Rádio Kulpín

Rádio Kulpín

RÁDIO KULPÍN - 1964
 
Podľa údajov, ktoré poskytol Pavel Peťkovský Rádio Kulpín prvýkrát začal vysielať v roku 1964. Rádio vysielač urobil Pavel Kyseľa, odborný učiteľ technickej výchovy na základnej škole v Kulpíne. Program sa vysielal od konca mája do polovice októbra. Vysielač sa nachádzal v miestnosti vedľa kabíny projektorov pre premietanie filmov v Dome kultúry v Kulpáne a anténa nad strechov Domu kultúry. Technikom vysielania v tom prvom období bol Pavel Kyseľa a ako hlásateľka bola angažovaná Anna Žigová - Popadićová
. . . . . . . . . .
 
Po štvorročnej prestávke v roku 1967 Pavel Kyseľa v dohovore s tajomníkom Miestneho spoločenstva Jánom Koruniakom intenzívne pracoval na konštrukcii nového a modernejšieho vysielača a tak v roku 1967 v Kulpíne po druhýkrát sa ozval Rádio Kulpín. Po vysťahovaná Pošty v Kulpíne z budovy Miestneho spoločenstva a Miestnej kancelárie, v tej miestnosti Pavel Kyseľa nainštaloval vysielač a od septembra roku 1967 do marca 1968 konal experimenty. Úradne sa experimentálny program začal vysielať 29. novembra 1967. Po rozdelení miestnosti na štúdio a réžiu, nainštalovaní novšieho vysielača, ktorý urobil Mirko Vožnjak, inžinier elektrotechniky a rádiodifúzie z Belehradu, postavení novej antény tzv, „dáždnikovej“ a udelení frekvencie ako i povolenia , pravidelný program sa začal vysielať 1. marca 1969. Rádio Kulpín na frekvencii 78 MHz vysielal svoj pravidelný program do 30. septembra 1976, keď rozhodnutím Socialistického zväzu pracujúcich v čele s Michalom Madackým musel prerušiť prácu, pretože i v Petrovci jestvoval Rádio Petrovec, ktorý bol dôležitejší ako Rádio Kulpín a v obci nemohli jestvovať dva rozhlasy. Zakladateľom Rádia Kulpín bolo Miestne spoločenstvo v Kulpíne. Svetozar Govorčin- predseda Rady Miestneho spoločenstva, Ján Koruniak- tajomník Miestneho spoločenstva, Pavel Kyseľa-odborný učiteľ na základnej škole a konštruktér vysielača, Pavel Peťkovský- technik a spolupracovník v redakcii, Michal Bažaľa- odborný učiteľ matematiky a fyzikya neskoršie i technik a redaktor vysielania. Pracovníci v Rádiu: Michal Bažaľa- redaktor a technik v réžii, Pavel Kyseľa - údržba vysielača a technických zariadení, Mirko Vožnjak – konštruktér nového vysielača, zosilňovača, modulátora, mix-pultuadáždnikovej antény a vypomáhal mu Ján Zima elektrikár v Kulpíne. Pavel Peťkovský, ktorý zastupoval technika v réžii, vypomáhal aj ako redaktor, zaobstarával gramofónové platne, magnetofóny a iné veci. Hlásatelia od roku 1967, keď Rádio Kulpán začal po druhýkrát vysielať v slovenskom jazyku boli nasledujúci: Zuzana Kozová (Gapčová), Anna Fačarová (Peťkovská), Katarína Bartošová (Čelovská), Emília Kopčoková a Zuzana Báďonská (Peťkovská). V srbskom jazyku: Ljubica Grujić, Branka Grujić, Stanko Gostović a Evica Alterov. Michal Bažaľa ako technik , mal v réžii nainštalovaný osobitný mikrofón pre prípad, že niekto z hlásateľov neprišiel, tak čítal správy a informácie v oboch jazykoch priamo z réžie.
 
Vysielací termín: utorok – sobota 15:00 -16:00 po slovensky
                                             16:00-17:00 po srbsky
 
Neskoršie, po upozornení zo strany Rádio difúznej organizácie, že nesmieme vysielať po západe slnka a to zvlášť v zimnom období, termín vysielania bol posunutý o hodinu skôr a tak sa po slovensky vysielalo od 14,00 a po srbsky od 15,00 h. V nedeľu sa začínalo vysielať o 10,00 h a v prvú hodinu sa vysielalo po slovensky a v druhú, od 11,00-12,00 h po srbsky. Od 12,00 h , keď to bolo potrebné, vysielali sa hudobné pozdravy a blahoželania, ktoré v tom čase boli veľmi populárne.
 
Báčsky Petrovec, 23.apríla 2008.
Michal Bažaľa - novinár

urad

Letmo

Zlatko Benka (1951)
Najvyšší čas (úryvok)

Najvyšší čas je čas dnešný
čo dovoľuje klíčeniu
lomcovať nami ako víchor
Sebou už nemôžeme byť
nech dnešok
akokoľvek páchne zajtrajškom
Len skrze slovo sa púšťame na púť
na cestu mladučkú
kľukatiacu sa veselo
po veľkej dlani sveta
Do hlbokého snehu neba
raz navždy vyrúbanej
Najvyšší čas až zajtra
keď zo sna vystúpime
a rovno na dúhu

Posledné komentáre

Posledné články