Michal Harminc

Michal Harminc

Michal Harminc

architekt, staviteľ

* 07.10.1869 Kulpín, Juhoslávia
† 05.07.1964 Bratislava

vzdelanie

Ľudovú školu navštevoval v rodisku
1881 - 1882 študoval na nemeckej škole v obci Bulkes (súčasný Maglić, Vojvodina),
1882 - 1883 na nemeckej obchodnej akadémii v Novom Sade, v r. 1908 zložil staviteľskú skúšku.

životopis

Výraznejšie sa Milan Michal Harminc uplatnil u architekta Schikedanza pri spolupráci na dôležitých projektoch pre uhorské milenárne oslavy (pamätník na Námestí hrdinov, 1896; pavilón Műcsarnok, 1894 - 1895; v Budapešti). Ako stavebný podnikateľ navrhoval a staval najmä nájomné a rodinné domy (pred 2. svetovou vojnou ich postavil v Budapešti okolo 45). Na Slovensku, najmä v Turci a Liptove, navrhoval obytné, továrenské a administratívne budovy, banky a kostoly. V roku 1902 napríklad v Liptovskom Mikuláši volku pre Dr. E. Stodolu v duchu romantického secesného folklorizmu, s osobitnou slovenskou izbou, v záhrade s ľudovou zrubovou stavbou s maľovanými a vyrezávanými okenicami.
Závažné dielo v jeho tvorbe predstavuje výstavba Slovenského národného múzea v Martine (v súťaži na návrh múzea vyhral 1. cenu), pri ktorej použil klasicistické prvky (budovu slávnostne otvorili 3. 9. 1908). V Martine postavil secesnú vilu Dr. J. Kohúta, v Budapešti monumentálnu budovu pre srbskú pravoslávnu cirkev (tzv. Thokolanyum), na ktorej použil pseudorománske a pseudogotické architektonické prvky. Na budove Tatra banky v Martine skromnými prostriedkami dosiahol monumentálny výraz. Neskôr staval továrenské objekty pre firmu Lacko-Pálka v Liptovskom Mikuláši (1915 - 1916), v roku 1916 vytvoril veľký projekt klimatického sanatória v Novom Smokovci (bývalé Szontághovo sanatórium), riešený ako päťposchodová budova s terasovite ustupujúcimi balkónmi a pôsobiaci moderne a funkčne (dokončili ho až v roku 1925). V povojnovej tvorbe sa výrazne oslobodil od pseudohistorických a secesných vplyvov a orientoval sa väčšmi na európsku architektúru. Po príchode do Bratislavy adaptoval budovu riaditeľstva Obchodnej a priemyselnej komory so zmyslom pre staré architektonické formy.
V duchu monumentálneho klasicizmu postavil budovu Tatra banky, na Zemedelskom múzeu (dnes Slovenské národné múzeum, na nábreží Dunaja) použil klasicistické prvky. Túto etapu, v ktorej používal ešte historizujúce prvky, zavŕšila prestavba hotela Carlton-Savoy (1928) na luxusný podnik. V 20. rokoch sa jeho projekty postupne zjednodušovali, čo sa v rokoch 1929 - 1930 dokumentovalo stavbou evanjelického a.v. kostola v Bratislave (na Legionárskej ulici), tvoriaceho proporčne výrazne členené kubické bloky, bez historizujúcich článkov alebo detailov. Príklon k modernej architektúre charakterizujú aj ďalšie stavby: sanatórium Palace v Novom Smokovci s výraznými loggiami, dom Slovenskej ligy v Bratislave so zabudovaným kinom, ale najmä budova SNM v Martine, s 37 výstavnými miestnosťami. Z ďalšej tvorby vynikol súbor administratívnych budov v Spišskej Novej Vsi, niektoré administratívne a obytné budovy a dostavba nemocnice v Skalici (1947). Poslednou stavbou podľa jeho návrhu bola budova vojenského tuberkulózneho sanatória v Novej Polianke, nadväzujúca na tatranské sanatóriá s priebežnými loggiami. Je tiež autorom takmer 300 projektov, ktoré dokumentujú premeny architektúry konca 19. a I. polovice 20. storočia.
Od roku 1887 bol členom Slovenského spolku v Budapešti neskôr jeho knihovníkom a predsedom, bol tiež účastníkom augustových slávností v Martine. V Budapešti sa zúčastňoval na vydávaní slovenských časopisov (Slovenský denník, Slovenský týždenník), organizoval divadelné predstavenia, zabezpečil výstavy niektorých mladých slovenských výtvarníkov. V roku 1920 sa stal členom Ústredia stavebných korporácií, v rokoch 1921 - 1923 bol prvý predseda Organizačnej jednoty staviteľov pre Slovensko a v rok 1953 sa stal čestným členom Zväzu slovenských architektov.


Pôsobenie
1886 - 1890 zamestnanec firmy Neuschloss
1893 - 1894 kreslič a projektant u Jána N. Bobulu
1894 - 1897 u architekta A. Schikedanza
1897 - 1915 majiteľ projekčnej a staviteľskej kancelárie v Budapešti
1915 pôsobenie v Liptovskom Mikuláši
1922 - 1951 architekt v Bratislave

tvorba

Rodinné domy a vily:
* dom Zimányho, Dolný Kubín (1902)
* Slovenský dom Dr. Stodolu, Liptovský Mikuáš (1902)
* dom Dr. Markoviča, Nové Mesto nad Váhom (1904)
* dom Dr. J. Kohúta, Martin (1908)
* dom Pazzetiho, L. Mikuláš (1916)
* dom Dr. M. Mičuru, Bytča (1919)
* dom Dr. E. Stodolu, Bratislava (1924)
* dom Dr. Fábryho, Bratislava (1924 - 1925)
* dom Vágha, Nový Smokovec (1926)
* dom s obchodom pre J. Fischera, Bratislava, Suché Mýto (1928 - 1929)
* vila Lengyel, Nový Smokovec (1931)
* dom P. Hubku, N. Smokovec (1931)
* dom M. Fulekovej, Prievidza (1945)
* Slovenská búda staviteľa Doležala, Skalica (1946)
* domy sídliska Oravská dedina pre presídlencov, Trnava (1941, nerealizované)

Verejné stavby:
* Slovenská banka, Ružomberok (1901 - 1902)
* Okresný súd, Myjava (1904 - 1906)
* SNM, Martin (1905-08)
* Tatra banka, Martin (1910)
* Slovenská hospodárska banka, Trnava (1914 - 1915)
* továrenské budovy (garbiareň) Lacko-Pálka, Liptovský Mikuláš (1915 - 1916)
* Palace sanatórium Dr. Szontágha, Nový Smokovec (1917 -1925)
* Tatra banka, Bytča (1919)
* domy sporiteľne a mestské domy s ateliérmi, Martin (1921 - 1922)
* Tatra banka, Nám. SNP v Bratislave (1922 - 1925)
* internát VŠP, Nitra (1926 - 1928)
* Zemedelské múzeum (dnes Slovenské národné múzeum), Bratislava (1925 - 1928)
* hotel Carlton-Savoy, Bratislava (1928)
* domov Speváckeho spolku slovenských učiteľov, Trenčianske Teplice (1930)
* pavilón infekčnej nemocnice, Žilina (1930)
* dostavba kina a hotela Reduta, Poprad (1931)
* nová budova SNM, Martin (1931)
* okresný úrad, Poprad (1931)
* pavilón pôrodnice, Martin (1931-38)
* kúpeľný komplex, Trenčianske Teplice (1. cena v súťaži, nerealizovaný, 1934)
* Palace Sanatórium, Nový Smokovec (1934)
* dom Slovenskej ligy s kinom a pasážou, Bratislava (1934 - 1936)
* kúpeľný dom, Lúčky (1934 - 1948)
* Obecný dom a Hasičský dom, Uh. Ves (1937)
* Roľnícka vzájomná pokladnica, Trnava (1937)
* sanatórium TBC, Nová Polianka (projekt 1941, realizácia 1947 - 1952)
* nemocnica Milosrdných bratov, Skalica (1941 - 1944 a 1947)

Školy:
* Hyne (1902)
* Skalica (1912)
* Kráľová nad Váhom (1928)
* Krásna Hôrka nad Hornádom (1936)
* Poprad (1930)
* Radošovce (1930)
* Rača, Selice (1931)
* Vráble (1932)
* Banka, Nitra (1932 - 1933)

Kostoly:

* Pribylina, evanjelický kostol (1901 - 1902)
* Černová, rímsko-katolícky kostol (1906 - 1907)
* Prietrž, evanjelický kostol (1907)
* Balassagyarmat, srbský pravoslávny kostol (1908)
* Báhoň, rímsko-katolícky kostol (1914)
* Liptovská Porúbka, evanjelicý kostol (1915)
* Teplička nad Váhom, rímsko-katolícky kostol (1924)
* Pliešovce, evanjelický kostol (1928)
* Bratislava, evanjelický (1929 - 1931)
* Rabča, rímsko-katolícky kostol (1929)
* Urmince, rímsko-katolícky kostol (1931)
* Zuberec, rímsko-katolícky kostol (1933)
* Veľký Grob, evanjelický kostol (1934)
* Držkovce, rímsko-katolícky kostol (1935)
* Krásna nad Hornádom, rímsko-katolícky kostol (1935)
* Žilina, evanjelický kostol (1935 - 1936)
* Senica, rímsko-katolícky kostol (1938)
* Púchov, rímsko-katolícky kostol (1939)
* Novoť, rímsko-katolícky kostol (1940)
* Lamač, rímsko-katolícky kostol (1947)
* mauzóluem rodiny Kuffnerovcov, Sládkovičovo (1926)

www.osobnosti.sk    

urad

Letmo

Zlatko Benka (1951)
Najvyšší čas (úryvok)

Najvyšší čas je čas dnešný
čo dovoľuje klíčeniu
lomcovať nami ako víchor
Sebou už nemôžeme byť
nech dnešok
akokoľvek páchne zajtrajškom
Len skrze slovo sa púšťame na púť
na cestu mladučkú
kľukatiacu sa veselo
po veľkej dlani sveta
Do hlbokého snehu neba
raz navždy vyrúbanej
Najvyšší čas až zajtra
keď zo sna vystúpime
a rovno na dúhu

Posledné komentáre

Posledné články