Istorija škole

Istorija škole

Istorijat škole 
 
Prvi pisani dokument o naselju Kulpin datira još iz 1345. godine. Tokom vekova naselje Kulpin je menjalo lokacije i vlasnike, da bi Poveljom Marije Terezije od 10. jula 1745. godine naselje Kulpin u vlasništvo dobila porodica Stratimirović. Ubrzo po preuzimanju vlasništva, osniva se i prva pravoslavna osnovna škola. Ona datira od 1754. godine. Već 1789. godine, osniva se i prva slovačka škola, pri slovačkoj evangeličkoj crkvi.
Tokom istorije i razvoja školstva, kulpinska škola je doživela brojne razvojne promene. U skladu sa reformama školstva, kulpinska škola je trajala četiri godine, pa šest godina, da bi se prva osmogodišnja škola formirala 1951. godine. Od školske 1960/61 godine u kulpinskoj školi počela je uporedo da se odvija dvojezična nastava u mešovitim odeljenjima (V-VIII razr.), tj. i na srpskom i na slovačkom jeziku. Takav vid nastave odvijao se sve do 1993. godine, kada su se formirala odeljenja posebno na srpskom, posebno na slovačkom jeziku.
Do 1983. godine nije postojala jedinstvena školska zgrada, već se nastava odvijala na više lokacija, odnosno postojalo je čak šest zgrada sa po jednom ili tri učionice. Godine 1983. izgraðena je nova školska zgrada koja je raspolagala sa deset učionica, jednom radionicom i školskom kuhinjom i trpezarijom. Pri novoj zgradi nije postojala fiskulturna sala, te se za potrebe fizičkog vaspitanja adaptirala stara zgrada iz XVIII veka, koja je u funkciji i danas. Godine 1998. počelo se sa izgradnjom nove fiskulturne sale koja je svečano otvorena 23. marta 2006. godine.
 
 
Skola   Skola

Letmo

Paľo Bohuš
Jesenná duma (úryvok)
...
Ja mám rád Sejky,
tekvice žlté, ako slnká,
jesennú hrču smútku
v hrdle,
peniaze listov, čo sa
míňajú
topole pri Begeji
a sladkú, šíru tichosť...

Strácanie hľadám
v kukuričných lesoch,
šuchotavé strácanie
v krvavej vinici
hrozná zabudnutia.
Dym môjho ohňa
po zemi sa stelie.
...

 

Posledné komentáre

Posledné články