Archív

Bibliotéka 2019

V dňoch 7.– 10. novembra 2019 v Bratislave bude prebiehať knižný veľtrh Bibliotéka 2019. Aj v tomto roku Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku z rumunského Nadlaku pozíva navšríviť spoločný stánok dolnozemských Slovákov. Budú na ňom zastúpení Slováci z Maďarska, Rumunska a Srbska. Stánok sa bude nachádzať v Hale D a nájdete ich v stánku číslo 305. V rovnakej hale, v stánku číslo 114 bude vystavovať Spolok Slovákov v Poľsku, ktorý tam vystaví novinky z vydavateľstva a osobitne ich predstaví 7. novembra v Literárnom centre, kde sa o 13. h začne prezentácia publikácie Labyrinty Karola Horáka – twórcy teatralnego i literata. Ide o preklad monografie Labyrinty Karola Horáka z pera slovenskej teatrologičky Dagmar Inštitorisovej do poľského jazyka. Na prezentáciu pozíva Ľudomír Molitoris, generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku.

 

Bibliotéka 2019

 

Keď ide o prezentácie jednotlivých slovenských dolnozemských vydavateľstiev a knižných vydaní, tie tiež budú prebiehať v Literárnom centre 1 a to nasledújúcim poradím:

ŠTVRTOK,7. 11. 2019
16,00 – 17,30 Výber z knižnej žatvy Slovákov v Maďarsku v roku 2019
Mať volá?" Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v rokoch 1946 – 1948. Štúdie z medzinárodnej vedeckej konferencie VÚSM Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v rokoch, 1946-1948 a jej následky na ľudské osudy.
Knihu predstaví : prof. PhDr. Anna Divičanová, CSc. Dr. hab.
Mária Žiláková: Počúvajte málo, čo sa iste stalo... Písomná pozostalosť rodiny Izingovcov
Knihu predstaví: prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.
Pavol Kondač: Osudové prelomy/Sorsfordulók
Knihu predstaví: Imrich Fuhl
Bárkányi Zoltán: Slovenská kuchyňa/Szlovák konyha
Knihu predstaví: Eva Fabiánová
17,30 – 18,30 bude prezentácia vydavateľskej produkcie a vybraných publikácií, ktoré vydalo Slovenské vydavateľské centrum (SVC ) a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov (ÚKVS). Predstaví ju riaditeľ SVC Vladimír Valentík a jeho hostia.

 

Bibliotéka 2019

 

Ďalšia avizovaná prezentácia SVC a ÚKVS bude v nedeľu 11. novembra 2019 o 10.15 hod. na stánku Slovenských vydavateľov zo zahraničia a na stánku Zduženia vydavateľov a kníhkupcov Slovákov. Tu tiež predstavia ich najnovšie knižné vydania:
Esteticko-hudobné práce Martina Kmeťa Miliny Sklabinskej
Kultúrny potenciál Slovákov v Banáte a Kultúrny potenciál Slovákov v Srieme Jaroslava Čukana, Borisa Michalíka a kolektívu autorov
Maui, knihu rozprávok z rôznych kútov sveta, ktorú prerozprávala Katarína Mosnáková Bagľašová
Mostovi u nepoznato, preklad básní do srbčiny slovenského básnika Miroslava Bielika
a dve knihy Viery Benkovej Studňa a Závity pamäti.

PIATOK, 8.11.2019:
16,00 – 16,30 Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku usporiada
prezentáciu najnovších učebníc slovenčiny s multimediálnymi dodatkami pre školy s vyučovacím jazykom slovenským v Srbsku.
Prezentuje PaedDr. Svetlana Zolňanová, koordinátorka Výboru pre vzdelávanie a členka výkonnej rady NRSNM a jej hostia.
16,30 – 17,00 Prezentácia noviniek z vydavateľskej produkcie MOMS Petrovec Matice slovenskej v Srbsku. Katarína Melegová Melichová, predsedníčka MOMS Petrovec a jej hostia prezentuje vybrané novinky: Z aromatického literárneho záhonu Viery Benkovej a knihu Dr. Juraj Guča, veľký človek a humanista autorov Milana S. Breberinu a N. M. Breberinu.
17,00 – 18,30
Vydavateľstvo Ivan Krasko v Nadlaku – Rumunsko najnovšiu knižnú produkciu
prezentuje za prítomnosti predsedu Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, básnika Ivana Miroslava Ambruša, koordinátora projektu Pavla Hlásnika a ich hostí.
Vybrané novinky: Ivan Miroslav Ambruš: Zastavenia v kráse – básnická zbierka
Cosmin Štefan Rozkoš: Slovensko-rumunský a rumunsko-slovenský technický slovník
Vladimír Kováč: Cesta vydláždená hudbou
Patrik Šenkár: Novodobá prozaická tvorba Slovákov v Rumunsku (z rokov 1976 – 2019)
Moderuje: Mária Katarína Hrkľová.

 

Kp

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články