprestajne otáčali. Ženy sa na priadkach schádzali striedavo vo viacerých domoch a dievčatá sa stretávali obyčajne v jednom prenajatom dome, kde ich mohli navštíviť aj mládenci. Tieto stretnutia sa konali takmer každý večer, okrem soboty a nedele. Sobota bývala vyhradené pre kúpanie a nedeľa bola sviatočným dňom, v nedeľu sa pracovať nesmelo. Taký bol v minulosti spoločenský život, ktorý sa začínal začiatkom novembra a končil sa na konci fašiangov. Dievky a ženy s kolovratmi v rukách sa bežne stretávali na ulici.

 • Odišiel dedko holubár

  Nový Sad je od dnes chudobnejší o jednu zo svojich živých ikon, dedka holubára, ktorý roky kŕmieval vtákov v tomto meste. Jeho susedia hovoria, že Vladimir Simendić bol pilot na dôchodku, ktorý šíril lásku vlastným, jedinečným spôsobom. Viackrát som ho stretla a fascinovaná príbehom, niekedy som ho aj vyfotografovala. Nedal sa však rušiť, díval sa iba na holuby a úplne sa im venoval. Jedno stretnutie mi však bolo zvlášť zaujímavé. Čakajúc na autobus na zastávke v centre mesta, zrakom som vítala a vyprevádzala prichádzajúce vozidlá. Vo dverách jedného z prichodiacich autobusov spozorovala som dedka s dvomi taškami. Akonáhle vystúpil z vozidla nad ním sa odrazu, akoby odnikiaľ, akoby šibnutím čarodejným prútikom, objavil kŕdeľ vtákov. Okoloidúci boli zmýlení, no on sa pokojne vzďaľoval od zastávky a holuby ho nasledovali. Keď zastal a tašky zložil na zem, aj jeho operení kamaráti, sťa na povel, tiež zleteli dolu. Pochopila som, že tým autobusom pravidelne tam prichádzal a holuby na neho čakali. Alebo,... že by na diaľku cítili jeho lásku? Z tašiek začal vyberať krmivo a po chvíli spokojného pozorovania zobkajúceho kŕdľa, vzal tašky a šiel na ďalšie miesto, kde na neho iste netrpezlivo čakal ďalší kŕdlik.

 • Storočné kysáčske kostolné zvony

  V tomto roku si Kysáčania pripomínajú 250 rokov osídlenia Slovákmi. Prví Slováci evanjelici prišli do Kysáča roku 1773. V jubilejnom roku si budú pripomínať aj ďalšie okrúhle výročia. Napríklad, už o dvadsať rokov neskôr, roku 1793 urobili Kysáčania významný krok v prípravách na stavbu kostola, keď kúpili vyše 70.000 tehál z rozrúcaných vojenských špitáľov pri Futogu. O tom píše Ľudmila Berediová Stupavská v Národnom kalendári 2023. V monografii Kysáč 1773 – 2013 Mgr. Ondrej Marčok zhrnul údaje o duchovnom živote a v texte Z dejín Slovenského evanjelického a.v. cirkevného zboru v Kysáči píše aj o kostolných zvonoch. Podľa neho terajšie zvony boli zakúpené po I. svetovej vojne, asi r. 1922, pretože tie slúžiace pred I. svetovou vojnou boli odobraté vo vojne. Nové kostolné zvony boli pravdepodobne kúpené v Zemúne, do Kysáča boli dovezené 30. septembra 1923 a posvätené boli o týždeň neskoršie, 7. októbra 1923.

 • Nadčasový génius Nikola Tesla...

  Nikola Tesla zomrel pred 80 rokmi za záhadných okolností 7. januára 1943 v New Yorku. Celý jeho život bol vskutku opradený záhadami. Patril k záhadným vedcom, ale oveľa záhadnejšie sú jeho objavy. Obdivovaný i zaznávaný, ďaleko predstihoval svoju dobu. Doteraz vedci nedokázali pochopiť všetky jeho diela. Bol považovaný za vizionára. Celkovo si pripísal okolo 700 objavov, no väčšinu z nich si nestihol patentovať. Veľa objavov mu bolo odcudzených. Samotný Tesla vraj na tie krádeže reagoval slovami: Neľutujem, že mi ukradli moje idey, ľutujem len, že nemajú vlastné. Medzi jeho priateľmi bol aj známy srbský básnik Laza Kostić, ktorého srdce vášnivo zahorelo láskou voči tridsať rokov mladšej Lenke, sestre majiteľa kulpínskeho kaštieľa Djoku Dunđerského. Vedomý veľkého vekového rozdielu, Laza v zúfalstve chcel Lenku vyhnať zo svojich myšlienok a snov a v lete 1895 ju odporučil za manželku už vtedy svetoznámemu srbskému vedcovi Nikolovi Teslovi, ktorý žil v USA. Lenka by sa podľa básnikovho plánu tak vydala za rovnako hodného a inteligentného muža a bola by ďaleko od jeho očí, za oceánom.

 • Pravoslávne Vianoce

  Dnes je podľa staršieho – juliánskeho kalendára 24. decembra a pravoslávni veriaci, ktorí sa riadia podľa tohto kalendára, začínajú sláviť Vianoce. Podľa svetského kalendára (gregoriánskeho) je už 6. januára a podľa neho svätíme sviatok Troch kráľov. Pre evanjelikov je dnešný deň, ktorý je pomenovaný Zjavenie Pána mudrcom, posledným dňom vianočného obdobia, v tento deň sa už rozoberá vianočný stromček. U katolíkov sa vianočné obdobie končí prvou nedeľou po Troch kráľoch, keď sa slávi Krst Pána. V rovnaký deň keď sa teda u protestantov končí vianočné obdobie, u pravoslávnych sa ono iba začína a 6. január je pravoslávny Badnji dan čiže Štedrý deň. Po Štedrom dni, zajtra 7. januára bude Sviatok narodenia Ježiša Krista, Roždestvo Hristovo – Božić, teda Vianoce a v Srbsku je tento deň dňom pracovného voľna. Pravoslávnymi symbolmi Vianoc sú dub, ako posvätný strom, a oheň, ako symbol tepla, ktoré má hriať rodinu počas celého roka. Na dnešných podvečerných štedrovečerných bohoslužbách v kulpínskom pravoslávnom kostole, ktoré slúžil Branko Karać, pravoslávny kňaz v cirkevných zboroch Kulpín a Maglić, sa zúčastnili početné pravoslávne rodiny nielen z Kulpína. Po službách Božích všetci sa zhromaždili vôkol vatry v kostolnej záhrade. Pálili dubové konáre, ktoré podľa pomenovania Štedrý večer čiže Badnje veče menujú „badnjak".

 • 30 rokov Rádia Slovakia International

  V stredu 4. januára 2023 ubehlo 30 rokov od prvého vysielania z produkcie Krajanskej redakcie Rádia Slovakia International. Iba štyri dni po vzniku samostatnej Slovenskej republiky Slovenský rozhlas začal z Bratislavy vysielať pre zahraničie program Rádio Slovakia International (RSI). V tom čase neexistoval internet ani sociálne siete, a tak bolo toto krátkovlnné vysielanie jediným mediálnym spojivom medzi Slovenskom a diaspórou. Najprv RSI vysielal iba po slovensky, onedlho aj v anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom a neskôr i v španielskom jazyku. Táto programová služba RTVS dodnes v celom svete prezentuje Slovensko, jeho históriu, kultúru, prírodné krásy a sprostredkúva aktuálne dianie poslucháčom na celom svete. V redakcii okrem Slovákov pracujú aj Nemci, Rakúšania, Rusi, Belgičan, Rumunka a ďalší a v anglickej sekcii i redaktorka z USA. Ingrid Slaninková v slovenskej redakcii RSI pôsobí od zrodu tohto rádia. V relácii Streda s Inge informuje o živote a aktivitách krajanov a ich úspechoch v zahraničí. Často cestuje medzi krajanov a tak sa za tých 30 rokov zoznámila aj s mnohými dolnozemskými Slovákmi.

 • Samuel Zoch

  V dnešný deň pred 95 rokmi, v Bratislave zomrel Samuel Zoch (* 18. december 1882, Cerovo - † 4. januára 1928), slovenský evanjelický kňaz, verejný činiteľ, politik, cirkevný hodnostár, náboženský spisovateľ. Autor textu Martinskej deklarácie. Študoval na evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici a neskôr v Šoproni. Tu začal študovať Teológiu, ktorú absolvoval vo Viedni v roku 1905. Po skončení štúdia teológie roku 1905 sa stal kaplánom v Novom Sade a potom kratšie pôsobil aj ako administrátor v Kysáči. V roku 1907 bol zvolený za farára v Modre, tu prevzal správu evanjelického sirotinca.

 • Úspechy Michala Babiaka v Spišskom divadle

  Koncom júna si Spišské divadlo (SD) pripomenulo 65. výročie vzniku prvého profesionálneho divadla v Spišskej Novej Vsi a zorganizovalo prvý ročník galavečera Zlatá labuť, počas ktorého odovzdali ceny umelcom. Najlepšou inscenáciou sa na základe hodnotenia Umeleckej rady SD stala inscenácia Štúr v réžii Michala Babiaka. Riaditeľ Spišského divadla Radovan Michalov zároveň odovzdal dve ocenenia Igricov prsteň za celoživotné dielo a prínos k rozvoju Spišského divadla, Emilovi Spišákovi a Albínovi Medúzovi. Na základe diváckej ankety sa najobľúbenejšími hercami stali Mária Brozmanová a Dávid Szöke a top inscenáciou sezóny komédia Zdrhni pred svojou ženou v réžii Anny Šoltýsovej. Ceny na najlepší herecký výkon udelila aj Umelecká rada Spišského divadla. Získali ich Mária Brozmanová, ktorá v SD pôsobí už takmer 30 rokov a Pavol Gmuca za postavu Šepkára v inscenácii Štúr.

 • Ubúda nás

  Podľa prvých výsledkov sčítania obyvateľstva z roku 2022 v Srbsku žije 6,690.887 obyvateľov. V porovnaní so sčítaním z roku 2011 celkový počet obyvateľov sa znížil o asi pol milióna, presnejšie o 495.975, teda o 6,9 %. Pokles počtu obyvateľov bol zaznamenaný vo všetkých krajoch (okolo 10 %) okrem Belehradského regiónu, kde počet obyvateľov vzrástol o cca 1,6 %. Vo Vojvodine žije 1,749.356 osôb, čo je v porovnaní so sčítaním spred desať rokov menej o 182.453 obyvateľov. Báčskopetrovská obec má najnovšie 11.631 ( v roku 2011: 12 952), Kovačická 21.496 (v roku 2011: 24.249) a Staropazovská 62.645 obyvateľov (v roku 2011: 65.088). V Báčskopetrovskej obci, ktorá je väčšinovo slovenská, ubudlo 1.321 obyvateľov, v Kovačickej obci ubudlo 2.753, kým Staropazovská obec, ktorá je väčšinovo srbská, je chudobnejšia o 2.443 obyvateľov. Teda, úpadok počtu obyvateľstva je výraznejší v slovenských prostrediach. Také výsledky upozorňujú, keď však vieme, že veľký počet Slovákov sa vysťahoval do zahraničia v posledných rokoch a ešte vždy sú formálne obyvateľmi Srbska, pričom mnohí sa v zahraničí natrvalo plánujú osadiť, výsledky sú ešte viac alarmujúce.

 • Dve dámy, dve lingvistky

  V roku, s ktorým sa lúčime, dve Kulpínčanky oslávili osemdesiate narodeniny. Katarína Melichová sa narodila 26. marca 1942 a Ksenija Nakić životnú osemdesiatku oslávila pred niekoľkými dňami, v Štedrý deň, a teda narodila sa 24. decembra 1942. Katarína Melichová vyštudovala slovenčinu a Ksenija Nakić srbčinu. Obe vyučovali na kulpínskej základnej škole. Katarína Melichová, neskôr Damjanová, študovala slovenčinu najprv v Novom Sade a potom na Filozofickej fakulte v Belehrade. Ako mladá odborníčka kratšie pôsobila ako učiteľka slovenského jazyka na ZŠ Jána Amosa Komenského v Kulpíne a neskoršie ako lektorka a novinárka v Novosadskom rozhlase a potom v Prekladateľskej službe Zhromaždenia Vojvodiny. Zaznamenala bohatú činnosť v oblasti slovakistiky. Ksenija Nakić rod. Grujićová pôsobila ako odborná učiteľka v kulpínskej škole od 13. februára 1976, kde prednášala srbčinu a odkiaľ ju aj vyprevadili do dôchodku. Generácie žiakov si na ňu spomínajú ako na dobrú učiteľku a dobrú srbčinárku.

 • Vianočno-novoročný koncert KOS Jednota a hostia

  Kultúrno-osvetový spolok Jednota z Hložian usporiadal 28. decembra 2022 v hložianskom Dome kultúry vianočno-novoročný koncert. Okrem domácich spolkárov v programe vystúpil aj Folklórny súbor Vila z Nového Sadu a Kultúrno-umelecký spolok Petrovská družina z Báčkeho Petrovca. KOS Jednota sa predstavil s bohatým programom, v ktorom najprv vystúpili tí najmladší tanečníci. Nasledovali hudobné body, zaspievala Petra Dobríková a dievčenská spevácka skupina a prvá zostava tanečníkov predviedla dve choreografie: V Srnkovej krčme a Maškarná zábava. Staršia folklórna skupina Petrovskej družiny tancom a spevom návštevníkom sprítomnila tradíciu chmeľových oberačiek a ansámbel Vila z Nového Sadu vystúpil so srbskými ľudovými tancami.

 • Chránený strom brestovca

  V Novom Sade ulicu Modene zdobí chránený strom brestovca austrálskeho /koprivić, Celtis australis/. Ide o typickú stredomorskú rastlinu, ktorá rastie v podmienkach stredomorského a sub-stredomorského podnebia, rastie na teplých a slnečných stanovištiach, pri cestách a v záhradách, ale nájdeme ju aj v lesoch. Je to strom s dlhou životnosťou, schopný žiť viac ako 500 rokov. V Novom Sade je spomínaný brestovec vyhlásený za Pamiatkou prírody prvej kategórie. Odhaduje sa, že tento strom je starší ako 100 rokov a je pod ochranou štátu. Avšak, toho času je napriek všetkému veľmi ohrozený. Práce na výstavbe podzemnej garáže v ulici Modene sa začali. V podmienkach ochrany by mala byť povinná ochrana nadzemnej časti aj koreňa. Keďže korene stromu siahajú do veľkej šírky, kopaním v jeho blízkosti, sa iste poškodia. Poškodený je už aj jeho peň, na ktorom je veľká diera.

 • Oprava petrovského kostola

  Pomaly končíme rok 2022 a tak, ako sa roku 1822 končilo sa stavbou petrovského kostola, po 200 rokoch tento náš chrám Boží podstúpil generálnu opravu a na sklonku roka sa končilo s jeho dôkladnou rekonštrukciou. Podľa slov petrovského evanjelického farára Jána Vidu v 4. nedeľu adventú sa do kostola vrátili po 27. nedeliach, asi pol roka služby Božie prebiehali v zborovom dome. Rekonštrukciou bola zahrnutá výmena podlahy, hydroizolácia, strecha, vonkajšia omietka ako aj oprava organu a ďalšie drobné práce. Cirkevníci sa tak počas štedrovečerných služieb Božích mohli tešiť dvojnásobne: z radosti narodenia Spasiteľa, ako aj z majestátnosti tohto Božieho príbytku.

 • Štefanský program

  Včerajším Štefanským programom KUS Zvolen z Kulpína bilancoval tento svoj jubilejný rok. Počas celého roka si zvolenovci pripomínali 50 rokov obnovenej činnosti a za nimi je obdobie bohaté na vystúpenia, tak folklórnej, ako aj divadelnej odbočky. Snažili sa dôstojne a kvalitne prezentovať svoje prostredie a svoju činnosť. Podarilo sa im čiastočne renovovať miestnosti v ktorých sídlia a v týchto dňoch očakávajú aj vydanie publikácie o 50-ročnici obnovenej činnosti KUS Zvolen. Moderátorka Štefanského programu Viera Dorčová Babiaková stručne zhrnula polstoročie spolkovej činnosti a vyjadrila vďaku všetkým členom zaslúžilým za pretrvávanie spolku. Prečítala tiež state z pripravovanej monografie, ktorej autorkou je Katarína Pucovská a do ktorej svojimi autorskými textami prispeli aj ďalšie kulpínske novinárky a ohlásila aj prezentáciu tejto knihy už začiatkom roka.

 • Storočnica narodenia Anny Máľachovej Fajndovićovej

  Anna Máľachová sa narodila 27. decembra 1922, ako jedno zo šiestich detí v známej Máľachovej rodine v Báčskom Petrovci, ktorá sa zaoberala pestovaním chmeľu. Výtvarný talent zdedila, rovnako ako aj jej sestra Mária, po rodičoch – otcovi Tomášovi, ktorý sa venoval rezbárstvu a písaniu poézie, a mame Zuzane, ktorá sa venovala ručným prácam. Základnú školu a gymnázium ukončila v Petrovci. Vyštudovala slavistiku na Filozofickej fakulte v Belehrade a potom sa školila aj na Vyššej pedagogickej škole a na Umeleckej škole Kolarcovej univerzity v Belehrade. Sestra Mária bola insitná maliarka, kým Anna sa maliarstvu venovala ako školená maliarka. V rokoch 1948-1956 vyučovala výtvarnú výchovu na základných školách, najskôr v Pivnici a potom v Báčskej Palanke. Tam sa zoznámila s budúcim manželom. Od roku 1956 pôsobila ako výtvarníčka v slobodnom povolaní a robila aj ilustrácie pre slovenské časopisy.

 • Naše kalendáre na rok 2023

  Nazrime do niektorých našich najnovších ročeniek. V Národnom kalendári 2023 pri príležitosti osláv 250 rokov slovákov v Kysáči Ľudmila Berediová Stupavská píše o jubileu Kysáča. V úvode texte Z dejín 250 ročného Kysáča ozrejmuje: S magickou trojkou, ktorá má hlboký mystický význam, sa stretáme nielen rozprávkach, ale aj vo všetkých náboženstvách. V dejinách Slovákov sú početné historické udalosti, ktorých rok sa končí práve trojkou: 623 — vznik Samovej íše, 833 — vznik Veľkej Moravy, 863 — príchod Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, 843 — kodifikácia spisovnej slovenčiny, 1863 — založenie Matice slovenskej, 1993 — osamostatnenie Slovenska... ale i 1773 — príchod prvých Slovákov do Kysáča. Zakladateľ Pazovského kalendára Miroslav Demák ozrejmuje, že si v Pazovskom kalendári 2023 pozornosť zasluhujú autori literatúry faktu: Ľudmila Hurbanová a Zlatko Klátik. Slovenský svetový kalendár, okrem tlačenej podoby, vychádza aj elektronicky a Náš kalendár Slovákov v Maďarsku prináša 12 typických jedál Slovákov v Maďarsku. Najmladší Kovačický kalendár v treťom ročníku prináša aktuality z tejto našej banátskej osady, ktorá v roku 2022 oslavovala 220 rokov osídlenia Slovákmi.

 • Pastiersky list biskupa SEAVC v Srbsku

  Vítaj nám, Pane náš, ó, vítaj, Kriste milý,
  čo biedným požehnáš a slabým dodáš sily.
  Ach, požehnaj i nám a posilň pravde, v cnosti,
  vojď v duši naších stan a smutných rozradosti.
  Amen (Martin Rázus)

 • Vianočné trhy v Kulpíne

  Po päťročnej prestávke v Kulpíne znova prebiehali vianočné trhy. Predstavitelia Miestneho spoločenstva a dve šikovné Kulpínčanky: Anna Horvátová a Nataša Zimanová, si aj v tomto roku vymysleli predvianočnú akciu na "zohriatie sŕdc", chceli tak priniesť spoluobčanom z vôní, chutí a lásky Vianoc. Na trhoch sa predávali koláče, torty, vianočné ozdoby, víno, punč...a zneli aj krásne vinše a detský spev. Javisko najprv patrilo škôlkarom. Prvá sa predstavila skupina srbského oddelenia pomenovaná Sovice s vychovávateľkami Katarínou Kolárovou a Alexandrou Čipkárovou, po nich si na javisko zastali Hviezdičky s vychovávateľkami Annou Bovdišovou a Hanou Hanuľovou a potom dve pesničky, vianočné vinše a básničky predniesli Ježkovia, ktorých pripravili vychovávateľky Anna Vidová a Alexandra Pucovská. V pokračovaní programu javisko patrilo deťom z Detskej besiedky pri Slovenskom evanjelickom a. v. cirkevnom zbore v Kulpíne. Vedúce Tatiana Petrášová, Jarmila Melichová, Tatiana Sklabinská, Kristína Novakov a Miluška Petrášová ich nacvičili dve pesničky a krátku scénku s názvom Vianočná abeceda. Ďalšia skupina detí prichádzala z Nedeľnej školy z Kristovej duchovnej cirkvi, ktoré nacvičila Kristína Mamojková.

 • Dalmatínske piesne pre dušu v SVD

  Združenie juhobáčskych Chorvátov usporiadalo vo štvrtok 22. decembra 2022 v Slovenskom vojvodinskom divadle v Báčskom Petrovci krásny dobročinný vianočný koncert. Vstupné bol dobrovoľný príspevok a ten bol určený Združeniu osôb s invaliditou Objatie/Zagrljaj z Kulpína. Škoda len, že si viac dobrých ľudí nenašlo dnes podvečer čas – mali by dvojnásobný pôžitok: z krásnych dalmatínskych piesní s príchuťou mora, soli a lásky a pôžitok z dobrého skutku a pomoci blížnemu. Na koncerte vystúpila „klapa" Chorvátskeho kultúrno-osvetového spolku Jelačića z Petrovaradína s repertoárom dalmatínskych piesní a Komorný zbor Musica viva, ktorý šíril ducha štedrosti a lásky predvedením vianočných piesní. Aj keď išlo o humanitárny koncert, ale aj prvé verejné vystúpenie združenia Chorvátov z Báčskeho Petrovca, pozvanie na koncert ignorovali tak predstavitelia lokálnej samosprávy, ako aj naše strešné inštitúcie. Prvý rad predsa nezostal prázdny, sedeli tam Goran Kaurić , zástupca pokrajinskej tajomníčky pre kultúru, Lazar Cvijin, predseda Výkonného výboru Chorvátskej národnostnej rady a tiež aj Ninoslav Radak a Ivan Majić, predstavitelia Demokratického zväzu Chorvátov vo Vojvodine, ako aj Dr. Darko Polić, riaditeľ Základiny Bána Josipa Jelačića.

 • Busta a kniha o Andrejovi Hadíkovi

  Báčsky Petrovec je bohatší o ďalšiu bustu. Nádvorie katolíckeho kostola zdobí vysoká busta grófa Andreja Hadíka, ktorý pred 250 rokmi priniesol do Báčky prvé sadenice chmeľu a Petrovec sa vďaka tejto rastline stal významným centrom báčskeho, ale aj európskeho a svetového chmeliarstva. Bustou, ale aj knihou, ktorej prezentácia následne prebiehala, vzdávame hold grófovi Hadíkovi. On nielenže významne ovplyvnil rozvoj tunajšieho poľnohospodárstva, ale sa pričinil aj v osídľovaní týchto končín Slovákmi. Za realizáciu tohto náročného projektu vďaka patrí Združeniu pre muzeálne agrárne dedičstvo z Kulpína a Pokrajinskému ústavu pre ochranu kultúrnych pamiatok z Petrovaradína, ktorí za pomoci finančných prostriedkov získaných z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí zo Slovenskej republiky dali zhotoviť bustu a vydali knihu Poklad grófa Andreja Hadíka – Futocké panstvo autorov prof. Dr. Jána Kišgeciho, Katariny Dobrićovej a Kataríny Pucovskej.

 • Drevená koza

  „Bolo to raz v takej tuhej zime, aké kedysi bývali na našej rovine, keď od tuhých mrazov pukali stromy a okná a na poliach aj vahadlové studne... Raz sa v takejto treskúcej zime vybrali petrovskí poľovníci na postriežku k dnešnému Pálenkášovmu sálašu pri starej varadínskej ceste. Ktosi priniesol zvesť, že sa v kysáčsko-petrovskom chotári poneviera medveď a že zabil nielen ovce, ale napádal aj ľudí a priblížil sa vraj i k sálašom v časti chotára Drágovo." O tom a všeličom inom píše Viera Benková vo svojej najnovšej knižke Drevená koza – Povesti a príhody z Petrovca, v úvode ktorej ozrejmuje: „Keď som v detstve spolu s rodičmi bola utiahnutá počas tuhej zimy v zadnej izbe nášho nabíjaného hlineného domca, v časoch, keď sa za tmy svietilo petrolejkami a vykurovali pece kukuričím, nie div že si rodičia vždy, aby ma zabavili i susedove deti, zaspomínali na svoje detstvo alebo detstvo starých rodičov. V Petrovci, ale aj v iných našich slovenských prostrediach na Dolnej zemi, rozprávali sa mnohé tu zhrnuté povesti. Boli to spomienky na dávne časy našich predkov..."

 • Bienále výtvarníkov amatérov

  Siedme bienále slovenských výtvarníkov amatérov v Srbsku slávnostne otvorili včera večer vo vynovených priestoroch Galérie Zuzky Medveďovej v Petrovci. Úvodom zaspieval Pavel Poniger Forero za hudobného sprievodu Ondreja Maglovského. V mene organizátorov výstavy: Múzea vojvodinských Slovákov a Slovenského kultúrneho klubu v Srbsku sa prihovorila riaditeľka múzea Anna Séčová Pintírová a riaditeľ kultúrneho klubu Vladimír Valentík. Výstavu tvoria hlavne maľby a kresby 27 výtvarníkov z Petrovca, Hložian, Kulpína, Kysáča, Pivnice, Selenče, Rumenky, Padiny, Nemecka a jeden hosť prichádza na bienále z Maglića a dve práce Juraja Galamboša (1951 – 2022) z Hložian sú vystavené post humne. Bienále otvorila predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Jasna Šprochová. Výstava potrvá do 31. januára 2023.

 • Predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková

  Včera sa konštituovalo nové zloženie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Za predsedníčku bola zvolená Dušanka Petráková z Kovačice, nositeľka listiny „Aj dedičstvo aj budúcnosť". Ustanovujúce zasadnutie viedol najstarší člen rady – Mišo Filip zo Starej Pazovy. Na schôdzi potvrdili mandáty 29 novozvoleným poslancom NRSNM. Po ustanovujúcom zasadnutí nasledovalo prvé pracovné stretnutie novozvolenej NRSNM, na ktorom sa poslanci vyjadrovali o budúcom predsedovi. Jedinou kandidátkou bola Dušanka Petráková z Kovačice, za ktorú hlasovalo až 27 členov nového zloženia NRSNM. Dušanka Petraková zakončila strednú medicínsku školu v Belehrade a vyštudovala pedagogiku na belehradskej Filozofickej fakulte. Je riaditeľkou Strediska pre sociálnu prácu v Kovačici a žije v Kovačici.

 • Talenty 2022

  Orchestrík Základnej školy Jána Kollára zo Selenče, ktorý roky úspešne vedie doktor pedagogiky Juraj Súdi, získal ďalšie významné ocenenie. Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirović odovzdal včera ocenenia Talenty 2022, medzi inými aj Orchestríku a tiež umeleckému vedúcemu tohto selenčského žiackeho orchestra. Už ôsmy rok po sebe toto ocenenie získala aj mladá huslistka Lana Zorjanová z Nového Sadu. Lana, okrem najvyšších výsledkov na medzinárodných súťažiach prvého stupňa v kategórii husle, získala v uplynulom školskom roku aj vysoké výsledky na súťažiach v kategóriách solfeggio, skladba a komorná hudba. Ocenenie sa udeľuje najúspešnejším nadaným žiakom a ich mentorom z územia AP Vojvodiny za vynikajúce výsledky na súťažiach doma i v zahraničí v odboroch vedy, techniky, umenia a jazyka počas školského roka 2021/2022. Mimoriadne peňažné odmeny si tento rok prevzalo osem nadaných detí a 77 diplomov s individuálnymi peňažnými odmenami získali ďalší žiaci a dva spevácke zbory a jeden školský orchester. Diplom a peňažné ceny získalo tiež 75 mentorov a udelené boli aj pochvalné uznania pre 258 žiakov.

 • Pavel Škantík

  Pavel Škantík sa narodil pred 110 rokmi 16. decembra 1912 v Petrovci v roľníckej rodine Pavla a Kataríny nar. Števkovej. Základnú školu zakončil v rodisku, kde pokračoval v školení na slovenskom gymnáziu. Maturoval v školskom roku 1933/1934 a v období rokov 1934 až 1939 absolvoval teologické štúdiá v Bratislave. Za farára ho v Petrovci roku 1939 ordinoval biskup Samuel Štarke. Svoju činnosť začínal roku 1940 ako katechéta na gymnáziu v Petrovci, kde okrem evanjelického náboženstva vyučoval aj srbčinu, dejepis, slovenčinu a telesnú výchovu. Boli to roky po oslobodení krajiny, roky nadšenia, plodiace nadšencov, čo svoju energiu, čas a prácu, seba celého dávali do služieb kolektívu. Osobne žijúc takmer na existenčnom minime úporne tlačili gymnázium dopredu. Na gymnáziu od roku 1946 pôsobila aj Mária Čániová, s ktorou o desaťročie neskôr, keď bol zvolený za petrovského farára, vstúpil do stavu manželského. Ich cesty sa však medzičasom, v roku 1949 rozdvojili, keď Pavel Škantík zaďakoval za službu na gymnáziu. Vtedy sa totiž krajina začínala rozvíjať v duchu socializmu a farári neboli žiaduci v školskom výchovno-vzdelávacom procese.

 • Medovníčky

  Tradičné koláče k Vianociam jednoducho patria. Vianočné medovníčky a drobné pečivo s láskou pečieme každé Vianoce. Bez koláčikov by to jednoducho neboli tradičné Vianoce. Medovníčky, ktoré pekávali naše babky, aj dnes sú aktuálne a dodnes si nachádzajú svoje čestné miesto na vianočnom stole alebo aj na vianočnom stromčeku. Šikovné ženské ruky dokážu z medovníkového cesta vytvoriť nielen chutné, voňavé pečivo, ktoré sa výborne hodí k čaju alebo káve, ale aj krásnu ozdobu – opravdivé umelecké diela, na ktoré sa dlho môžeme dívať a duchovne sa sýtiť z ich krásy. Keď sa do sýtosti duchovne nasýtime, môžeme ich využiť na telesné nasýtenie. Medovníčky nám dlho vydržia, samozrejme, ak nás nezláka ich medová vôňa s klinčekovo-škoricovou príchuťou. Naša najznámejšia autorka kuchárskej knihy Ľudmila Danková vo svojej chýrečnej Kuchárke, ktorá sa dožila vyše desať vydaní a ktorú mnohé mladuchy dodnes dostávajú do vena, uvádza takýto recept na medovníčky:

 • Dve vianočné tajomstvá

  Dve veršované vianočné tajomstvá, dve rozprávky, dve umelkyne, dve knihy, dve krajiny, dva jazyky...O sile lásky, odhodlaní, ale aj o tom, že najkrajším vianočným darom pre deti zostáva láska ich rodiny. „Knižka je na svete, je krásna a my sa z nej veľmi tešíme. Za podporu jej zrodu vďačíme naším partnerom - predovšetkým hlavnému partnerovi knižky a to Fondu na podporu kultúry národnostných menšín KULT MINOR, rovnako aj Nadácii a Galérii Babka Kovačica," uviedli to zastupiteľky Verejnej knižnice Mikuláša Kováča z Banskej Bystrice po krste knihy Dve vianočné tajomstvá autorky Zuzany Kubašákovej z Banskej Bystrice a ilustrátorky Vieroslavy Svetlíkovej z Kovačice. Ďalším partnerom knižky je Mesto Banská Bystrica. Už počas tvorby knihy, dielo prekročilo hranice Slovenska a zahájilo spoluprácu Verejnej knižnice Mikuláša Kováča z Banskej Bystrice s Galériou a Nadáciou Babka Kovačica. Knižka vyšla súbežne v slovenskom a srbskom jazyku, aby potešila slovenské a srbské deti, lebo robiť radosť nepozná hraníc. Venovaná je všetkým (aj dospelým) deťom, ktoré už darovali druhému hrejivé objatie.

 • Detský víkend

  Počas minulého víkendu prebiehali tri naše celomenšinové detské podujatia. V Starej Pazove sa v sobotu uskutočnila 28. Prehliadka slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xĎ, tiež v sobotu v Báčskom Petrovci zorganizovali 23. výtvarný tábor Makovička a v nedeľu 11. decembra v Kovačici odznel 24. Festival Letí, pieseň letí 2022... Za iba dva dni sme sa tak mohli dozvedieť kam sme sa to za dve-tri desaťročia dostali s detským divadelníctvom, výtvarníctvom a detskou hudobnou tvorbou, resp. jej interpretáciou. Festival Letí, pieseň letí vznikol roku 1991, 3xĎ roku 1993 a Makovička roku 1988. S poľutovaním možno konštatovať, že sa detské divado znova dostalo do závozu – v súťažnej časti tohtoročnej prehliadky 3xĎ vystúpili iba dva detské divadelné súbory (!), teda ešte menej ako a v roku 2011, keď prehliadka oslávila plnoletosť, keď sa na staropazovských divadelných doskách o cenu uchádzali 3 detské divadelné súbory. S potešením však treba kvitovať, že sa nám, na rozdiel od divadla, na výtvarnom a detskom hudobnom poli darí.

 • Koncert Komorného zboru Musica viva a hostí

  V gymnaziálnej slávnostnej sieni v Báčskom Petrovci včera odznel tradičný koncoročný koncert Komorného zboru Musica viva a hostí. Hosťmi petrovskému zboru tentoraz bol Ženský vokálny súbor Musica Tisiana zo Senty a v programe vystúpili aj: flautista Martin Pintír, gitarista Zoran Mitić, hrou na klavíri sa predstavili žiačky Maša Lončarová a Lea Šimová, tiež aj pianista Vladimír Kováč a s pekným slovom sa prihovorila Anna Hansmanová. Vedúca súboru Musica Tisiana Kinga Bíró Magyari ozrejmila, že sa Musica viva zapojila do koncertného cyklu Rozospievaná Vojvodina a poznamenala, že včerajším večierkom uzatvorili tohtoročný cyklus pozostávajúci zo štyroch koncertov. Na záver vydareného večierku sa prihovorila umelecké vedúca Komorného zboru Musica viva Mariena Stankovićová Kriváková, ktorá zdôraznila, že tento ich koncert tradične organizujú v decembri a jednu jeho časť ladia vianočne. Chcú tak prispieť k slávnostnej vianočnej atmosfére, keďže hudba ľudí zošľachťuje. Gratuláciou a spoločným predvedením Tichej noci so súborom Musica Tisiana teplým slovom a krásnymi tónmi prítomných priblížili k Vianociam. Program moderovala Viera Dorčová Babiaková.

 • Detská besiedka v Kulpíne

  Deti Detskej besiedky z Kulpína pozývajú všetkých spoluobčanov, ale aj ostatných záujemcov, aby prišli 24. decembra do kulpínskeho kostola. Už teraz priprávajú štedrovečerný program a veľmi sa tešia na vystúpenie a samozrejme na balíčky. Usilovne sa učia básničky a pesničky a v tom im pomáhajú katechétky: Tatiana Petrášová, Jarmila Melichová, Tatiana Sklabinská, Kristína Novakov a Miluška Petrášová. Detská besiedka býva každú sobotu so začiatkom o desiatej hodine v zborovej sieni a výučba je prispôsobená deťom predškolského veku a žiakom nižších ročníkov základnej školy. Pravidelne ju navštevuje 35 až 40 detí, no na zozname majú 85 detí, ktoré sa počas roka občas zapájajú do práce. K týmto najmladším deťom príležitostne sa pripájajú aj mládežníci a to hlavne keď majú na programe nejakú náročnejšiu aktivitu, napríklad ako teraz, keď chystajú štedrovečerný program.

 • Vianočná recepcia na Veľvyslanectve SR

  Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku J.E. Fedor Rosocha s manželkou Janou Rosochovou a Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade zorganizovali druhú tohtoročnú krajanskú recepciu. Prvá bola v apríli, v predveľkonočnom období a táto dnešná bola koncoročná, so súvahou roka a vianočnými gratuláciami. Fedor Rosocha je už dva a pol roky veľvyslancom Slovenskej republiky v Belehrade, no krátko po nastúpení do funkcie vypukla pandémia covid 19 spätá so zákazom zhromažďovania, takže sa na tohtoročnej aprílovej recepcii prvýkrát oficiálne predstavil zastupiteľom inštitúcií, spolkov, organizácií, či jednotlivcom slovenskej komunity v Srbsku. Všetkým prítomným sa úvodom poďakoval a oficiálne ich privítal na recepcii a osobitne sa prihovoril kovačickej insitnej maliarke Eve Husárikovej, ktorej vo vlastnom mene, tiež v manželkinom mene a v mene slovenského veľvyslanectva v Belehrade zablahoželal k životnému jubileu. Zuzane Kotvášovej sa poďakoval za výstavu krojov a to, že sa jej podarilo zozbierať vyše sto krojov, z ktorých si niektoré mohli obzrieť aj prítomní na recepcii. Všetkým pripil na zdravie a zaželal nech sa všetkým darí.

 • Štvrté číslo periodika Slovanský obzor

  Začiatkom decembra vychádza nové číslo informačného spravodajcu Matice slovenskej pre slovanský svet a slovenské zahraničie. V poradí štvrté číslo od vzniku časopisu v roku 2021 uzatvára prvé dva roky účinkovania. Elektronický občasník Slovanský obzor tak úspešne plní závery z Kongresu matíc slovanských národov z júna 2019 a stal sa aktívnym informátorom medzi maticami a inštitúciami slovanských národov. Vďaka jeho digitálnej forme je dostupný čitateľom na celom svete.

 • Potisský Svätý Mikuláš

  Vo sviatok svätého Mikuláša niečo viac o Potisskom Svätom Mikuláši. Ide o dnešnú osadu Ostojićevo, ktorá sa nachádza v Obci Čoka a je najsevernejšia dedina vo Vojvodine obývaná Slovákmi. Pred dvomi desaťročiami v Ostojićeve ešte žilo takmer 200 Slovákov, avšak postupne ich počet klesá. Skorší názov osady bol Tiszaszentmiklós, Tisza Szent Miklós, v preklade Potiski Sveti Nikola, čiže Potisský Svätý Mikuláš. V knihe biskupa Adama Vereša Slovenská evanjelická a.v. cirkev v Kráľovstve Juhoslovanskom v slove a v obrazoch z roku 1930 autor článku učiteľ Ján Gažo píšuc o evanjelickom cirkevnom zbore v Potisskom Svätom Mikuláši uvádza, že evanjelikov, ako najnovších obyvateľov tejto obce je najmenej, asi 500, z ktorých 400 je Slovákov a ostatní sú Nemci. Ide o poslovenčených Poliakov z Visly v okolí Krakova, ktorí sa vzdorujúc maďarizácii pritúlili k sebe najbližšej slovenskej evanjelickej cirkvi a po čase začali rozprávať po slovensky.

 • 30. Festival Spievaj že si, spievaj

  V Slovenskom vojvodinskom divadle v Báčskom Petrovci sa v nedeľu 04. decembra 2022 uskutočnil 30. Festival mladých spevákov slovenských ľudových piesní Spievajže si, spievaj... Vystúpilo vyše 40 spevákov a Pavel Poniger Forero sa stal víťazom v súťažnej časti festivalu, čím si vyspieval účasť na nasledujúcom festivale Stretnutie v pivnickom poli. Festival organizuje MOMS Petrovec v čele s Katarínou Melegovou Melichovou a otvorila ho predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Jasna Šprochová.

 • Vianočný pozdrav krajanom z Matice slovenskej

  Prišiel posledný mesiac roka, zo všetkých dvanástich ten najchladnejší i najviac uzimený. V čase jeho tridsať jeden dňového panovania sa tíško zasnežia ulice, strechy domov i okolité lúky a polia.

 • Slovenské umenie z Vojvodiny svetových rozmerov v Bratislave

  Slovenské insitné umenie v Srbsku celkom presne definuje menšinovú komunitu Slovákov v Srbsku. Slovákov, ktorí nikdy neopustili svoj domov, no menšinou sa stali vplyvom historických okolností – rozpadom Rakúsko-Uhorska a pričlenením Vojvodiny k vtedajšiemu Kráľovstvu Srbov, Chorvátov a Slovincov. Obrazy slovenských insitných maliarov sú známe po celom svete pre svoju jedinečnosť, ktorú charakterizuje jednoduchosť, ale zároveň aj množstvo detailov a bohatstvo tradičných vzoriek. Každý obraz rozpráva príbeh, príbeh o dolnozemských Slovákoch. Celá plejáda vynikajúcich maliarov maľovala v snahe zachovať si zvyky, tradície, spôsob života a tým nepriamo aj jazyk svojich predkov. Na obrazoch, ktoré hýria farbami a nápadmi, je zachytená práca obyčajných ľudí, ale aj zvyky a tradície nášho ľudu. Tieto diela dokázali komunikovať s najširšou domácou i svetovou verejnosťou. Výstavu obrazov SLOVENSKÉ INSITNÉ MALIARSTVO ZO SRBSKA podvečer 1. decembra 2022 v priestore Komunitného centra Kalab v Bratislave v mene ministerky kultúry Natálie Milanovej, ktorá prevzala záštitu nad podujatím, spoločne otvorili Radoslav Kutaš, štátny tajomník ministerstva kultúry SR a Marija Barlović, chargé d'affaires Srbskej republiky v Slovenskej republike. Vystavené sú obrazy, ktoré preslávili Kovačicu a Slovákov zo Srbska po celom svete, spolu s obrazmi mladšej generácie.

 • Jubilantka Eva Husáriková

  Kovačická insitná maliarka Eva Husáriková vyše polstoročie verne zachytáva prostredníctvom obrazov výjavy zo života slovenského ľudu. Pod vplyvom staršej sestry Alžbety Čižíkovej zavčasu sa zaujímala o maliarstvo. Prvú maľbu Štedrý večer namaľovala v roku 1969. Vystavovala takmer po celom svete, okrem iného v roku 1996 vo Washingtone, D.C., roku 2007 v Európskom zhromaždení v Bruseli, roku 2010 v Bratislave v rámci Roka kresťanskej kultúry na Slovensku mala výstavu „ORA ET LABORA" – „Modli sa a pracuj", vystavovala tiež v Londýne, na Cypre... Doteraz mala vyše 40 samostatných a viac ako 400 kolektívnych výstav. Získala veľký počet uznaní, okrem iného aj čestné uznanie za celoživotné dielo, ktoré udeľuje knieža Juraj Radziwill-Anoškin – Hlava Aristokratického združenia Slovenska a Cenu predsedu Matice slovenskej.

 • K jubileu Jána Agarského

  „Dnešný človek, ktorého duša navždy trpí, potrebuje estetický systém a etické pokyny, aby sa ľahšie vyrovnal so všetkými problémami, hrozbami a ťažkosťami každodenného života. Agarský intuitívne cíti, že svojou maľbou ponúka akýsi priestor Arkádie, v ktorej vládne poriadok, súlad, harmónia a krása, tie hodnoty, ktoré sú potrebné na to, aby sa človek zachoval a prežil v dialektickom osude sveta," uviedol v katalógu k vlaňajšej Agarského výstave Conradova záhrada v Belehrade výtvarný kritik Sava Stepanov. Zároveň zhodnotil, že celkový opus Jána Agarského, započatý v osemdesiatych rokoch minulého storočia, plynie logicky, v súlade a v kontinuite. Agarského výtvarná tvorba sa začínala s figurálnou maľbou a pokračovala farebnými krajinkami, kde je príroda spestrená a zobrazená v zaujímavých pastelových kompozíciách. Základná jeho téma, čiže motív je príroda, príroda ako zákonitosť, ako pravda ako život. Ján Agarská v tomto roku oslavuje dvojnásobné jubileum: životnú šesťdesiatku a 40 rokov umeleckej tvorby.

 • Spomienka na 29. november – Deň republiky

  V nie tak dávnej minulosti existovala jedna veľká a silná krajina...Socialistická federatívna republika Juhoslávia (SFRJ). Pozostávala zo šiestich federatívnych republík a dvoch autonómnych pokrajín. Teda, akási menšia európska únia. Hlavná myšlienka na zriadenie takéhoto štátu sa zrodila v roku 1943 na zjazde antifašistických síl v Jajci, keď dovtedajšie Juhoslovanské kráľovstvo zaniklo a vznikla Demokratická federatívna Juhoslávia. O dva roky neskôr krajinu premenovali na Juhoslovanská federatívna ľudová republika a v roku 1963 vznikla Socialistická federatívna republika Juhoslávia (SFRJ). Tá Juhoslávia, ktorá sa zrodila vo víchroch II. sv. vojny, mala významný sviatok: Deň republiky, ktorý sa oslavoval na počesť 29. novembra z roku 1943 a spomenutého zjazdu antifašistických síl – Druhého zasadania AVNOJ-a v Jajci. Na ňom vyniesli rozhodnutie o federatívnom zriadení Juhoslávie a kráľovskej vláde bol zakázaný návrat do krajiny. Josip Broz Tito, najprv predseda vlády a neskôr prezident, krajinu spravoval v duchu vojenskej neutrality a hesla „Svoje nedáme a cudzie nechceme". Za podobnú politiku sa zasadzovalo aj Hnutia nezúčastnených krajín, Juhoslávia bola jednou z jeho zakladateľských krajín

 • Pečenie kysnutých koláčov v Riečke

  Ak si myslíte, že pri kysnutých koláčoch už všetko vymysleli naše babky, mýlite sa. V Riečke pri Banskej Bystrici ženy každoročne potvrdzujú tézu, že fantázii a zručnosti sa v tomto smere medze nekladú. Predstaviteľky Spolku kulpínskych žien sa už 16.-krát zúčastnili na súťaži v pečení kysnutých koláčov v tejto malebnej obci. V piatok 11. novembra 2022 do Riečky odcestovala trojčlenná delegácia z Kulpína: dlhoročná spolkárka a vedúca tímu Mária Skalická a členky Anna Čániová a Nataša Zimanová. Skupina malá, ale vyberaná. Upiekli až osem druhov kysnutých dobrôt – no aj tak nezvíťazili. Avšak, domov odišli veľmi spokojné, lebo popri práci sa aj kamarátili a zabávali a získali nové priateľstvá, a to je predsa dôležitejšie od samotnej súťaže.

 • Slovníkové spracovanie súčasnej slovenčiny a práca s textovými korpusmi

  Druhý v poradí workshop, ktorý pripravil Mgr. Samuel Koruniak, PhD spolu s Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov, sa uskutočnil v piatok 18. novembra 2022 a bol určený predovšetkým pre slovenské novinárky/slovenských novinárov (ale aj pre študentky/študentov slovakistiky, prekladateľky/prekladateľov) a bol zameraný na efektívnu prácu so slovníkmi, ako aj využívanie a prácu s textovými korpusmi. Prvú časť workshopu mala na starosti doc. Dr. Zuzana Týrová a ďalšie časti odborníčky z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied z Bratislavy Mgr. Bronislava Chocholová, PhD. a Mgr. Natália Kolenčíková, PhD a Mgr Kristína Bobeková zo Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v BA, ktorá pred poslednou časťou prezentovala kolokačné slovníky so zameraním na podstatné mená a prídavné mená, ako aj databázu terminologických slovníkov. Posledným vzdelávacím pásmom bola prednáška s praktickou časťou Mgr. Romany Krolčíkovej, ktorá sa zamerala na Slovenský národný korpus a jeho používanie.

 • Tichá doba adventná

  Advent nám rok čo rok pripomína: „Majte sa na pozore. Bdejte!" (Mk 13, 33). Zajtra sa začína toto zvláštne predvianočné obdobie. Ono nám napovedá, že sa blíži čas najkrajších sviatkov v roku – Vianoc. Pokoj v duši, láska v srdci. V tomto predvianočnom čase, v tej tichej dobe by sme sa mali trochu zastaviť, spomaliť tempo, naladiť sa na vnútorný pokoj a zamyslieť sa nad vlastným životom. Či to, čo robíme, správne robíme, či je to prospešné pre náš vlastný pokoj a zdravie a tiež zdravie a pokoj našich blízkych. Veď, zdravie je najväčšie bohatstvo a „v zdravom tele zdravý duch." Teda, v zdravom tele je zdravé aj to, čo je v nás duchovné, čo je Duch v nás, naša duša. V advente si očistime dušu, to nám dá novú silu. Čistou dušou sa ľahšie kráča životom, vtedy dostávame novú silu, prijímame požehnanie, nachádzame životnú orientáciu.

 • Miroslav Dudok ocenený zlatou medailou

  Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prof. Marián Zouhar udelil 7. novembra 2022 prof. Miroslavovi Dudkovi z Katedry slovanských filológií FiF UK zlatú medailu fakulty pri príležitosti jeho životného jubilea. Zlatá medaila pre prof. Miroslava Dudka znamená ocenenie jeho celoživotnej práce vysokoškolského učiteľa a vedca. Profesor Miroslav Dudok sa narodil 31. júla 1952 v Erdevíku. Základnú školu skončil v rodisku, slovenské gymnázium v Báčskom Petrovci. Odbor Slovenský jazyk a literatúra vyštudoval na Filozofickej fakulte v Bratislave. Od roku 1992 je jeho život prepojený medzi Srbskom a Slovenskom, keďže pôsobí v oboch štátoch. Možno povedať, že je spájajúcim ohnivkom medzi vojvodinskou a slovenskou slovakistikou.

 • Jubileá Mičátkovcov

  V týchto dňoch si pripomíname jubileá troch významných Mičátkovcov. V piatok 18. novembra Združenie kysáčskych žien v čele s predsedníčkou Ľudmilou Berediovou Stupavskou oslávil 150 rokov narodenia osvetovej pracovníčky, spisovateľky a prekladateľky Eržiky Mičátkovej (18. nov. 1872), v sobotu 19. novembra uplynulo 185 rokov od narodenia publicistu, príležitostného básnika a učiteľa Jána Branislava Mičátka a 25. novembra si pripomenieme storočnicu úmrtia prekladateľa, národovca a kultúrneho dejateľa Vladimíra Mičátka. Kultúrno-umelecký spolok Vladimíra Mičátka z Kysáča vedený Michalom Francistym v deň Mičátkových narodenín, v piatok 25. novembra 2022 o 19. hodine v Slovenskom národnom dome usporiada prednášku doc. Dr. Daniely Marčokovej na tému Vladimír Mičátek a jeho učiteľské pôsobenie v Kysáči.

 • Medzinárodný vedecký seminár venovaný životu a dielu Štefana Boleslava Romana

  V predchádzajúcom roku (2021) si Slováci doma i v zahraničí pripomenuli 100. výročie narodenia významného rodáka z Veľkého Ruskova (dnes Nový Ruskov) – Štefana Boleslava Romana. Dodnes málo poznané meno významného mecéna slovenskej otázky v zahraničí, uránového kráľa a jedného z najbohatších mužov Kanady, sa zapísalo do slovenskej histórie najmä cez prizmu vzniku Svetového kongresu Slovákov (SKS). Tejto významnej exilovej organizácii krajanov, pôsobiacej v 70. a 80. rokoch minulého storočia, sa pripisuje zjednotenie politického exilu a spoločný boj za práva slovenského národa proti komunistickému režimu. Štefan B. Roman bol jej zakladateľom a dlhoročným predsedom.

 • Dvestoročnica narodenia Rudolfa Choteka/Koteka

  Rodina Chotekovcov, ktorá okrem iného vlastnila aj veľké kaštiele v Dolnej Krupej a v Krompachoch na území terajšieho Slovenska, rodinnými väzbami získala roku 1853 aj panstvo Futog v južnej časti Rakúsko-Uhorska, vo Vojvodine. K panstvu Futog/Futak patril Starý Futak, Begeč, Hložany, časť Petrovca, Kysáč a Piroš (Rumenka). Osobitným ich panstvom bol Čerević v Srieme a k nemu patriaci Neštín a Bánoštor. Išlo približne o 15 000 hektárov pôdy. Tento majetok predtým vlastnil Jozef Brunsvik z Dolnej Krupej (obdobie 1805 – 1852) a pred ním Andrej Hadík z Dunajského Klátova (obdobie 1769-1801). Rudolf Chotek st. (1822 – 1903), ktorého dvestoročnicu narodenia si pripomíname v tomto roku, bol všeobecne známy ako dobrák s veľkou záľubou v ovocinárstve. Ako poľnohospodársky odborník zmenil kolorit celého tohto rozsiahleho panstva, ktoré vzorne spravoval celé polstoročie, v období 1852 – 1903. Po jeho smrti majetok zdedil syn Rudolf Chotek ml., ktorý už nebol tak dobrým hospodárom a ani v národe príliš obľúbeným pánom.

 • V Pivnici tretíkrát zvíťazila Martina Agarská

  Na 56. ročníku Stretnutia v pivnickom poli počas prvých dvoch súťažných koncertov odznelo úhrne 56 ľudových pesničiek v prednese 28 skúsených a menej skúsených spevákov. Ich prednes hodnotila odborná porota v zložení: Jarmila Juricová Stupavská, Slovenka Benková a Pavel Tomáš st., ktorý vyzdyhol vysokú kvalitu prednesu účinkujúcich a osobitne pochválil tiež orchester pod vedením Ondreja Maglovského. Ľudový odev hodnotil etnológ Patrik Rago, ktorý sa pozitívne zmienil o 25 ročnej tradícii oceňovania autentickosti ľudového kroja, ktorým sa vzdáva hold tradičnému odevu a čo zvyšuje odevnú kultúru. Treba pochváliť organizátora SKUS Pivnica a jeho predsedu Miroslava-Juraja Bélu, ktorý bol i predsedom organizačného výboru festivalu Stretnutie v pivnickom poli za dobrú organizáciu a zabezpečenie kvalitného internetového prenosu, ktorý podľa slov moderátorky Anny Zorňanovej Kulíkovej v sobotu sledovalo vyše tisíc divákov.

 • 29 nových členov NRSNM

  Vo voľbách do menšinových národnostných rád v Srbsku, ktoré prebiehali 13. novembra 2022 voliči slovenskej národnostnej príslušnosti si zvolili nové zloženie svojho menšinového parlamentu. Slovenská národnostná menšina do volieb išla s tromi volebnými listinami za ktoré voliči takto hlasovali: Aj dedičstvo aj budúcnosť – Slováci! získala 39,86 percenta hlasov (12 mandátov), volebná listina Slováci spolu! 22,89 percenta (7 mandátov) a volebná listina Matica slovenská v Srbsku 35,60 percenta (10 mandátov). Listiny boli zrejme regionálne utvorené, čo môže napovedať, že sa Slováci začínajú regionálne rozdeľovať. Všetci dobre vieme, že trieštenie nie je dobré, ním sa podporuje nejednota. Ak si to dovolíme takáto politika nás môže ešte viac vzájomne vzďaľovať a prehlbovať už vzniknuté pukliny. „Rozdeľ a panuj" (Divide et impera) je výrok znamenajúci: snaž sa protivníkov rozdeliť a medzi sebou znepriateliť, o to ľahšie získaš nad nimi nadvládu. Malé stádečko je slabé stádečko!

 • Vplyv šľachtických rodov na formovanie kultúrneho dedičstva

  V dňoch 15. – 16. novembra 2022 sa v smolenickom zámku na Slovensku konala medzinárodná odborná konferencia na tému Vplyv šľachtických rodov na formovanie kultúrneho dedičstva, ako jedna z aktivít projektu cezhraničnej spolupráce TREASURES zameraného na šľachtické rody monarchie v regióne Marchfeld/Malé Karpaty s prihliadnutím na panstvo Dolná Krupá. S panstvom Dolná Krupá sú priamo spojené rody: Brunsvik, Chotek, Schönborn a Pallavicino. Keďže tieto šľachtické rodiny takmer poldruha storočia vlastnili aj niekdajšie veľké futocké a čerevićské panstvá vo Vojvodine, referát na túto tému spoločne vypracovali Ján Kišgeci a Katarína Pucovská, ktorá v Smoleniciach prácu aj prezentovala. Okrem uvedených rodín, rozsiahle majetky v chotároch Futog, Begeč, Hložany, Piroš, Kysáč a časť Petrovca vlastnil ďalší gróf pôvodom zo Slovenska – Andrej Hadík. Po grófovi Hadíkovi zostal vo Futogu kaštieľ z roku 1777, v ktorom v súčasnosti sídli Stredná poľnohospodárska škola. Gróf Brunsvik tento kaštieľ rekonštruoval v roku 1805 a gróf Chotek vybudoval vo Futogu Rímskokatolícky kostol Srdca Ježišovho.

 • Notebooky pre prvákov

  Matica slovenská v Srbsku (MSS) zabezpečila 107 notebookov pre stredoškolákov – žiakov prvých tried v oddeleniach s vyučovacím jazykom slovenským. Vzácne učebné pomôcky boli v týždni za nami odovzdané prvákom slovenských tried Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci, Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici a Strednej zdravotníckej školy 7. apríla v Novom Sade. MSS zabezpečila notebooky v hodnote vyše 30.000 eur z prostriedkov schválených Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Prvoradým cieľom tohto matičného projektu je motivácia žiakov zapisovať sa do slovenských tried a zachovať, alebo aj rozširovať slovenské oddelenia na stredných školách v Srbsku. Najviac prvákov, príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny, je zpísaných na petrovskom gymnáziu, kde v pondelok 14. novembra odovzdali 63 notebookov prvákom všeobecného smeru, informatického smeru a kuchárskeho trojročného odboru. So želaním úspešnej práce žiakom dary odovzdala konzulka na Veľvyslanectve slovenskej republiky v Srbsku Natália Hrnčiarová a predseda Matice slovenskej v Srbsku Branislav Kulík.

 • Štefan Boleslav Roman-Uránový kráľ

  K stému výročiu narodenia Štefan B. Romana vydala Kanadsko-Slovenská obchodná komora reprezentačnú knihu Štefan Boleslav Roman – Uránový kráľ. Zostavovateľom tejto významnej publikácie je priamo prezident Komory Joseph Mark Burza, dlhoročný priateľ synovca Š. B. Romana.

 • Interaktívne a knižné dobrodružstvá Jána Žolnaja

  Predkladáme pred vás knihu Mišozemšťan, alebo práve také, interaktívne príbehy na klikanie. Ide o dobrodružstvá nezbedného šarvanca Miša. Navštevuje základnú školu a zo všetkých predmetov má najradšej videohry. Často sa hrá aj so svojím kamarátom Paľom, s ktorým vždy niečo vystrájajú. Neuveriteľné dobrodružstvá Mišozemšťana, ktorý je iba navonok obyčajný Mišo, no v skutočnosti vystrája, akoby bol z inej planéty, zaznamenali dvaja pozemšťania: Ján Žolnaj a Ďula Šanta. Jeden písal, druhý kreslil. Jeden je z Kovačice, druhý z Báčskeho Petrovca. A viete, čo sú príbehy na klikanie? To sú hry v podobe poviedok, ktoré vás pri čítaní vyzývajú, aby ste klikali na určité vety. Niekedy vám ponúknu i možnosť zvoliť si, ako sa bude dej ďalej odohrávať. Nádhera!

 • Delegácia NR SR navštívila Kovačicu

  V nedeľu 13. novembra Kovačicu navštívil predseda Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky Marián Kéry, členovia výboru Martin Čepček a Romana Tabák a Silvia Gáberová zo služby protokolu. Vysokí hostia si dopriali nedeľňajšiu prechádzku po umeleckých galériách v Kovačici a odpoludnie využili na návštevu Galérie insitného umenia, Galérie Babka a Pamätného domu Martina Jonáša. Delegáciu Národnej rady Slovenskej republiky sprevádzal J.E. Fedor Rosocha, veľvyslanec SR v Srbsku a Monika Podsklanová Šuhajdová. O insitnom maliarstve a činnosti kovačických galérií hostí poinformovali Anna Žolnajová Barcová, riaditeľka Galérie insitného umenia a Pavel Babka, riaditeľ Galérie Babka.

 • Umelci tri dni tvorili

  Na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci od štvrtka 10. novembra a do soboty 12. novembra prebiehal 3. výtvarný tábor akademických umelcov v Srbsku. Ešte vždy mladý, ale nádejný, a čoraz sľubnejší,...tento tábor zhromaždil aj v tomto roku našich akademických umelcov. Medzi nimi boli dvaja maliari, jeden sochár, jedna grafická dizajnérka, jedna grafička a profesorka biológie. V Petrovci tri dni tvorili Ďula Šanta maliar, Michal Ďurovka maliar, Ján Stupavský sochár, Andrea Merníková Šimonová grafická dizajnérka a Daniela Marková grafička a profesorka biológie Milada Stankovićová.

 • Zvonenie mieru a klaňanie obetiam

  Vytúžený koniec I. sv. vojny ohlásila posledná delostrelecká salva dňa 11.11. o 11-tej hodine a 11-tej minúte a tiež hlahol kostolných zvonov v svetových metropolách, mestách i dedinách. Aj dnes o 11. hodine a 11. minúte zaznelo zvonenie mieru v mnohých mestách a v mnohých srdciach a znelo do celého sveta. A v dnešný deň pred 78 rokmi v Petrovci, na petrovskom gymnaziálnom nádvorí, v čase keď zúrila II. sv. vojna, formovaná bola XIV. vojvodinská úderná slovenská brigáda VÚSB. Mala 2 341 bojovníkov z ktorých 284 padlo v boji priamo v brigáde počas jej krvavej bojovej púte a 116 po jej rozformovaní v rámci 51. vojvodinskej údernej divízie. Devätnásťročná Petrovčanka Anna Víziová je jednou z obetí brigády. Dnes na svojom facebookovom profile na to upozorňuje známa petrovská novinárka vo výslužbe Anna Dudášová, ktorá k textu pridala aj fotografiu návštevy Spolku petrovských žien hrobky Anny Víziovej a báseň Pavla Mučajiho venovanú Anne Víziovej.

 • Bibliotéka 2022

  V období od 10. do 13. novembra 2022 na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2022 v Bratislave aj v tomto roku máme spoločný stánok dolnozemských Slovákov. Zastúpení sú Slováci z Maďarska, Rumunska a Srbska. Stánok sa nachádza v hala D, stánok č. 303. Veľtrh otvorili dnes a v ďalšie tri dni ho možno navštíviť v čase od 9,00 – 19,00, v nedeľu do 18,00 hodiny. V Literárnom centre 1 dnes usporiadali prvé prezentácie. Zajtra sú na programe ďalšie a okrem iných odprezentované budú až štyri knižné publikácie Michala Babiaka

 • Voľby do NRSNM 2022

  V nedeľu 13. novembra 2022 v Srbsku budú prebiehať voľby do národnostných rád národnostných spoločenstiev . Slováci si budú môcť voliť svojich predstaviteľov z dvoch listín skupiny voličov: Aj dedičstvo aj budúcnosť – Slováci! a Slováci spolu! a matičnej listiny Matica slovenská v Srbsku. Voľby do národnostnej rady by mali byť možnosťou meniť okolnosti k lepšiemu. Lenže...či to skutočne môže byť tak? Pred štyrmi rokmi nedopatrení vo volebnom postupe bolo viac než dosť. Možno až toľko, že to kričalo do neba. Sťažností o falšovaní volebných výsledkov bolo, no tie sa akoby nebrali vážne. Vo väčšine slovenských prostredí volieb sa zúčastnilo iba 25% plnoletných Slovákov. Pazova bola výnimkou a tam na voľby vyšlo až 65% zapísaných do slovenského menšinového zoznamu, do ktorého sa údajne zapísalo aj vyše tisíc Neslovákov. Zákon to dovoľuje a tým pádom dovoľuje aby o našom osude rozhodovali iní. No, ako bolo, tak bolo, išlo sa ďalej a tie pod koberec zašúchnuté volebné podvody sa zapísali niektorým do pamäte a dúfajme, že aj tým čo podvádzali, čo falšovali, čo vodu na svoj mlyn usmerňovali – do svedomia, alebo aspoň do podvedomia.

 • 50 rokov obnovenej činnosti KUS Zvolen Kulpín

  „Na kulpínskych krážoch Slovákov bolo hneď po znovuzaložení tejto osady po odchode Turkov (1743). Nebolo ich tu mnoho. Malá hŕstka začala tu žiť celkom skromne na periférii Kulpína. Nie ľahkým životom, ale práve preto, často so zaťatou päsťou, povestnou slovenskou húževnatosťou, zdolávali tu naši predkovia povíchrice žitia." Uvádza sa to v jednom flyeri, ktorý si kulpínsky KUS Zvolen dal vytlačiť v polovici deväťdesiatych rokov, pred odchodom na zájazd na Slovensko. V ňom sa aj krátko predstavili a to týmito riadkami: „Kultúrno-umelecký spolok Zvolen (1948) je kolektív mladých ľudí, ktorých spája spoločná láska k ľudovému umeniu svojho národa. Činnosť spolku je na ochotníckej úrovni, prebieha v odbočkách (folklórna, divadelná, spevácka) a snaží sa zachovať slovenské ľudové zvyky, obyčaje, tance a spev." Robia tak dodnes a v tomto roku 2022, keď si pripomínajú 50-ročnicu obnovenej činnosti KUS Zvolen, aktivity ešte zintenzívnili.

 • Slovenské ľudové remeslá v Kysáči

  Dielne čipkárstva – háčkovania, vyšívania a maľovania na taniere, venované žiakom základných škôl z Kysáča a Báčskeho Petrovca boli realizované v dňoch 4. až 6. novembra 2022 v Kysáči, v slávnostnej sieni reštaurácie Romansa, ktorá sa nachádza v historickom, bývalom Ferkovom dome, ktorý je pod ochranou štátu, ako kultúrna pamätihodnosť. Charakteristikou dielní slovenských ľudových remesiel bolo získanie zručností, vedomostí, schopností, a zoznámenie sa s umeleckými remeslami Slovákov na Slovensku a v Srbsku.

 • Za nami bohatý víkend

  Na 14. Festivale zlatých ansámblov v Novom Sade sa zúčastnil aj Kultúrno-osvetový spolok Jednota z Hložian a medzi najúspešnejšími tanečnými súborami ako sú: ANIP Branka Krsmanovića z Belehradu, SKC Stevana Mokranjaca z Viedne, Ansamblu Timišul z Temešváru , Ansamblu Vila z Nového Sadu získal titul zlatého súboru Srbska na rok 2022. V Starej Pazove v sobotu 5. novembra vyhlásili výťazov Divadelného vavrínu 2022. Predstavenie ĽUD-MILÁ podľa literárnej predlohy autorky Edity Ďurčovej, víťazky literárnej súťaže "Poď sa vypísať!" v réžii lektorky divadelnej dielne Píšeš? Píšem! Silvie Svákusovej (oboch projektov organizovaných Divadlom Janka Čemana v Pivnici) je absolútnym víťazom festivalu Divadelný Vavrín 2022 a Andrea Miháľová získala hlavnú cenu za ženský herecký výkon. V Sente diváci a milovníci komorného spevu mali možnosť vychutnať si počas uplynulého víkendu hudobný program Rozospievaná Vojvodina na ktorom sa zúčastnil reprezentant Báčskeho Petrovca – Komorný zbor Musica viva so svojou dirigentkou Marienou Stankovićovou Krivákovou.

 • SĽUK v Belehrade a Starej Pazove

  Aj tento rok bol Slovenský ľudový umelecký kolektív SĽUK z Bratislavy súčasťou medzinárodného podujatia zameraného na prezentáciu kultúrneho dedičstva Ethno-summit v Belehrade, ktorý prebieha v dňoch 1. – 6. november 2022. Súčasťou summitu bola aj vedecká konferencia, ktorú zahájil generálny riaditeľ SĽUK-u Juraj Hamar so svojím príspevkom o Jurajovi Kubánkovi a odprezentovaný bol aj výskum projektu, ktorý mal byť metodologickým východiskom kovačického Centra pre digitalizáciu slovenského insitného maliarstva v Srbsku. Autorom projektu je umelecký kolektív a realizoval sa na tvorbe dvoch najstarších insitných maliarov – Jána Bačúra z Padiny a Evy Husárikovej z Kovačice. Sme veľmi radi, že aj vďaka takýmto aktivitám sa naša kultúra nestratí v čase a zabudnutí. Uviedlo na svojej facebookovej stránke Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. SĽUK a jeho generálny riaditeľ Juraj Hamar využili návštevu Srbska aj na podporu a stretnutie s krajanmi. Tak J. Hamar vo štvrtok 3. novembra v Galérii Babka v Kovačici mal prednášku na tému Digitalizácie insitnej tvorby a medzigeneračnej výmeny a dnes 5. novembra SĽUK v Starej Pazove na počesť odmenených na 52. Prehliadke slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín predviedol veľkolepo koncipovaný hudobno-tanečný program, doplnený filmovou projekciou na vybrané biblické motívy z Prvej knihy Mojžišovej, Genezis.

 • V Bratislave zasadala školská komisia ÚSŽZ

  Vo štvrtok 27. októbra 2022 sa v Bratislave stretli odborníci na slovenské vzdelávanie zo sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ. Komisia bola založená ako poradný orgán predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a dlhodobo sa zaoberá otázkami skvalitňovania vzdelávania slovenských detí v predmetných krajinách a tým aj udržiavaním ich národného povedomia. Tohtoročné rokovanie sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu bolo venované nasledovným témam: aktuálne postavenie a podpora slovenských žiakov, študentov a učiteľov vo vzdelávacom procese, riešenie akútneho nedostatku slovenských učiteľov, motivácia študentov k štúdiu pedagogických smerov, podpora vysielania slovenských učiteľov do slovenských národnostných škôl zo strany MŠVVaŠ SR, podpora mimoškolských aktivít v gescii ÚSŽZ, ako aj MŠVVaŠ SR (tábory, školy v prírode, súťaže a pod.)

 • Zasadala Rada pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri MS

  Po takmer štvrťročnej prestávke zvolala Matica slovenská zasadanie vlastného poradného orgánu pre krajanské otázky. V predvečer Stálej konferencie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa v sídelnej budove Matice slovenskej v Martine stretlo dvanásť krajanských delegátov zo siedmich krajín sveta, spoločne s predsedom Svetového združenia pre Slovákov žijúcich v zahraničí – Vladimírom Skalským, zástupkyňou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí – Idou Deszkasovou a vedením Matice slovenskej. Spoločným cieľom snemovania bolo zhodnotenie splnenia ostatných záverov, prijatie nových uznesení i voľby vedenia a členov tohto orgánu. Snemovaniu sa prihovoril predseda Matice slovenskej, Marián Gešper

 • 200-ročnica evanjelického kostola v Maglići

  Nemci, bývalí obyvatelia Bulkesu, dnešného Magliću, roky pravidelne navštevujú svoju niekdajšiu dedinu. Tak sa zrodili mnohé priateľstvá, ako aj nekaždodenný projekt kultúrnej spolupráce. Maglićský evanjelický kostol sa vďaka nej a na rozdiel od mnohých ďalších nemeckých evanjelických chrámov v Báčke, predsa zachoval pred zruinovaním. Pred niekoľkými rokmi sa tento stánok Boží začal rekonštruovať spoločným úsilým obyvateľov Magliću a Spolku Bulkešanov v Nemecku. Podľa slov Radomira Zotovića, iniciátora nadviazania spolupráce a organizátora vzájomných návštev a stretnutí, Magliću preto patrí osobitné miesto v kultúre pamäti podunajských Švábov. O úspešnej družbe dvoch odlišných národov a kultúr svedčí aj spoločná oslava úctyhodného jubilea 200-ročnice maglićkého evanjelického kostola, ktorá prebiehala počas minulého víkendu. Po dvadsať rokoch udržiavania priateľských vzťahov s bývalými obyvateľmi Bulkesu, zakladateľmi niekdajšej nemeckej dediny, občania Magliću dôstojne oslávili toto výročie, ktorého sa zúčastnili aj predstavitelia družobného mesta Kirchheim unter Teck.

 • O našich dušiach, Dušičkách a panychíde

  Dnes je sviatok Všetkých svätých, Všechsvätých, Svih svetih (1. november) a zajtra 2. novembra je Pamiatka zosnulých čiže Dušičky, Dušni dan. Sviatok Všetkých svätých je deň, ktorý je venovaný všetkým svätým mučeníkom a v katolíckych kostoloch sa počas dnešných omší pripomínali svätí, ktorí viedli pravý kresťanský život. V evanjelických kalendároch sa tento deň uvádza ako Všechsvätých, no nie je označený červenými písmenami, teda v kostoloch služby Božie nebývajú. V niektorých kalendároch je zajtrajší deň označený ako Pamiatka zosnulých – Dušičky (aj v našich starších evanjelických kalendároch sa tak uvádzal) a tento deň by mal byť venovaný spomienke na zomrelých príbuzných a priateľov. Ak ste teda dnes nenavštívili cintorín, zajtra, ale aj v ďalšie dni, je na to tiež vhodná príležitosť. Evanjelickí veriaci si pamiatku na zosnulých prakticky uctievajú počas celého novembra a pravoslávni veriaci si svojich blízkych zosnulých pripomínajú v tzv. zadušnice, dušičky, ktoré pripadajú vždy v sobotu a je ich rovnako ako i ročných období - štyri. Jesenné - Mitrovske zadušnice sa svätia v sobotu pred Mitrovdan (8. november), takže v tomto roku budú v sobotu 5. novembra.

 • Zlatý kľúč Ivete Kováčovej

  V selenčskom Dome kultúry včera odznelo desať nových pesničiek populárnej hudby z ktorých 1. cenu a Cenu NRSNM získala skladba Ivety Kováčovej Rytmus srdca v prednese Uny Amidžićovej. Druhú cenu získala autorka, textárka a interpretka Anna Torďanská za skladbu Milý môj. Tretiu cenu získal Vladimír Marušić za skladbu Vtedy som tvoj a pieseň zaspieval Ivan Petrovič. Cenu za prednes odborná porota udelila Gabriele Nosáľovej, ktorá predniesla skladbu Juraja Súdiho ml. Motýľ textárky Terezy Garajovej. Cenu za najlepší text získala Katarína Melegová Melichová za text piesne Bezkrídli anjeli skladateľa Ondreja Maglovského a interpretky Anny Zorňanovej Kulíkovej. Cenu obecenstva a SMS hlasov získala skladba Samuela Kováča Nedeľa, ktorú interpretovali Maja Levárska, Silvia Grňová a Marek Černák. Moderátormi festivalu boli Malvína Zolňanová a Miroslav Gašpar a s interpretmi rozhovory viedla Anna Berediová. V poradí 41. ročník Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč otvorila Iveta Galbavá, poradkyňa predsedu vlády Slovenskej republiky v oblasti starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí

 • Afirmácia multikulturalizmu a tolerancie vo Vojvodine

  To, že je hodné zaoberať sa mimoškolskými aktivitami, dôkazom sú žiaci a profesori Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom z Báčskeho Petrovca, ktorí tieto dni trávia v Taliansku. Zaslúžene! V rámci projektu Pokrajinskej vlády Afirmácia multikulturalizmu a tolerancie vo Vojvodine žiaci petrovského gymnázia sa totiž zúčastnili štrnásteho cyklu kvízu z kultúry a dejín národnostných spoločenstiev Vojvodiny Koľko sa poznáme/Koliko se poznajemo, ktorý organizuje Pokrajinský sekretariát vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev. Súťaž sa realizovala v podobe regionálnych kvalifikačných súťaží, semifinálových súťaží a finálovej súťaže stredných škôl z územia Vojvodiny. Petrovčania obsadili štvrté miesto.

 • Pietny akt srbským vojakom na Slovensku

  V dňoch 26. a 27. októbra 2022 Slovensko navštívila delegácia Srbskej republiky, ktorú viedol Miodrag Kapor, štátny tajomník Ministerstva práce, zamestnanosti, otázok vojnových veteránov a sociálnych záležitostí. Účelom návštevy bolo, ako je tradíciou posledných rokov, pripomínanie si výročí historických udalostí týkajúcich sa oslobodzovacích vojen Srbska. V delegácii boli predstavitelia Ministerstva obrany a Ozbrojených síl Srbska, poslucháči Vojenskej akadémie a Kriminalisticko-policajnej univerzity a predstavitelia štyroch združení uchovávajúcich tradície oslobodzovacích vojen Srbska. Je to opakovaná a pravidelná tradícia, že v dátume blízkom ukončenia I. svetovej vojny srbská delegácia navštívi a položí pamätné vence na miestach, kde snívajú večný sen srbskí vojaci Veľkej vojny. V stredu delegácia navštívila vojenský cintorín Veľkej vojny v Bratislave- Petržalke.Na pietnom akte sa zúčastnili aj domáci predstavitelia: starosta Petržalky Ján Hrčka a podpredseda Petržalského okrášľovacieho spolku Ernest Huska. Ministerstvo vnútra SR zastupoval generálny riaditeľ Adrián Jenčo a do Petržalky prišli aj predstavitelia Kovačice, Jaroslav Hrubík - predseda Obce Kovačica a Dušanka Petrak, riaditeľa kovačického Centra pre sociálnu prácu.

 • Objatie a kulpínski škôlkari

  Deti sa správnemu správaniu učia od mala ...Ekologické povedomie im treba vštepovať od malých nôh. O nevyhnutnosti recyklácie sa deti musia učiť už v predškolskom veku. Dobročinnosť sa tiež najľahšie vypestuje v detskom veku. Rovnako tak sa v tom veku deti učia aj tolerancii, treba ich viesť k poznaniu, že nie všetci sme rovnakí, medzi nami sú aj takí, čo sa od nás odlišujú, niektorí sa s nami nemôžu rovnať a veľmi potrebujú pomoc, alebo aspoň našu podporu, či naše objatie. A práve všetko uvedené bolo zhrnuté v jednej dnešnej návšteve kulpínskych škôlkarov v Združení Objatie/Zagrljaj z Kulpína. Na susedskú návštevu všetky deti niesli dary: vrchnáčiky z plastových fliaš. Kulpínske Združenie osôb s osobitnými potrebami Objatie sa totiž už niekoľko rokov angažuje v zbierke vrchnákov z PET fliaš, ktoré potom použijú na humanitárne účely. Pomôžu, tam kde pomoc potrebujú, aj keď im tiež pomoc veľmi treba. Je to asi tak: ten kto okúsi núdzu na vlastnej koži, ľahšie spolucíti s núdzou iných.

 • Stopy slávy zaviate časom

  Kniha Stopy slávy zaviate časom - Slovenské osobnosti kanadské je siedma kniha venovaná histórii Slovákov v Kanade. Táto najnovšia približuje príbeh tridsiatich ôsmych slovenských osobností v Kanade a toho, čo robí každého jedného z nich výnimočným, a prečo si zaslúži titul Slovenská osobnosť v Kanade. Údaje o slovenských osobnostiach z minulosti Kanady sa ťažko nachádzali a po mnohých zostali len informácie zaznamenané v krátkych článkoch, či nekrológoch v slovenských alebo anglických novinách. Povedal autor knihy Ondrej Miháľ na dnešnej prezentácii v Etno dome Ženský kútik v Hložanoch. Večierok otvorila mladšia ženská spevácka skupinu KOS Hložany za hudobného sprievodu Ivana Galamboša a prítomných úvodom pozdravili organizátorky večierka Tatiana a Viera Miškovicove. Návštevníci si v tomto útulnom etno priestore mohli obzrieť aj výstavu úžitkovej keramiky Anny Miškovicovej z Bratislavy.

 • IN MEMORIAM – prof.Dr. Mária Myjavcová

  „Žijeme v pohnutých časoch" – písala o tom doktorka Mária Myjavcová ešte v roku 1996 v Ročenke Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v SR Juhoslávii. Odvtedy ubehlo dvadsaťšesť rokov a tie pohnuté časy stále trvajú. V turbulentných časoch žijeme teda najmenej štvrťstoročie, a je tomu iste aj viac, a je to tretina priemerného veku človeka. Pohnuté, nepokojné časy sa na týchto končinách akoby udomácnili. A ako žiť život pokojne, keď sú časy nepokojné? Nepokoj sa už hlboko zavŕtal aj do nás, do našich sŕdc, duší, do špikov kostí. „Žijeme v pohnutých časoch", keď si každý človek, i zbožný i nábožensky ľahostajný uvedomuje, že život je plný trápenia, neistoty a sklamania. „S vierou sa človeku ľahšie žije." Písala a radila Dr. Mária Myjavcová a v súlade s tým žila, najmä v poslednom období, ktoré strávila v domove pre seniorov v Padine. S vierou v srdci a s čistým svedomím sa rozlúčila s týmito tuzemskými pretrvávajúcimi pohnutými časmi. Do večnosti sa vybrala vo veku 88 rokov, deň pred okrúhlymi nedožitými osemdesiatinami svojho dlhoročného kolegu Michala Týra, ktorý sa narodil 26. októbra 1942 v Pivnici. Po siedmych rokoch sa vybrala za svojim manželom Andrejom Myjavcom, ktorý ju do večnosti predišiel v roku 2015.

 • Divadelná dekadencia?

  Naša kultúra je očividne zasiahnutá dekadenciou. Spoločenský, kultúrny úpadok je evidentný na všetkých poliach a tak ani divadelníctvo nie je výnimkou. Výraznejšie to vnímame práve v tomto mesiaci, keďže október u nás prebieha v znamení divadelného ochotníctva. Akoby už málokto bol ochotný zapájať sa do ochotníckej činnosti. Mnohí na túto evidentnú smutnú realitu reagujú poznámkou, že sa naša mládež, ktorá by mala byť hnacím motorom kultúry, rozpŕchla po svete a tak chýbajú divadelníci, ale aj režiséri a najmä publikum. Viaceré naše prostredia, ktoré vždy mávali silné divadelné zázemie, sa v tomto roku nezmohli nacvičiť žiadnu predlohu. Tak napríklad na Festivale Zuzany Kardelisovej v Kysáči nevystúpil ani len domáci divadelný súbor a vystala účasť napríklad aj Pivničanov, či Kovačičanov, ktorým ani Máškove dni nedopadli najlepšie. Pred nami je Divadelný vavrín, ktorý v posledných rokoch zápasí s výrazným nedostatkom obecenstva, o čom sa málo hovorí a málo toho sa aj podniká na afirmácii tejto prehliadky, ktorá je skôr festivalom, keďže je súťažného rázu.

 • Stretnutie slovenských zborov z Vojvodiny 2022

  V sobotu 22. októbra v sieni SVD v Petrovci odznel 12. koncerte slovenských zborov z Vojvodiny a hostí v organizácii Komorného zboru Musica viva v čele s jeho dirigentkou Marienou Stankovićovou Krivákovou. Na koncerte vystúpilo šesť zborov: Mladší cirkevný spevokol Vivit z Aradáča, Miešaný komorný zbor Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika v Novom Sade, Komorný zbor Nádeje z Pivnice, Komorný zbor Zvony zo Selenče, Miešaný spevácky zbor Tília zo Starej Pazovy a domáci zbor Musica viva. Program moderovala Andrea Stanivuková, ktorá menovite privítala predsedníčku NRSNM Tatianu Vujačićovú, seniora sriemskeho SEAVC Igora Feldyho, predsedníčku Rady pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri Matici slovenskej na Slovensku a predsedníčku MOMS Petrovec Katarínu Melegovú Melichovú, podpredsedu Matice slovenskej v Srbsku Juraja Súdiho a predsedu Rady Miestneho spoločenstva Petrovec Jána Lačoka. Stretnutie otvorila predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Jasna Šprochová.

 • Tradícia nezahynie !(?)

  Asociácia pre výskum kultúry Slovákov vo Vojvodine pozýva záujemcov na úvodné vzdelávanie v oblasti folklóru v rámci cyklu školení pod názvom: Tradícia nezahynie !(?) Hudba a spev v tradičnej kultúre. Tanec v systéme tradičnej kultúry. Vzdelávanie bude prebiehať v piatok 04.11. 2022 a v sobotu 05.11.2022 v priestoroch Tenisových kurtov (bývalá Saha), Jarmočná bb, v Báčskom Petrovci. Počet osôb je obmedzený na maximálne 20 ľudí, z tohto dôvodu je potrebné nahlásiť sa na školenie najneskôr do 23.10.2022. Školenia sú adresované predovšetkým umeleckým vedúcim folklórnych súborov, speváckych skupín, tanečným a hudobným pedagógom folklórnych kolektívov a pre aktivistov a praktikantov v oblasti folklóru. Lektorkami úvodného školenia budú renomované odborníčky: etnochoreologička a tanečná pedagogička Mgr. art. Agáta Krausová,ArtD., etnomuzikologička Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD. a etnologička Mgr. Anna Medveďová.

 • Z divadelnej minulosti vojvodinských Slovákov

  Vo štvrtok 20. októbra sa v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 12. ročníka fotografickej súťaže, ktorá v tomto roku bola venovaná téme divadelnej minulosti vojvodinských Slovákov. Správu o tohtoročnej súťaži predniesol pracovník ÚKVS Ladislav Čáni. Riaditeľ ústavu Vladimír Francisty pri tejto príležitosti všetkým účastníkom súťaže odovzdal ďakovné listy a priliehavé darčeky vo forme kníh a súboru pohľadníc s najlepšími fotografiami zo súťaže. Bonusom tohto slávnostného vyhodnotenia bolo vystúpenie Rastislava Zorňana, ktorý zahral úryvok z monodrámy Báči Pišta ze sálaša autora Jána Salčáka, s ktorou sa zúčastní tohtoročnej divadelnej prehliadky Divadelný vavrín. Po dôkladnom vzhliadnutí celkového prijatého fotografického materiálu a jeho vyhodnotení, komisia sa rozhodla oceniť prínos Jozefa Šifela z Kovačice, ktorý na súbeh zaslal viacero veľmi kvalitných a z kulturologického a historického hľadiska vzácnych fotografií s podrobným sprievodným textom, ktorý výrazným spôsobom zvýšil ich výpovednú hodnotu.

 • K nedožitým 65. narodeninám Ľudovíta Pomichala

  Ľudovít Pomichal, publicista, reportér a fotograf sa narodil 19. októbra 1957 v Bratislave a zomrel nečakane 14. januára 2022 vo veku nedožitých 65 rokov. Bol veľkým priateľom dolnozemských Slovákov. V delegácii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí často cestoval na Dolnú zem, kde mal veľa priateľov a mnohí krajania sa s ním zoznámili aj na Slovensku. Organizoval a moderoval početné krajanské programy už či v Bratislave, na Detve alebo inde. Obdivoval každú snahu ktorou sa Slováci v diaspóre činili o zachovanie slovenskosti. Oduševňoval prítomných takmer detskou prostoduchosťou a rovnako tak aj štýlom moderovania, ale aj písania. Akoby každým svojim napísaným riadkom chcel urobiť svet lepším a krajším. Bol tiež veľkým priaznivcom našej webovej stránky kulpin.net. Pri každej príležitosti nás posmeľoval a podporoval. Vždy to robil vyberanými slovami. Na portáli Slovenské zahraničie, ktorý mal na starosti, nám k desaťročnici nášho webu zaželal: „...nehasnúcu tvorivú novinársku iskru, nepoľavujúce žurnalistické tempo a nevyčerpateľný redaktorský dych! Katka a Martin, držte sa, stískam Vám palce ako kolega a obdivovateľ Vašich tvorivých a prínosných snažení a novinárskej práce, ktorá má zmysel a najmä čitateľskú i ľudskú odozvu."

 • 330. narodeniny Petrovaradínskej pevnosti

  18. októbra 1692 bol položený základný kameň Petrovaradínskej pevnosti, monumentálnej vojenskej stavby, ktorá ovplyvnila vznik a rozvoj Nového Sadu v priebehu 18. storočia. O dve a pol storočia neskôr, 22. októbra v roku 1954 bolo založené Múzeum mesta Nový Sad so sídlom v budove Arsenalu na hornej plošine pevnosti, s cieľom ochraňovať bohaté kultúrne dedičstvo mesta. Pri príležitosti 330. narodenín Petrovaradínskej pevnosti Múzeum mesta Nový Sad organizuje bezplatné prehliadky podzemia vojenských galérií na pevnosti v dňoch 18. – 21. októbra o 15. hodine, ako aj v sobotu 22. októbra o 12. hodine. Záujemcovia o prehliadku by sa mali hlásiť muzeálnemu sprievodcovi desať minút pred uvedenými termínmi. V sobotu 22. októbra pri príležitosti Dňa múzea mesta Nový Sad vstup pre všetky múzeá budú bezplatné. Petrovaradínska pevnosť, známa aj ako „Gibraltár na Dunaji", má rozlohu 120 hektárov a je jedinečnou kultúrnou a historickou pamiatkou v regióne. Dnes je toto opevnenie s Hodinovou vežou dominantou Nového Sadu. Pod ňou je množstvo tunelov a katakomb. Opradená je mnohými legendami.

 • Deň Obce Báčsky Petrovec

  Pri príležitosti Dňa Obce Báčsky Petrovec predstavitelia obecnej lokálnej samosprávy dnes položili vence k pamätníku padlých bojovníkov v II. svetovej vojne na Námestí slobody, v pokračovaní osláv nasledovalo odhalenie busty Zuzky Medveďovej a potom aj slávnostné zasadnutie Zhromaždenia obce, ktoré tentoraz prebiehalo v Dome kultúry v Hložanoch. Slávnostné zasadnutie otvoril predseda Zhromaždenia obce Ján Jovankovič a celoročnú správu o činnosti a obecných aktivitách podala predsedníčka obce Jasna Šprochová. Nasledovalo tradičné udelenie najvyšších obecných ocenení zaslúžilým kolektívom a jednotlivcom – Cenu obce Báčsky Petrovec na rok 2022 odovzdali 100-ročnému Poľovníckemu spolku Hložany a Osobitné verejné uznanie Obce Báčsky Petrovec na rok 2022 získali Katarína a Martin Pucovskovci z Kulpína. Športové uznania za rok 2021 si zaslúžili mladý športový rybár Darko Meleg z Báčskeho Petrovca a tiež Futbalový klub Maglić z Maglića.

 • Obnoviteľné pseudoekologické osvietenie

  Reakcia na sériu textov o obnoviteľných zdrojoch energie
  Pre niektorých, medzi ktorých patrím aj ja, je prístup k stranám týždenníka Hlas ľudu znemožnený, dokonca aj vtedy, keď je text riadne odoslaný v slovenskom jazyku. Súčasne niektorým Hlas ľudu veľkoryso prekladá texty zo srbského jazyka do slovenského jazyka a uverejňuje články podozrivej kvality. Keďže sa, náhodou, vyznám v ochrane životného prostredia, začalo mi veľmi prekážať, že Hlas ľudu poskytuje priestor riaditeľke/majiteľke istého súkromného podniku z Belehradu, aby nás poúčala o klimatickej kríze a nevyhnutnosti zmeny správania i používania obnoviteľných zdrojov energie (OZE).

 • Dolnozemský Slovák

  Dolnozemský Slovák bol prvým spoločensko-politickým mesačníkom. Prvé číslo vyšlo 15. októbra 1902 v Novom Sade a posledné predvojnové 15. júla 1914. Vydavateľ a majiteľ Dolnozemského Slováka do konca roku 1908 bol Dr. Miloš Krno (1869 – 1917). Hlavný redaktor Dolnozemského Slováka a od roku 1909 aj majiteľ a vydavateľ tohto mesačníka bol Dr. Ľudovít Mičátek (1874 – 1928). Časopis Dolnozemský Slovák, ktorý v rokoch 1902—1914 vychádzal v Novom Sade (tlačený v Modre) s podtitulom politicko-spoločenský mesačník a v rokoch 1918—1920 (tlačený v Novom Sade a v Petrovci) ako politicko-spoločenský dvojtýždenník, je prvým ústredným informátorom o národnom, spoločenskom, politickom a kultúrnom živote Slovákov vo Vojvodine, a tým i priamym predchodcom ich medzivojnových novín Národná jednota (1920-1941) a vojnových i povojnových novín Hlasu ľudu (od roku 1944 dodnes).Prvé číslo vyšlo s nasledovnými slovami: „Začali sme vydávať noviny Dolnozemského Slováka, aby sme v nich jeden druhého poučovali a oboznamovali sa. Veď nás je na Dolnej zemi keľavná hŕstka, avšak čo z toho, keď ani len to nevieme, kde všade bývame, koľko nás je, nepoznáme sa." Posledné číslo Dolnozemského Slováka s dátumom 15. januára 1920 bolo vytlačené v Petrovci.

 • Rekonštrukcia kulpínskeho kaštieľa

  Polovicou septembra sa začali prípravné práce na obnovu strechy Veľkého kaštieľa v Kulpíne, po čom sa začalo najprv s montážou lešenia a potom nasledovala demontáž častí strešnej konštrukcie. V týchto dňoch už prebiehajú rekonštrukčné práce. Z Pokrajinského ústavu ochrany kultúrnych pamiatok uvádzajú, že vzhľadom na zlý stav strechy a strešných konštrukcií a z dôvodu zamedzenia zatekania a ďalšieho zhoršovania stavu, nevyhnutná bola celková obnova strechy. Rekonštrukcia tohto kultúrneho majetku historického významu bude zahŕňať konzervátorsko-reštaurátorské a stavebno-remeselné práce. Stavebnými prácami bola poverená spoločnosť „Granit-Liješće" zo Sriemskej Mitrovice, s ktorou bola v auguste uzavretá zmluva v hodnote 31,8 milióna dinárov. Na streche sa v tomto roku vymení krytina a v budúcom roku bude nasledovať fasáda a interiér. Hovorí Filip Forkapić, vyšší kustód Múzea Vojvodiny a vedúci Poľnohospodárskeho múzea v Kulpíne, ktoré sídli v kulpínskom kaštieli, niekdajšom sídle rodiny Dunđerskej.

 • Sedemdesiatnik Ján Lačok

  Ján Lačok sa narodil 14. októbra 1952 v Kulpíne. V rodisku zakončil základnú školu a stredoškolské vzdelanie získal na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci. V školení pokračoval na Prírodovedno-matematickej fakulte v Novom Sade a po štyroch rokoch sa preradil na Fakultu telesnej výchovy a športu, na ktorej promoval roku 1978. Volejbal začal hrávať na gymnáziu, pokračoval aj v Slovinsku na vojenčine (hrával pre Bled) a jeho najväčší volejbalový úspech bola Univerziáda v Záhrebe, kde Novosadská univerzita obsadila 1. miesto. Jeho prvým pracoviskom bolo gymnázium v Báčskom Petrovci a paralelne pracoval aj vo vysunutom oddelení v Kysáči. V roku 1982 bol presunutý do Sriemskych Karloviec, osem rokov tam vyučoval telesnú výchovu a počas toho obdobia trénoval za tamojší volejbalový klub. Roku 1998 bol vymenovaný za riaditeľa Základnej školy Jána Ámosa Komenského v Kulpíne. Túto funkciu vykonával s prestávkami dva a pol roka, po čom začal v tejto škole pracovať ako profesor telesnej výchovy. V roku 2017, keď navŕšil 65 rokov života, z kulpínskej základnej školy ho vyprevadili do dôchodku.

 • IN MEMORIAM: Ján Bačúr

  K nedožitým 85. narodeninám
  O desať dní by náš bard insity oslávil 85. narodeniny. Na oslavu sa veľmi tešil a náležite sa na ňu priprával. Všetko malo byť pedantne zorganizované, tak ako bol aj celý jeho život pedantný. Zavolal mi pred dvomi týždňami, aby ma pozval na tú jeho blížiacu sa významnú udalosť. Chcel, aby bol narodeninový žúr veselý a pamätný. Plánoval usporiadať veľkú výstavu, na ktorej by sa predstavil s 85 obrazmi, tiež so svojimi veľkými ručne písanými a cifrovanými knihami, ktorých má už 45, so svojimi tromi knihami – osobnými kronikami, monografiou a 24. plagátmi venovanými novinárom, ktorí ho podporovali na jeho umeleckej ceste. Rozprával nadšene, akoby sa nič nestávalo... Až potom mi prezradil, že volá z postele, že je na infúzii, no dúfa, že sa predsa dožije narodenín. Poznamenal, že toto môžu byť jeho posledné...Ale, vôbec nelamentoval. V jeho slovách nebolo cítiť ani strach a ani sebaľútosť. To asi preto, lebo človek s veľkým srdcom a čistým svedomím opúšťa dôstojne aj tento svet, zmierený so sebou, všetkými ľuďmi, ba i so smrťou...

 • Braňova družina

  V októbri si pripomíname výročia oslobodenia viacerých našich dedín v II. sv. vojne. Kovačica bola oslobodená 3. októbra roku 1944, potom 13. októbra partizáni vyslobodili Kysáč, 14. októbra Laliť, 15. októbra bol oslobodený Kulpín a Báčsky Petrovec, 17. októbra nasledovala Selenča, 23. októbra 1944 Nový Sad a Stará Pazova...V októbri si pripomíname tiež udalosti a hrôzy tejto vojny v jej začiatkoch. Tak v noci medzi 1. a 2. októbrom 1941 na troch miestach v báčskopetrovskom chotári skupina členov Komunistickej strany Juhoslávie (KSJ) a mládežníckeho SKOJ-a zapálila asi 16.000 metrických centov konôp. V rovnakej noci aj diverzantská skupina z Kysáča podpálila oheň v konopárni Kristijana Ledmana. V nej zhorelo 55 vagónov konôp. O niekoľko dní, 8. októbra, polícia v Petrovci zatkla najprv šiestich členov KSJ a potom 14. októbra ďalších dvanásť príslušníkov Národno-oslobodzovacieho hnutia. Maďarský vojenský súd 25. októbra ôsmich z nich odsúdil na trest obesením a ostatných na viacročné alebo doživotné väzenie. Trest smrti bol vykonaný 28. októbra 1941. V októbri roku 1942 Juraj Mučaji napísal básnickú poému Braňova družina. Aj dnes, po osemdesiat rokoch mali by sme sa skláňať nad hlbokým humanizmom mladých ľudí a tiež Juraja Mučajiho, ktorý celej tej skupine –Braňovej družine postavil takto nehynúci pomník.

 • Cez Nadlak je... po dvadsiaty druhý raz

  Babie leto každoročne prináša do rumunského mestečka Nadlak kvalitný prednes slovenskej ľudovej piesne. O jeho interpretáciu sa už viac ako dve desaťročia starajú krajanskí speváci z Maďarska, Srbska i Rumunska počas chýrečnej dolnozemskej prehliadky sólistov slovenskej ľudovej piesne s príslovečným názvom – Cez Nadlak je...

 • K šesťdesiatke Nebojšu Kuzmanovića

  Nebojša Kuzmanović sa narodil 10. októbra 1962 v Gradačci (Republika Bosna a Hercegovina). Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1988 na Filozofickej fakulte v Novom Sade, magisterskú prácu obhájil v roku 2001 a v roku 2009 získal hodnosť doktora literárnych vied. Téma jeho dizertačnej práce bola: Srbsko-slovenské literárne a kultúrne styky v dobe romantizmu. Od roku 1997 pracoval v obecnej správe v Báčskej Palanke, v roku 2016 ho Zhromaždenie AP Vojvodiny vymenovalo za zástupcu tajomníka pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami a od júna 2018 je riaditeľom Archívu Vojvodiny v Novom Sade. Dosiaľ napísal viac ako dvesto prác z rôznych vedných disciplín a dvadsaťpäť kníh, z čoho niektoré vyšli aj po slovensky: Stretávanie kultúr (Báčska Palanka 2006), Srbi a Slováci (Báčska Palanka 2008), Filozofické omrvinky (Nový Sad 2018)... Srbsko-slovenským vzťahom sa venoval aj vo viacerých knihách písaných po srbsky a tiež vo svojich štúdiách a na viacerých medzinárodných vedeckých konferenciách v Bratislave, Martine, Trnave, Novom Sade...

 • Pozor, dieťa na javisku!

  Detský týždeň, ktorý v tomto roku trvá do nedele 9. októbra 2022 a prebieha pod heslom „Čo dieťaťu treba, by vyrástlo do neba?!" si chceme pripomenúť veršami z knihy Pozor, dieťa na javisku! – divadelné hry pre deti autora Michala Babiaka:

 • Slamenica, slamník

  Mnohí z nás si ešte dobre pamätajú na to, ako sa v nie tak dávnej minulosti spávalo na „slamenici". Tak sme nazývali slamovú vložku do postele vypchatú slamou. Na dedinách sa slamenice dlhšie zachovali, keďže slamy bolo dosť a dinárov málo. Slama sa v slamníkoch vymieňala aspoň raz ročne, no najčastejšie aj niekoľkokrát do roka. Veď, človek v priemere prespí tretinu svojho života, takže sa usiluje na spanie si urobiť pohodlie. A na slame sa spalo nielen pohodlne, ale aj zdravo. V súčasnosti sa opäť v ekologických ponukách môže nájsť aj „slamník". Slamník, alebo hovorove „strožliak" je totiž správne pomenovanie pre tú našu dolnozemskú slamenicu. Podľa slovenského slovníka slamenica je pletená nádoba zo slamy. U nás sa tie nádoby pomenúvali slamienky.

 • Svet Miry Brtkovej

  Jedna z najvýznamnejších výstav v oblasti súčasného umenia, Art Market Budapest, začína sa dnes v Balna Centre v Budapešti. V rámci Art Marketu otvorili aj podujatie „Most Srbska", na ktorom zajtra 6. októbra 2022 otvoria výstavu umeleckých diel Miry Brtkovej, ktorú organizuje Nadácia Miry Brtkovej a Art Market z Budapešti. Záštitu nad výstavou Svet Miry Brtkovej prebralo Ministerstvo kultúry Srbska. Multimediálna umelkyňa Mira Brtková zo Starej Pazovy sa narodila v Nových Bánovciach v dnešný deň, 5. októbra 1930 a zomrela 18. decembra 2014 v Belehrade.

 • Zuzka Medveďová (1897 - 1985)

  Akademická maliarka Zuzka Medveďová sa narodila pred 125 rokmi 5. októbra 1897 v Báčskom Petrovci v roľníckej rodine. Patrila k prvým ženám Slovenkám, ktoré dosiahli takýto akademický titul. Jej dielo ochraňuje Galéria Zuzky Medveďovej v Petrovci, ktorá si v týchto dňoch, spolu so Spolkom filatelistov Báčsky Petrovec, uctila významné jubileum našej maliarky a dala vytlačiť personalizovanú poštovú známku s autoportrétom Zuzky Medveďovej. O necelé dva týždne, 17. októbra 2022, v parku Zuzky Medveďovej (pred knižnicou Štefana Homolu) odhalia tiež aj bustu Zuzky Medveďovej.

 • Konferencia v Belehrade a známka s Kovačickou dievkou

  Republikový inštitút kultúry, Ústav pre výskum kultúrneho rozvoja v spolupráci s Nadáciou Babka Kovačica usporiadal dnes v priestoroch Ústavu v Belehrade konferenciu – Slovenská národnostná menšina – kultúra a význam. V rámci konferencie bola sprístupnená výstava: Slovenské insitné maliarstvo v Srbsku, ktorá prináša malý prehľad tvorby niekoľko desiatok našich insitných maliarov. Osobitné miesto, tak na výstave, ako aj na konferencii, patrilo kovačickej maliarke Eve Husárikovej. Na jej počesť vydal Ústav pre výskum kultúrneho rozvoja personalizovanú poštovú známku so zámerom upozorniť verejnosť na kultúrny význam slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

 • Bohatý Kovačický október

  Tohtoročný Kovačický október sa oficiálne začal v piatok 30. septembra kladením vencov k pomníku padlým bojovníkom, hroznovým bálom a rock večierkom a pokračoval v sobotu napoludnie 1. októbra 2022 slávnostným zasadnutím Rady MS Kovačica. V pokračovaní sobotňajšieho programu nasledovalo otvorenie 71. salónu obrazov Kovačický október s prezentáciou veľkoobrazu rozmerov 200x331 cm, ktorý Kovačici k jubileu namaľovali devätnásti insitní maliari. Slávnostnú prezentáciu striebornej zberateľskej euromince k 220. výročiu osídlenia Kovačice Slovákmi svojou účasťou poctili guvernéri národných bánk Slovenska a Srbska Peter Kažimír a Jorgovanka Tabaković . O 15.h sa začal prvý Festival slovenského insitného maliarstva v Srbsku spojený so samostatnou výstavou tohtoročnej jubilantky Evy Husárikovej. Organizátorom bola Galéria Babka, ktorá na galerijnom nádvorí zhromaždila početných vzácnych hostí, priaznivcov insity a rodinu a priateľov Evy Husárikovej. Jarmok ručných prác, Tortiádu, varenie bryndzových halušiek a kultúrno-umelecký program, žiaľ, pred 17.h prerušil silný lejak s krupobitím.

 • Dni slovenského a českého filmu

  V dňoch 30. septembra – 2. októbra 2022 v Juhoslovanskej kinotéke v Belehrade prebieha 5. Filmový festival Dni slovenského a českého filmu. V úvodnej časti slávnostného programu prítomným sa prihovorili Marjan Vujović, riaditeľ Múzea juhoslovanskej kinematografie, J. E. Fedor Rosocha, veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku, J.E. Tomáš Kuchta, veľvyslanec Českej republiky v Srbsku a známy český herec, jeden z nestorov českej a slovenskej kinematografie Miroslav Donutil. On v príhovore vyjadril potešenie, že je späť v Belehrade a pripomenul, že pred rokom tu nakrúcal seriál Vône srbskej kuchyne. Zmienil sa aj o filme Atlas vtákov, ktorým festival otvorili: „Režíroval ho skvelý slovinský režisér Olmo Omerzu, ktorý dlhodobo žije v Prahe. Keď mi priniesol scenár, bol som z príbehu nadšený a bol som prekvapený, keď mi povedal, že rolu napísal len pre mňa," povedal Donutil a dodal, že film má vo svete veľký úspech a aj on sám bol nedávno za túto rolu ocenený. Podujatie je sprevádzané výstavou československých plagátov juhoslovanských filmov „Pamätáš sa na ten juhoslovanský film?".

 • K storočnici Janka Čemana

  Janko Čeman vlastným menom Michal Kámaň, sa narodil 30. septembra 1922 v Pivnici, kde aj umrel pred 35 rokmi, takmer v deň svojich 65. narodenín, 29. septembra 1987. Základnú školu skončil v rodisku a po skončení ľudovej školy pracoval ako poľnohospodár v Pivnici. Písať začal od roku 1950. Najprv uverejňoval krátke črty v novinách Hlas ľudu, neskoršie poviedky a divadelné hry v Časopise Nový život. Je považovaný za najtypickejšieho predstaviteľa dedinskej poviedky v povojnovom období slovenskej vojvodinskej literatúry. Knižne mu vyšli poviedky v zbierkach Kde sa podeli moje kone (1970) a Poctivý zlodeji (1982), romány Krútňava (1974) a Nie každý vojak pušku nosí (1974) a drámy v rovnomennej knihe Drámy (1978)..Nová doba plvnického divadla sa nesie v znamení Janka Čemana. Tunajšie ochotnicke divadlo už viac ako 20. rokov nosí jeho meno. Na jeho počesť vznikli aj Dni Janka Čemana ako festival Divadelných inscenácii dolnozemských autorov.

 • Šesťdesiatnička Anna Francistyová

  Anna Francistyová, rod. Labátová sa narodila 30. septembra 1962 v Kulpíne. Základnú školu skončila v rodisku, stredoškolské vzdelanie získala v Báčskom Petrovci (vo vtedajšom Vzdelávacom ústredí Jána Kollára najprv všeobecné stredné vzdelanie, potom i usmernené – kulturologický odbor). Skončila štúdium na Filozofickej fakulte v Novom Sade, kde získala titul Diplomovaná profesorka slovenského jazyka a literatúry a prekladateľka. Od roku 1985 pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu, kde zastávala i čelné funkcie v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet a týždenníka Hlas ľudu. K písaniu, ale aj spevu, tancu a divadlu mala blízko od základnej školy. Zanietene sa im venovala aj na petrovskom gymnáziu a v KUS Zvolen v rodnom Kulpíne.

 • Nepopieraj netopiera

  V Zichyho paláci v Bratislave 19. septembra 2022 boli odovzdané ceny a prémie Literárneho fondu za rok 2021. V kategórii pôvodnej literatúry pre deti a mládež prémiu získal Miroslav Demák za dielo Nepopieraj netopiera. Kniha poézie Nepopieraj netopiera z pera nášho súčasného slovenského autora pôvodom zo Starej Pazovy, dnes žijúceho v Bratislave, ponúka básne plné pekných myšlienok o zvieratkách, ich vlastnostiach, o schopnostiach ľudí, ktorí dokážu niekedy až nemožné, ako Valipupok, Lomirebro či Miesihnát. Napísala recenzentka knihy PhDr. Eva Sisková, ktorá dodala, že ilustrácie z pera Martina Kellenbergera spolu s textom ponúkajú detskému čitateľovi nové obrazy, fantáziu. Práve obrazotvornosť, empatia sú potrebné hlavne v tejto „uzavretej dobe", ktorá nám veľmi mení pohľady na nové súvislosti, keď kamarátom môže byť aj obed. Kniha vyšla vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov v tvrdej väzbe a má 71 strán. Autorovi blahoželáme!

 • Výročný koncert KOS Hložany

  Kultúrno-osvetový spolok Jednota z Hložian pokračuje v tradícii a s príchodom jesene, keď začnú opadávať jesenné listy, usporiada svoj výročný koncert. Tak bolo aj tentoraz a v sobotu 24. septembra 2022 v sieni Domu kultúry v Hložanoch sa KOS Jednota predstavil s takmer dvojhodinovým programom. Úvod patril triu Jaroslava Krišku, Adama Vladislava Stupavského a Rastislava Struhára, po nich mladšia tanečná skupina predviedla choreografiu Prídi ty šuhajko ráno k nám a potom na javisko vystúpila mužská spevácka skupina. Nasledovala choreografia Tie hložianske dievčatá a spev Petry Dobrílovej. Najmladší účastníci predviedli detské hry – Kyselica a zmes piesní zaspievala aj ženská spevácka skupina. Ďalšiu choreografiu pomenovali Pranie šiat, po čom dievčenská spevácka skupina zaspievala Ej na zelenej lúčky, Nad Hložany a Aká je to hora. Predstavila sa aj ďalšia sólová speváčka Katarína Dobríková a folkloristi s ďalšou choreografiou Zažeň Janík ovce. V duete zaspievali Timea a Jana Stupavskove a po nich scénku zahral Juraj Fekete. Tanec Pekári, sólista Ivan Struhár, staršia tanečná skupina s choreografiou Povedz že mi moja milá, spevák Vladimír Kriška a tanec Tečie voda a rozmarín – to už boli záverečné body vydareného program. Úplne na záver všetci účastníci zaspievali Tie Hložany. Program moderovala Elena Vršková. Juraj Spevák urobil krásne fotografické zábery:

 • Nina Francistyová víťazka Cez Nadlak je...

  Včera v Nadlaku doznela 22. prehliadka sólistov slovenskej ľudovej piesne Cez Nadlak je... 2022.
  Na nej sa zúčastnilo 28 sólistov z Rumunska Maďarska a Srbska a prvé ceny si vyspievali: Nina Francistyová z Kysáča v kategórii dospelých a Ema Velegova a Bianka Slauková, obe z Nadlaku, v kategóriách mladších účastníkov. Táto celodolnozemská prehliadka pozostáva z dvoch súťažných koncertov a v nedeľu sa koná galakoncert a vyhlásenie ocenených sólistov. Po vystúpení víťazov, v druhej časti včerajšieho galakoncertu, si prítomní na prehliadke v Nadlaku, ako aj početní diváci on line priameho prenosu, vypočuli niekoľkých známych dolnozemskí interpretov a zároveň víťazov minulých ročníkov prehliadky slovenských ľudových piesní Cez Nadlak je...: Radomíra Karkuša z Nadlaku, Annu Zorňanovú Kulíkovú a Ivana Slávika z Kysáča a Tatianu Jaškovú z Kovačice. Festivalovým orchestrom dirigoval Ondrej Maglovský a moderátormi boli Juraj Cigán a Martina Macec.

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné komentáre

Posledné články