Archív

Kompostujme spolu

Dňa 17. 10. 2018 v malej sále Obce Báčsky Petrovec sa uskutočnila prezentácia projektu Kompostujme spolu, ktorý realizuje Obec Báčsky Petrovec za pomoci nemeckej organizácie pre zahraničnú spoluprácu GIZ a Fakulty technických vied z Nového Sadu. Na prezentácii projektu sa zúčastnilo vedenie Obce Báčsky Petrovec, zodpovední na samom projekte predstavitelia GIZ-u Maša Šašićová a Phong Giang a v mene Fakulty technických vied bol profesor Nemanja Stanisavljević. Na samej prezentácii boli prítomní aj občania, ktorí sa zaujímajú o domáce kompostovanie.

 

Kompostujme spolu

 

Predseda obce Srđan Simić najprv privítal všetkých prítomných a poďakoval sa v mene obce donátorom projektu, ako i občanom a školám, ktoré sa zúčastnia v tomto projekte. Maša Šašićová vyzdvihla, že sa projekt domáceho kompostovania odohráva v troch obvodoch v Srbsku a Báčsky Petrovec je zvolený z dôvodu dobrej spolupráce v minulých projektoch. Partnerom na tomto IMPAKT projekte je aj Ministerstvo ochrany životného prostredia, za pomoci ktorého sú urobené i brožúrky o kompostovaní, ktoré budú podelené občanom spolu s kompostérmi. Profesor Nemanja Stanisavljević vyzdvihol, že sa projektom zasadzujú o zmenšenie odpadu v menších prostrediach kompostovaním bioodpadu, čo bude vplývať na zmenšenie znečistenia životného prostredia. Projekt opodstatnila inšpektorka pre ochranu životného prostredia Obce Báčsky Petrovec Tatiana Milina Turanová, ktorá vyzdvihla, že sa pre bezplatné kompostéry prihlásilo viacej ako 180 občanov z celej obce a zdôraznila , že sa kompostovaním zmenšuje biorozložiteľný odpad na skládkach a zároveň sa vyrába domáce biohnojivo.

 

Zdroj: http://www.backipetrovac.rs/sk/vesti/prezentacija-projekta-kompostirajmo-zajedno

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné komentáre

Posledné články